Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun Alumni Advisory Board

Yksi Kauppakorkeakoulun alumniyhteistyön muodoista on alumniohjausryhmä - Alumni Advisory Board. Se käy keskustelua alumnitoiminnasta, koulun ulkoisista suhteista sekä varainhankinnasta. Ohjausryhmä koostuu 10–14 alumnista, jotka edustavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun eri koulutusohjelmia sekä työelämän eri osa-alueita. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.
School of Business Alumni Advisory Board 2019. From the left: Ingmar Björkman, Jonna Söderholm, Mika Raulas, Juho Tuovinen, Terttu Sopanen, Elisa Liekkilä, Jaakko Eteläaho, Elina Björklund, Pasi Torppa, Arttu Aine, Norbert Juhász, Niklas Wasenius and Emilia Nevalainen.
Alumni Advisory Board 2019. Vasemmalta: Ingmar Björkman, Jonna Söderholm, Mika Raulas, Juho Tuovinen, Terttu Sopanen, Elisa Liekkilä, Jaakko Eteläaho, Elina Björklund, Pasi Torppa, Arttu Aine, Norbert Juhász, Niklas Wasenius ja Emilia Nevalainen.

Alumni Advisory Boardin tärkeimpinä tehtävinä on toimia neuvonantajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (sekä yleisesti Aalto-yliopiston) alumnisuhteiden kehittämisessä ja ideoinnissa, auttaa ulkoisille sidosryhmille suunnattujen tapahtumien suunnittelussa sekä tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulua ja Aalto-yliopistoa varainhankinnassa. Lisäksi Alumni Advisory Boardin jäsenet osallistuvat Vuoden alumnin nimeämiseen. Alumni Advisory Boardin jäsenet nimetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanin toimesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet voivat tulla valituiksi uudestaan.

Jäsenet

Alla esiteltyjen alumnijäsenten lisäksi Alumni Advisory Boardiin kuuluvat myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ulkoisten suhteiden päällikkö, koulun alumni Jonna Söderholm, alumnisuhteiden koordinaattori Fiona Jokivuolle sekä Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) puheenjohtaja.

Kauppakorkeakoulun Vuoden Alumni 2020 Pekka Ala-Pietilä. Kuva: Heidi Piiroinen/Sanoma.
Pekka Ala-Pietilä

Pekka Ala-Pietilä, Alumni Advisory Boardin puheenjohtaja

Aloitin opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1978, ja valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1984 pääaineenani kansainvälinen markkinointi.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Kannattaa opiskella sellaisia asioita, joihin on palo ja jotka ovat itselle merkityksellisiä. Myös jonkin kokonaisuuden syvällinen hahmottaminen jo opiskeluaikana on hyödyllistä: se auttaa luomaan tukirankaa oppimiselle ja kehittymiselle. Toisaalta syvällisen osaamisen lisäksi myös laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Yhtä lailla muidenkin alojen, kuten taiteiden, teknologian tai esimerkiksi sosiologian, opiskelusta on hyötyä. Elämä on oppimismatka, eikä oppiminen itsessään pääty koskaan.

Kaisa Vikkula, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Kaisa Vikkula

Kaisa Vikkula

Opiskelin ekonomin KTM-tutkinnon vuosina 1980–1985 pääaineena kansainvälinen talous. Suoritin KTT-tutkinnon vuosina 1990–1993 Kauppakorkeakoulussa ja Michiganin yliopistossa. Olen pörssiyhtiö Soprano Oyj:n ja sen tytäryhtiön Management Institute of Finland MIF Oy:n toimitusjohtaja.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Ole opinnoissasi utelias, hyödynnä oppimisympäristösi, pohdi ja sparraa asioita kavereittesi ja opetushenkilökunnan kanssa. Osallistu opiskelijatoimintaan kerhoissa, ylioppilaskunnassa tai startup-yhteisössä. Voit harjoitella turvallisessa ympäristössä ja saat hienoja kokemuksia, elinikäisiä ystävyyssuhteita ja arvokasta kokemusta työelämään.

Jaakko Eteläaho, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Jaakko Eteläaho

Jaakko Eteläaho

Aloitin opintoni vuonna 2002 ja valmistuin vuonna 2006. Pääaineenani luin rahoitusta. Työskentelen Danske Bankissa johtajana.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Kauppakorkeakoulu antaa parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen ja avaa valtaisan määrän mahdollisuuksia. Koulun henki, erittäin laadukas opetus sekä ainakin rahoituksen pääaineessa oleva yhteisö luo vahvan pohjan sekä ensiluokkaisen kaveriporukan pitkäksi aikaa myös opintojen jälkeiselle ajalle. Kannustan suhtautumaan mahdollisuuksiin avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Terttu Sopanen, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

Opiskelin Kauppiksessa vuosina 1990-1998, suomen kieli ja viestintä pääaineena ja laskentatoimi sivuaineena. Tällä hetkellä toimin johtavana konsulttina Brunnen Communications -viestintätoimistossa.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

On tärkeämpää löytää ala, joka kiinnostaa juuri nyt, kuin pohtia, onko ala varmasti se ainoa ja oikea. Erään OECD:n raportin mukaan briteistä 40 % työskentelee eri alalla kuin on opiskellut, ranskalaisista kolmannes ja suomalaisistakin joka neljäs.

Kannattaa seurata, mitä yritysmaailmassa tapahtuu ja kytkeä liike-elämä omiin opintoihin. Suosittelen tekemään yritysprojekteja, hakemaan caseja elävästä elämästä ja toteuttamaan pro gradu -työ toimeksiantona yritykselle tai organisaatiolle. Kiteytä osaamisesi ja vahvuutesi ja tarjoa rohkeasti osaamistasi.

Juho Tuovinen, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Juho Tuovinen

Juho Tuovinen

Suoritin kandiopintoni Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella, josta jatkoin maisteriopintoihin Kööpenhaminan kauppakorkeakouluun, jossa suoritin myös CEMS Master in Management -tutkinnon. Toisen osuuden CEMS-tutkinnosta tein London School of Economicsissa.

Useamman ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen palasin hiljattain Suomeen ja työskentelen tällä hetkellä suomalaisen mediayhtiö Rabbit Filmsin COO:na.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Kauppakorkeakoulussa pääset osaksi arvokasta yhteisöä! Suosittelen tutustumaan vähintään yhteen "konkreettisempaan" aineeseen, jota koulussa opetetaan, kuten rahoitukseen, laskentatoimeen tai yritysjuridiikkaan. Tämä antaa sinulle kilpailuvalttia työmarkkinoilla - riippumatta alasta, jolla päädyt tekemään töitä.

Norbert Juhász, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Norbert Juhász

Norbert Juhász

Aloitin opinnot 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulusta oli tulossa osa Aalto-yliopistoa. Aloitin kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelmassa ja vuotta myöhemmin suoritin myös CEMS MIM-ohjelman. Valmistuin molemmista ohjelmista 2013.

Tällä hetkellä toimin Business Intelligence Managerina Fiskarsilla.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Arvosta opiskeluaikaasi. Suunnittele tämä aika hyvin, ei pelkästään osaamisen kerryttämisen tai verkostojen kasvattamisen vuoksi, vaan myös niiden henkilökohtaisten kokemusten vuoksi, joita voit sitten myöhemmin muistella lämmöllä. Kauppakorkeakoulu tarjoaa hyvät lähtökohdat kaikkiin edellä mainittuihin. Lisäksi koulun uusi "Better Business - Better Society" -ajattelutapa on jotain, josta voi olla erityisen ylpeä!

Elisa Liekkilä, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Elisa Liekkilä

Elisa Liekkilä

Opintoni kansainvälisessä liiketoiminnassa alkoivat vuonna 2008 Mikkelin kampuksella. Jatkoin saman pääaineen parissa maisteriopinnoissa Töölön kampuksella ja valmistuin 2016. Opinnot veivät minut myös ulkomaille: ensin Meksikoon ja sitten Saksaan. Opiskeluvuosien aikana koin myös jännittävän muutoksen, kun Helsingin Kauppakorkeakoulusta tuli osa Aalto-yliopistoa.

Toimin myyntipäällikkönä Tiedolla, jossa pääsen päivittäin yhdistämään bisnestä, teknologiaa ja designia.

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Se, mitä meillä on Aallossa, on jotain uniikkia - vaali siis opiskeluaikaasi ja hiljennä vauhtia sen verran, että ehdit nauttia matkasta ja saada siitä kaiken irti! Muista myös, että Kauppakorkeakoulun kehittyminen on jatkumo - mitä enemmän koulu vaatii sinulta, sen paremmaksi kehityt itse, mutta myös toisinpäin: mitä enemmän vaadit koululta, sen paremmaksi koulu kehittyy! Ole aktiivinen, avoin ja rohkea haastamaan itsesi ja muut!

Pasi Torppa, member of the School of Business Alumni Advisory Board
Pasi Torppa

Pasi Torppa

Opiskelin maisterintutkinnon Kauppiksessa vuosina 1991-1996, laskentatoimi pääaineena. Olen tehnyt pitkän uran liikkeenjohdon konsultoinnin parissa, perustajaosakkaana Suomen johtavassa paikallisessa strategiakonsultointiyrityksessä August Associatesilla. Tällä hetkellä toimin sijoittajana ja hallituksen jäsenenä / puheenjohtajana useissa yrityksissä. 

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Kauppis tarjoaa mahtavia oppimismahdollisuuksia ja auttaa luomaan verkostoja, joista on arvokasta hyötyä läpi työuran. Valmistaudu kuitenkin elinikäiseen oppimiseen myös Kauppiksen jälkeen ja valitse sellaisia työtehtäviä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omien kykyjesi kehittämiseen.

Alexei Koveshnikov, Associate Professor at the School of Business
Alexei Koveshnikov

Alexei Koveshnikov

Opiskelin Kauppiksessa vuosina 2003 - 2005 pääaineenani kansainvälinen liiketoiminta. Tällä hetkellä työskentelen Associate Professorina johtamisen laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. 

Terveisesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakorkeakoulussa, olen huomannut, miten paljon koulumme henkilökunta laittaa osaamistaan ja energiaa varmistaakseen, että opiskelijamme voivat saada parasta mahdollista koulutusta ja tietoa, joiden avulla opiskelijamme voivat luoda menestyksekkäitä työuria ja tulla yhteiskuntamme arvokkaiksi jäseniksi. Henkilökuntamme todella yrittää parhaansa, jotta Kauppakorkeakoulusta valmistuneet voisivat kehittyä osaaviksi, itsenäisiksi ja vastuullisiksi yksilöiksi ja asiantuntijoiksi. Neuvoni on, että jotta voisit hyötyä näistä panostuksista parhaalla mahdollisella tavalla opintojesi aikana, toivon, että pysyt uteliaana, motivoituneena, proaktiivisena ja itsereflektoivana. Menestystä opintoihin!

Riitta Lumme-Tuomala
Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomala

Aloitin opinnot vuonna 1979 (!). Silloin puhuttiin uudesta ekonomin tutkinnosta, taisimme olla uudistuksen jälkeen ensimmäinen vuosikurssi. Pääaineeni oli kansainvälinen markkinointi, ja saimme opiskella legendaarisen Reijo Luostarisen johdolla. Kansainvälisen markkinoinnin tutkintoon pystyi liittämään kaksi ns. pitkää kieltä, minulla ne olivat englanti ja venäjä. Teinkin venäjän kauppaa (tai sehän olikin Neuvostoliitto silloin, kuvitelkaa!) muutaman vuoden jo ennen valmistumistani ja sen jälkeen. Jännittäviä aikoja! Suoritin myös EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa vuosina 1999 – 2000 ja väittelin tohtoriksi Aalto University Executive Educationin DBA (Doctor of Business Administration) -ohjelmasta vuonna 2017. Pääsen siis ensi vuonna taas promootioon, edellisestä, maisterin aikaisesta, onkin jo vierähtänyt aikaa!

Millaisessa työtehtävässä toimit?

En ole päässyt kovinkaan pitkälle, ainakaan maantieteellisesti 😊 Työskentelen Aalto University Executive Educationissa (Aalto EE) tittelillä Head of Growth. Aalto EE muutti Aalto Töölöön, siis vanhaan Kaupppikseen, vuoden 2021 alussa. Vastaan meillä brändistä, viestinnästä ja alumnisuhteista.

Terveisesi Kauppakorkeakoulun opiskelijoille?

Olette huippukoulussa, ottakaa siitä kaikki irti. Kurkkikaa yli koulun rajojen muualle Aaltoon, verkostoitukaa, olkaa aktiivisia. Minunkin tärkeimmät ihmissuhteeni ovat edelleen opiskelukavereitani täältä Runeberginkadulta. Se side ei jotenkin koskaan katkea!

Mika Raulas

Aloitin opiskelut Kauppakorkeakoulussa vuonna 1981, pääaineenani markkinointi. Tällä hetkellä olen partnerina ja business designerina Roger Studiosilla.

 

Sampo Päällysaho

Aloitin opinnot Kauppakorkeakoulussa vuonna 1992, pääaineenani johtaminen. Tällä hetkellä toimin päivittäistavarakaupan johtajana SOK:lla. 

Kysymyksiä?

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnisuhteet

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnisuhteet

Kauppakorkeakoulun alumnit
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu