Hakijapalvelut

Siirtohaku

Voit hakea siirtoa Aalto-yliopiston kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri koulutusalan tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.
Students sitting and talking in the library

Onko sinulla jo opiskeluoikeus Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa ja haluat hakea siirtoa toiseen Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluun tai vaihtaa koulutusta oman korkeakoulusi sisällä? Tällöin sinun tulee siirtohaun sijaan hakea tekniikan alan koulutusohjelman vaihdossa

Siirtohaku toteutetaan Opintopolussa erillishakuna, hakuaika 2. – 16.5.2023   

 • Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Poikkeuksellisesti siirtoa voivat hakea kolmen lukukauden jälkeen hakijat, jotka ovat ensimmäisenä lukuvuotena ilmoittautuneet poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi tai joiden opiskeluoikeus on alkanut 1.1.
 • Siirtoa haettaessa sinulla tulee olla hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa olet ilmoittautunut joko läsnä- tai poissaolevana. Siirrettävä opiskeluoikeus tulee ilmaista hakuvaiheessa.  Jos sinut hyväksytään siirtohaussa, uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. ja aiempi opiskeluoikeus päättyy edeltävän lukukauden päättyessä 31.7. Uuden opiskeluoikeuden tutkinnon suorittamisajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.
 • Sinulle myönnetään siirrossa samantasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella haet siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavat sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), et voi hakea siirtohaussa Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus). 
 • Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna 30.6.2023 mennessä. 
  Opintojen tulee olla suoritettu siirron perusteena käytetyn opinto-oikeuden aikana:
  • ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ajalla 1.8.2022-30.6.2023 tai
  • ensimmäisenä opiskeluvuonna lakisääteisestä syystä yhdeksi lukukaudeksi poissaolevaksi ilmoittautuneet, kolmen lukukauden ajalta yhden lukukauden poissaolo huomioiden, ajalla 1.8.2021-30.6.2023
  • 1.1.2022 opinnot aloittaneilla ajalla 1.1.2022-30.6.2023.

Siirtohakua varten jokaisen koulun akateemisten asiain komitea määrittelee arviointiperusteet kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen siirtymiselle. Arviointiperusteissa voidaan huomioida seuraavia kriteereitä tai joitakin niistä: 

 • oppiaine, josta opiskelijalla tulee olla suoritettuna opintoja, 
 • vaadittava opintopistemäärä ko. oppiaineesta, 
 • opintojen opintomenestys, esim. keskiarvo (huomioidaanko vain ko. oppiaineen opintome­nestys vai kaikkien opintojen opintomenestys). 

Tarvittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia valintakoemenettelyjä tai opiskelijan osaamisen tasoa ja motivaatiota osoittavia dokumentteja tai tehtäviä (esim. portfolio, haas­tattelu). 

Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan kevään toisen yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 7.7.2023) 

Siirtohaun hakukohteet ja aloituspaikat 2023
Kauppatieteen alan hakukohteet Aloituspaikat Painotettu keskiarvo vähintään
Economics 2 4,25
International Business  2 4,25
Kauppatieteet  15 4,25
     
Taiteiden alan hakukohteet    
Kuvataidekasvatus 2 3,0
Muoti 0 Ei sisäänottoa 2023 siirtohaussa
Muotoilu 0 Ei sisäänottoa 2023 siirtohaussa
     
Tekniikan alan hakukohteet    
Automaatio ja robotiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Bioinformaatioteknologia  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Elektroniikka ja sähkötekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Energia- ja konetekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Informaatioteknologia Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Informaatioverkostot  2 3,80
Kemian tekniikka  20 3,50
Kestävät yhdyskunnat Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Rakennustekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Teknillinen fysiikka ja matematiikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Teknillinen psykologia 0 Ei sisäänottoa 2023 siirtohaussa
Tietotekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50
Tuotantotalous  0 Ei sisäänottoa 2023 siirtohaussa

Kauppatieteellinen ala

Siirtohaussa on mahdollista hakea suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan sekä englanninkielisiin Economics- ja International Business –kandidaattiohjelmiin. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma ovat Opintopolussa omina hakukohteinaan. Opiskelijat valitaan suorittamaan KTK- ja KTM-tutkintoja.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tästä seuraa, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija, jolla on opinto-oikeus yhteen seuraavista kolmesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmasta, ei voi hakea siirtoa mainittuun kahteen muuhun kandidaattiohjelmaan: Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma.

Huom! Nämä ohjeet koskevat siirtohakua keväällä 2023. Keväällä 2024 ei järjestetä siirtohakua Economics- ja International Business-kandidaattiohjelmiin.

Taiteiden ala

2023 siirtohaussa voit hakea seuraavaan taiteiden alan hakukohteeseen:

Kuvataidekasvatus (Opintopolku.fi)

Hakiessasi siirto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston taiteiden alalla, sinulla tulee olla suoritettuna: 

- 30.6.2023 mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka on suoritettu lukuvuonna 2022-2023
- 30.6.2023 mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea taiteen kandidaatin tutkintoon
- kaikkien opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0.

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valintaryhmä arvioi sinut opintosuoritusotteen, portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella. Arvioinnin perusteella sinut voidaan kutsua valinnan toiseen vaiheeseen, joka voi olla haastattelu tai osa hakukohteen kandidaattivalinnan valintakokeen tehtävistä. 

Tekniikan ala

2023 siirtohaussa voit hakea seuraaviin tekniikan alan hakukohteisiin:

Kemian tekniikan korkeakoulu:
Kemian tekniikka

Insinööritieteiden korkeakoulu:
Energia- ja konetekniikka
Kestävät yhdyskunnat
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka
Rakennustekniikka

Perustieteiden korkeakoulu:
Informaatioverkostot
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Tietotekniikka

Sähkötekniikan korkeakoulu:
Automaatio ja robotiikka
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Informaatioteknologia

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tämän vuoksi et voi hakea siirtohaussa, jos sinulla on jo suoritusoikeus tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin Aalto-yliopistossa. Sinun tulee siirtohaun sijaan hakea koulutusohjelman vaihdossa

Hakiessasi siirtohaussa tekniikan alalle Aalto-yliopistoon sinulla tulee olla suoritettuna 30.6.2023 mennessä vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin. Poikkeuksellisesti siirtoa voivat hakea kolmen lukukauden jälkeen hakijat, jotka ovat ensimmäisenä lukuvuotena ilmoittautuneet poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi tai joiden opiskeluoikeus on alkanut 1.1. Näillä hakijoilla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 82 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin.

Opintojen tulee olla suoritettu siirron perusteena käytetyn opinto-oikeuden aikana (1.8.2022-30.6.2023 tai lakisääteiset poissaolot huomioiden kolmen lukukauden ajalta 30.6.2023 mennessä). Aiemmin suoritettuja tai muista opinnoista hyväksiluettuja kursseja ei huomioida. 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: