Hakijapalvelut

Siirtohaku

Voit hakea siirtoa Aalto-yliopistoon, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, tai eri koulutusalan tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa. Voit hakea siirtoa vain ensimmäisenä opiskeluvuotena lakisääteiset poissaolot ja aloituslukukausi huomioiden. Siirtohaku järjestetään vuosittain toukokuussa.
Students sitting and talking in the library

Opiskeletko jo tekniikan alalla Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen tekniikan alan koulutukseen? Lue ohjeet koulutusohjelman vaihtamiseen tekniikan alalla.

Seuraava hakuaika Opintopolussa 2.5.2024 klo 8.00 – 16.5.2024 klo 15.00 

 • Voit hakea siirtoa vain ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Voit hakea siirtoa poikkeuksellisesti kolmen lukukauden päätteeksi, jos olet ensimmäisenä lukuvuotena ilmoittautunut poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi tai jos opiskeluoikeutesi on alkanut 1.1. 
 • Huomaathan, ettet voi hakea siirtoa enää toisena vuonna alkaneen lakisääteisenkään poissaolon jälkeen, jos olet ollut ensimmäisen vuoden läsnäolevana. Jos olet ensimmäisen lukuvuotesi läsnäolevana, oikea aika hakea siirtohaussa on ensimmäisen vuoden keväällä. 
 • Jos mahdollisuutesi hakea siirtohaussa on mennyt ohi, voit edelleen hakea Aalto-yliopistoon uutena opiskelijana esimerkiksi yhteishaun kautta. Kun kandidaatintutkintosi on valmis tai lähes valmis, voit myös hakea johonkin Aalto-yliopiston monista maisteriohjelmista
 • Siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa olet ilmoittautuneena läsnä- tai poissaolevana.
 • Siirrettävä opiskeluoikeus täytyy ilmaista hakuvaiheessa ja sen täytyy olla voimassa haettaessa siirtoa.  Jos sinut hyväksytään siirtohaussa, uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. ja aiempi opiskeluoikeus päättyy edeltävän lukukauden päättyessä 31.7. Uuteen opiskeluoikeuteen liittyvän tutkinnon suorittamisajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevasta opiskeluoikeudesta.
 • Sinulle myönnetään siirrossa samantasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella haet siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavat sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), et voi hakea siirtohaussa Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus). 
 • Hakuperusteena olevien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
  Opintojen täytyy olla suoritettu siirron perusteena käytetyn opinto-oikeuden aikana:
  • ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ajalla 1.8.2023-30.6.2024 tai
  • ensimmäisenä opiskeluvuonna lakisääteisestä syystä yhdeksi lukukaudeksi poissaolevaksi ilmoittautuneet, kolmen lukukauden ajalta yhden lukukauden poissaolo huomioiden, ajalla 1.8.2022-30.6.2024
  • 1.1.2023 opinnot aloittaneilla ajalla 1.1.2023-30.6.2024.
 • Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan kevään toisen yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 4.7.2024) 
 • Tutustu hakutilastoihin aiemmilta vuosilta
 • Tiedot tällä sivulla koskevat 2024 siirtohakua. Siirtohaun hakukohteet ja valintaperusteet vahvistetaan vuosittain, ja niihin voi tulla muutoksia seuraavalle vuodelle (2025). 
Kauppatieteellisen alan hakukohteet Aloituspaikat Painotettu keskiarvo vähintään
Kauppatieteet  15 4,25
     
Taiteiden alan hakukohteet    
Kuvataidekasvatus 2 3,0
     
Tekniikan alan hakukohteet    
Automaatio ja robotiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Bioinformaatioteknologia  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Elektroniikka ja sähkötekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Energia- ja konetekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Informaatioteknologia Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Informaatioverkostot  2 3,80
Kemian tekniikka  20 3,50
Kestävät yhdyskunnat Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Rakennustekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Teknillinen fysiikka ja matematiikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Teknillinen psykologia 0 Ei sisäänottoa 2024 siirtohaussa
Tietotekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Tuotantotalous  0 Ei sisäänottoa 2024 siirtohaussa

Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotetussa keskiarvossa huomioidaan arvosanojen lisäksi kurssien opintopistemäärät. Se lasketaan kertomalla jokainen huomioitava arvosana ko. kurssin opintopistemäärällä. Tulot summataan yhteen ja jaetaan huomioitavien opintojen kokonaisopintopistemäärällä.  

Kauppatieteellinen ala

Siirtohaussa on mahdollista hakea suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan. Opiskelijat valitaan suorittamaan KTK- ja KTM-tutkintoja.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tästä seuraa, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija, jolla on opinto-oikeus Economics- tai International Business-kandidaattiohjelmaan, ei voi hakea siirto-opiskelijana kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan.

Huom! Keväällä 2024 ei järjestetä siirtohakua Economics- ja International Business-kandidaattiohjelmiin.

Taiteiden ala

Siirtohaussa sinun on mahdollista hakea kuvataidekasvatuksen hakukohteeseen. Opiskelijat valitaan suorittamaan taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tämän vuoksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi hakea siirto-opiskelijana kuvataidekasvatuksen hakukohteeseen.  

Hakiessasi siirto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston taiteiden alalla, sinulla täytyy olla suoritettuna: 

- 30.6.2024 mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka olet suorittanut lukuvuonna 2023-2024
- 30.6.2024 mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea taiteen kandidaatin tutkintoon
- kaikkien opintojen keskiarvon täytyy olla vähintään 3,0.

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valintaryhmä arvioi opintosuoritusotteesi, portfoliosi ja motivaatiokirjeesi. Arvioinnin perusteella sinut voidaan kutsua valinnan toiseen vaiheeseen, joka voi olla haastattelu tai osa hakukohteen kandidaattivalinnan valintakokeen tehtävistä. Tällöin osallistut kuvataidekasvatuksen valintakokeen viimeiseen päivään paikan päällä Aalto-yliopiston kampuksella. Valintakokeen ajankohta julkaistaan viimeistään kevään toisen yhteishaun alkaessa Opintopolussa 13.3.2024. Valintakoe sisältää haastattalun, pedagogisia tehtäviä sekä taiteellista työskentelyä. 

Tekniikan ala

Opiskeletko jo tekniikan alalla Aalto-yliopistossa?

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tämän vuoksi et voi hakea siirtohaussa, jos sinulla on jo suoritusoikeus tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin Aalto-yliopistossa. Sinun tulee siirtohaun sijaan hakea koulutusohjelman vaihdossa

Haet siirtohaussa ensimmäisen vuoden opinnoillasi

Hakuperusteena olevien opintojen täytyy olla suoritettu siirron perusteena käytetyn opiskeluoikeuden aikana (1.8.2023-30.6.2024 tai lakisääteiset poissaolot huomioiden kolmen lukukauden ajalta 30.6.2024 mennessä). 

Jos suoritat vaadittua opintopistemäärää enemmän opintoja ko. oppiaineessa, niistä huomioidaan parhaan painotetun keskiarvon antavat, vaaditun opintopistemäärän suuruiset opinnot.

Tutustu hakukohdekohtaisiin vaatimuksiin 

Tekniikan alalla on Aalto-yliopistossa neljä korkeakoulua, joiden akateemisten asiain komiteat määrittelevät tarkemmat arviointiperusteet hakukohdekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että niissä voi olla eroja saman korkeakoulunkin sisällä. Lue siis tarkkaan sinua kiinnostavien hakukohteiden vaatimukset. Jos haet useampaan hakukohteeseen, tee opintosuunnitelma jokaiselle hakukohteellesi erikseen. Löydät vaadittuja liitteitä koskevat ohjeet listasta hakukohteiden jälkeen.

Siirtohaussa 2024 voit hakea seuraaviin tekniikan alan hakukohteisiin:

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: