Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Myönnetyt apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myöntää apurahoja, tunnustuspalkintoja ja muuta tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille. Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa.
Aalto-yliopisto Dipoli

Yrjö Uiton säätiön apurahat, kevät 2021

Yrjö Uiton säätiön hallituksen 10.6.2021 tekemällä päätöksellä on 16.3.2021 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetty apurahoja 52.000 euroa:

KTM Thomas Hoeger                                          väitöskirjatutkimus                3 000 €
PhD Ewald Kiebler                                               tutkimusprojekti                    3 000 €
KTT Olga Lavrusheva                                          ulkomaanvierailu                 20 000 €
Prof. Arto Lindblom                                              tutkimusprojekti                     6 000 €
KTM Marja Svanberg                                           post doc tutkimusprojekti     20 000 €.

Apurahan saajille asia on annettu sähköpostilla tiedoksi.
 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat, kevät 2021

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 21.4.2021 tekemällä päätöksellä on 28.2.2021 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 379.580 euroa.

Lahjoitusvaroista opinnäytetöiden tukemiseen on myönnetty apurahoja 20.000 euroa. Kielentarkastusapurahoja väitöskirjoihin ja muihin tieteellisiin artikkeleihin on myönnetty 1.740 euroa sekä tieteellisissä huippulehdissä julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 42.500 euroa.

Päivitys apurahansaajien listaan tulossa pian.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin

kevät 2019

syksy 2018

kevät 2018

syksy 2017

kevät 2017

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: