Hakijapalvelut

Siirtohaku

Voit hakea siirtoa kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.
Students sitting and talking in the library

Onko sinulla jo opiskeluoikeus Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa ja haluat hakea siirtoa toiseen Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluun tai vaihtaa koulutusta oman korkeakoulusi sisällä? Tällöin sinun tulee siirtohaun sijaan hakea koulutusohjelman vaihdossa

Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Poikkeuksena tähän ovat ensimmäisenä lukuvuotena yhden lukukauden poissaolevaksi ilmoittautuneet, jotka voivat hakea vaihtoa kolmen lukukauden jälkeen. 

Siirtoa haettaessa sinulla tulee olla hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa olet ilmoittautunut joko läsnä- tai poissaolevana. Siirrettävä opiskeluoikeus tulee ilmaista hakuvaiheessa.  Jos sinut hyväksytään siirtohaussa, uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. ja aiempi opiskeluoikeus päättyy edeltävän lukukauden päättyessä 31.7. Uuden opiskeluoikeuden tutkinnon suorittamisajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.

Sinulle myönnetään siirrossa samantasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella haet siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavat sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), et voi hakea siirtohaussa Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus). 

Siirtohakua varten jokaisen koulun akateemisten asiain komitea määrittelee arviointiperusteet kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen siirtymiselle. Arviointiperusteissa voidaan huomioida seuraavia kriteereitä tai joitakin niistä: 

  • oppiaine, josta opiskelijalla tulee olla suoritettuna opintoja, 
  • vaadittava opintopistemäärä ko. oppiaineesta, 
  • opintojen opintomenestys, esim. keskiarvo (huomioidaanko vain ko. oppiaineen opintome­nestys vai kaikkien opintojen opintomenestys). 

Tarvittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia valintakoemenettelyjä tai opiskelijan osaamisen tasoa ja motivaatiota osoittavia dokumentteja tai tehtäviä (esim. portfolio, haas­tattelu). 

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä. 

Siirtohaku toteutetaan Opintopolussa erillishakuna, hakuaika 2. – 16.5.2022   

Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan kevään toisen yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 8.7.2022) 

 

Siirtohaun hakukohteet ja kiintiöt 2022

Kauppatieteen alan hakukohteet Kiintiö Painotettu keskiarvo vähintään
Economics 2 4,25
International Business  2 4,25
Kauppatieteet  15 4,25
     
Taiteen alan hakukohteet    
Kuvataidekasvatus 2 3,0
Muoti 0 ei sisäänottoa 2022 siirtohaussa
Muotoilu 0 ei sisäänottoa 2022 siirtohaussa
     
Tekniikan alan hakukohteet    
Automaatio ja robotiikka Ei kiintiötä 3,50
Bioinformaatioteknologia  Ei kiintiötä 3,50
Elektroniikka ja sähkötekniikka  Ei kiintiötä 3,50
Energia- ja konetekniikka Ei kiintiötä 3,50
Informaatioteknologia Ei kiintiötä 3,50
Informaatioverkostot  2 3,80
Kemian tekniikka  20 3,50
Kestävät yhdyskunnat Ei kiintiötä 3,50
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka Ei kiintiötä 3,50
Rakennustekniikka Ei kiintiötä 3,50
Teknillinen fysiikka ja matematiikka  Ei kiintiötä 3,50
Tietotekniikka  Ei kiintiötä 3,50
Tuotantotalous  2 4,20

*ei kiintiötä = kaikki hakuehdot täyttävät hakijat voidaan hyväksyä  

Kauppatieteellinen ala

Siirtohaussa on mahdollista hakea suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan sekä englanninkielisiin Economics- ja International Business –kandidaattiohjelmiin. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma ovat Opintopolussa omina hakukohteinaan. Opiskelijat valitaan suorittamaan KTK- ja KTM-tutkintoja.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tästä seuraa, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija, jolla on opinto-oikeus yhteen seuraavista kolmesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmasta, ei voi hakea siirtoa mainittuun kahteen muuhun kandidaattiohjelmaan: Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma.

Taiteiden ala

Jotta voit hakea Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi, niin sinulla tulee olla suoritettuna: 

- hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka on suoritettu kuluvana lukuvuonna
- hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea taiteen kandidaatin tutkintoon
- kaikkien opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0.

Hakemuksen pakollisena liitteenä vaaditaan virallinen opintosuoritusote, portfolio ja motivaatiokirje. 

Valinta on kaksivaiheinen. 

Ensimmäisessä vaiheessa valintaryhmä arvioi sinut opintosuoritusotteen, portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella. Arvioinnin perusteella sinut voidaan kutsua valinnan toiseen vaiheeseen, joka voi olla haastattelu tai osa hakukohteen kandidaattivalinnan valintakokeen tehtävistä. 

Kuvataidekasvatus (opintopolku.fi)

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston valintaperusteiden mukaan hakijalla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,50 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin. Poikkeuksena tähän ovat ensimmäisenä lukuvuotena yhden lukukauden poissaolevaksi ilmoittautuneet, jotka voivat hakea vaihtoa kolmen lukukauden jälkeen. Näillä hakijoilla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,50 keskiarvolla vähintään 82 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin ja pääaineopintoihin.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut määrittelevät tarvittaessa tarkemmat arviointiperusteet hakukohdekohtaisesti. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu