Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Ohjeet ja hakulomakkeet

Katso apurahojen hakuohjeet ja hakulomakkeet. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoja haetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön sähköisellä hakulomakkeella. Sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
Linkki sähköisen lausunnon verkkopalveluun on alimpana tällä sivulla.
Aalto-yliopisto Dipoli

Sähköinen hakulomake

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoja haetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön sähköisellä hakulomakkeella. Sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

  • Linkki apurahahakemusten verkkopalveluun, kielentarkastusapurahalomake (vain kielentarkistusta varten) ja tietosuojaseloste (PDF):

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on tällä sivulla.

Perustellut hakemukset, joihin on ehdottomasti liitettävä yksityiskohtainen hanke- tai tutkimussuunnitelma toteuttamisaikatauluineen ja kustannusarvioineen, ohjaajan lausunto, matkasuunnitelma ja matkakustannusarvio sekä ohjelma tai muu selvitys apurahan suunnitellusta käytöstä, on lähetettävä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle torstaihin 29.2.2024 kello 24 mennessä, jolloin verkkopalvelin sulkeutuu.

Myöhästyneitä ja sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee tehdä erilliset hakemukset eri käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi eri hakemus matka-apurahaa ja eri hakemus tutkimusapurahaa varten. Sen sijaan erillisiä hakemuksia eri erikoisrahastoja varten ei tarvitse tehdä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon kaikki tukisäätiön eri rahastoihin osoitetut hakemukset yhtenä kokonaisuutena. Hakijan tulee ilmoittaa samanaikaisesti muualta haettavat apurahat (ajanjakso ja tarkoitus). Jatko-opiskelijoiden tulee ilmoittaa tohtoriopintojen aloitusvuosi.

Kielentarkastusapuraha

Apurahoja väitöskirjaan ja huippujulkaisuihin (FT50, ABS/AJG 4 ja 4* ja JUFO 3) sisältyvien artikkelien kielentarkastusten kohtuullisten kustannusten kattamiseen. Tätä tukea koskevia, Tukisäätiön sähköiselle hakulomakkeelle tehtyjä hakemuksia, joihin on liitettävä selvitys toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista (kopiot laskusta ja maksukuitista), sekä kopio, lyhennelmä tms. selvitys tutkimuksesta, voidaan jättää tukisäätiölle myös tavallisten hakuaikojen ulkopuolella edelleen paperilomakkeella.

Linkki lomakkeeseen löytyy tältä sivulta. Lomaketta ei tule muokata, vain täyttää tarpeelliset tiedot. Fontin koko tulee olla luettavaa, ei sama kuin lomakkeen tekstissä.

Tunnustuspalkinnot laatujulkaisuista

Tukisäätiö myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille 2 500 euron tai 5 000 euron tunnustuspalkinnon sellaisesta tutkimuspaperista, joka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä virallisena online-versiona tai paperijulkaisuna. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä – huippusuorituksesta.

Akateemisessa huippulehdessä (ABS/AJG 4 ja 4*, JUFO 3) julkaistusta artikkelista Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille myönnettävä 2 500 € tai FT50-listan mukaisessa huippulehdessä julkaistusta artikkelista myönnettävä 5.000 € tunnustuspalkintoa haetaan yhdellä hakemuksella/artikkeli.

Tunnustuspalkinnon voi saada vain kirjoittaja, jonka kotiyliopistona artikkelin julkaisussa on mainittu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Laatujulkaisupalkintojen uutena lisävaatimuksena on, että kirjoittajat ovat tehneet kaiken mikä on ilman lisäkuluja mahdollista artikkelinsa avaamiseksi yleiseen käyttöön. Mikäli julkaisu ei tue maksutonta open accessia, vaihtoehtona on ”parallel publishing” Aallon tutkimustietokannassa, jonka suuri osa julkaisijoista sallii. Lisätietoja ja ohjeita, katso https://www.aalto.fi/fi/avoin-tiede-ja-tutkimus/avoin-julkaiseminen

Tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50% Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai siten, että Kauppakorkeakoulu on tutkijan ja emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation).

  • 1. kategoria: 5 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään artikkelista, joka on julkaistu Financial Times, FT50-listantai ABS/AJG 4* -listanmukaisessa lehdessä.
  • 2. kategoria: 2 500 euron tunnustuspalkinto myönnetään artikkelista, joka on julkaistu
    ABS/AJG 4 -listan tai JUFO 3 (Suomalainen julkaisufoorumi) -listan julkaisussa. 

Financial Times FT50 –lehtilista. Linkki: http://libguides.mcmaster.ca/ft-top50

Tunnustuspalkintoa laatujulkaisusta haetaan Tukisäätiön sähköisellä hakemuslomakkeella säätiön hakuaikoina helmi- ja syyskuussa.

Huom. Yksi hakemus/artikkeli eli yksi henkilö ryhmästä täyttää hakemuksen ja antaa samalla muiden artikkelin kirjoittajien tiedot.

Hakemuksesta on käytävä selville artikkelin kirjoittaja(t), henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC-tunnuksin, kotiosoite). Hakemukseen liitetään kopio julkaisusta ja linkki julkaisuun.

Hakemuksessa annetaan omat tiedot 'hakijana' ja tiedot muista artikkelin kirjoittajista, esim. lisätiedoissa: henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC tunnuksin, kotisoite). Ulkopuoliset artikkelin kirjoittajat ilmoitetaan lomakkeella, nimi ja rasti kohtaan 'ulkopuolinen'. Aalto-yliopiston hakijoista annetaan tässä kohtaa nimi ja henkilötunnus.

Matka-apuraha

Matka-apurahat tieteellisiin konferensseihin Matka-apurahaa tulee hakea todellisten kustannusten (paras arvio) mukaan ja apurahaa myönnetään kuitenkin enintään Eurooppa max 1.200 € ja muu maailma max 2.000 €.

Matka-apurahaa voi hakea YHTEEN tieteelliseen konferenssiin ja osallistujalta edellytetään konferenssin ohjelmaan hyväksyttyä alustusta. Konferenssin hyväksymisilmoitus tulee toimittaa Tukisäätiöön viimeistään myönnetyn apurahan maksuesityksen palautuksen yhteydessä.

Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin matkoihin. Hakijan tulee ilmoittaa samanaikaisesti muualta haettavat apurahat (ajanjakso ja tarkoitus). Hakemuksessa on ilmoitettava konferenssin nettisivut. Päivärahoja ei myönnetä.

Seuraavalle vuodelle siirrettyihin konferensseihin jo aiemmin myönnetyt apurahat eivät siirry, vaan apurahaa on haettava uudelleen.

Lisätietoja antaa tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, +358 50 373 2241, [email protected].

KAIKILLE HAKIJOILLE TIEDOKSI

Ennen kuin lähetät hakemuksen, muista tarkistaa, että olet antanut kotiosoitteesi lomakkeella. Myöntökirjeet lähetetään ikkunakuorissa, ole hyvä ja kirjoita allekkain, rivi1: katuosoite,
rivi2: postinumero, postitoimipaikka. Hakijan nimi yhdistyy osoitteeseen automaattisesti.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan kyllä/ei -sähköpostiviestillä marraskuun lopulla ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön verkkosivuilla.

Apurahansaajille lähetetään myöntökirje ohjeineen.

Espoo 7.2.2024
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr
 

Sähköinen hakulomake

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoja haetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön sähköisellä hakulomakkeella.

Sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Lausuntolinkki on alimpana verkkosivulla.

Tukisäätiön erikoisrahastoista voivat hakea apurahoja myös maisteritutkinnon opiskelijat lähinnä pro gradu -tutkielmien tekemiseen. 

Apuraha ei ole haettavissa jo valmiiden opinnäytetöiden palkitsemiseen.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla.

Hakemus liitteineen on lähetettävä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle torstaihin 29.2.2024 klo 24.00 mennessä, jolloin verkkopalvelin sulkeutuu. 

Myöhästyneitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa on mainittava haettavan apurahan määrä ja tyyppi (tutkimus/ jatko-opiskeluapuraha, matka-apuraha, pro gradu -apuraha), ja siihen on liitettävä opinnäytetyön tutkimussuunnitelma, ohjaajan lausunto, opintosuoritusote, opintosuunnitelma ja kustannusarvio. Hakijan tulee tehdä erilliset hakemukset eri käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi eri hakemus matka-apurahaa ja eri hakemus tutkimusapurahaa varten. Sen sijaan erillisiä hakemuksia eri erikoisrahastoja varten ei tarvitse tehdä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon kaikki tukisäätiön eri rahastoihin osoitetut hakemukset yhtenä kokonaisuutena. Hakijan tulee ilmoittaa samanaikaisesti muualta haettavat apurahat.

LAHJOITUSVAROISTA OPINNÄYTTEISIIN

Paperilomakkeita lahjoitusvaroista haettaviin pro gradu -opinnäyteapurahoihin (ei sähköistä hakua) on saatavissa tukisäätiön toimistosta: Ekonominaukio 1, 02150 Espoo (1 krs, huone X110)

Lisätietoja antaa tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, +358 50 373 2241, [email protected].
 

KAIKILLE HAKIJOILLE TIEDOKSI

Ennen kuin lähetät hakemuksen, muista tarkistaa, että olet antanut kotiosoitteesi lomakkeella. Myöntökirjeet lähetetään ikkunakuorissa, ole hyvä ja kirjoita allekkain, rivi1: katuosoite,
rivi2: postinumero, postitoimipaikka. Hakijan nimi yhdistyy osoitteeseen automaattisesti.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan kyllä/ei -sähköpostiviestillä toukokuussa ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön verkkosivuilla.

Apurahansaajille lähetetään myöntökirje ohjeineen.

Espoo 7.2.2024
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr
 

Sähköinen hakulomake

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoja haetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön sähköisellä hakulomakkeella.

Sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Lausuntolinkki on alimpana tällä verkkosivulla.

Apurahan hakija pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa Helsingin kauppakorkeakoulun Tukisäätiön lausuntojen verkkopalvelussa. Sähköisesti tehtyä lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Lausunnonantajan on luotava tunnukset kohdassa "Luo uusi käyttäjätunnus".

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä.

Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden keskinäisellä tärkeysjärjestyksellä on tärkeä merkitys.

Erityisesti työryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen.

Lausunto tulee tehdä lausuntojen verkkopalvelussa. Verkkopalvelu sulkeutuu kymmenen (10) vuorokauden kuluttua apurahojen hakuajan päätyttyä, 10.3.2024 klo 24.00 Suomen aikaa.

Linkki lausuntojen verkkopalveluun.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: