Future of Work

Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt

Tutkimme ja kehitämme suomalaisten organisaatioiden monipaikkaisen työn edellytyksiä ja käytäntöjä.
picture of someone working on a tablet

Yleistä hankkeesta

Tavoitteenamme on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon pohjalta. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli sekä tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen suomalaisen osallistujaorganisaation kanssa.

Tutkimushankkeen keskeiset teemat:

  • Monipaikkaisen työn suunta, johtaminen ja pelisäännöt
  • Esihenkilötyö monipaikkaisessa työssä​
  • Monipaikkainen toiminta asiakkaiden ja kumppanien kanssa​
  • Monipaikkaista työtä tukeva ja vahvistava kulttuuri​
  • Tilojen ja teknologian hyödyntäminen​
  • Työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen​
  • Monipaikkaisen työn vaikutusten arviointi ja seuranta

Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lue lisää.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: