Career Design Lab

Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa opiskelijat kohtaavat työelämässä toimivia alumneja uramuotoilun ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja oppimisesta. Ohjelma tuo vuosittain yhteen yli neljäsataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia Suomessa ja ulkomailla.
Mentoring helps you to find your path

Aalto-yliopiston mentorointiohjelma on noin puoli vuotta kestävä ohjelma, joka käynnistyy marraskuussa ja päättyy toukokuussa. Mentorointiohjelman ydin on mentorin ja aktorin väliset mentorointitapaamiset noin kerran kuussa. 

Mentorit ilmoittautuvat ohjelmaan kesä-syyskuussa. Opiskelijoiden haku järjestetään loka-marraskuun vaihteessa.

Mitä mentorointiohjelma sisältää?

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmaan sisältyy

  1. Yhteinen aloitustilaisuus marraskuussa (Zoomissa)
  2. Kahdenkeskisiä mentorointikeskusteluja noin kerran kuussa joulu-toukokuun ajan
  3. Yhteinen päätöstilaisuus toukokuussa

Ohjelma alkaa yhteisellä etänä järjestettävällä aloitustilaisuudessa, jossa käydään läpi mentoroinnin keskeisiä käytänteitä.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan opiskelijan eli aktorin ja mentorina toimivan alumnin kahdenkeskiset mentorointikeskustelut noin kerran kuussa. Tapaamisissa keskustellaan erilaisista työelämään ja uraan littyvistä teemoista aktorin toiveiden pohjalta. 

Suosituksena on, että mentorointiparit tapaisivat noin kerran kuussa tunnin, parin tapaamisissa. Mentorointiparit saavat itsenäisesti päättää, missä ja milloin tapaavat ja pidetäänkö tapaamiset lähi- vai etätapaamisina. Suosittelemme kasvokkaisia tapaamisia, mutta ohjelmassa on mukana sekä muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia mentoreita sekä vaihdossa olevia opiskelijoita, joille lähitapaamiset eivät ole mahdollisia. Tähän olisi hyvä varautua jo ohjelmaan haettaessa.

Ohjelma päättyy toukokuussa yhteiseen päätöstilaisuuteen.

Ohjelman tilaisuudet järjestetään englanniksi, koska puolet ohjelmaan osallistuvista opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita. Myös mentorien joukossa on kansainvälisiä alumneja. 

Mentorointiohjelmasta sanottua

“Mentorointi avasi taas kerran ison ikkunan tämän päivän nuoriin aikuisiin, heidän kokemuksiinsa ja ajatteluunsa, mm. maailmasta, omista haaveista/toiveista/tavoitteista.”

"Ohjelma antoi näkemystä eri kulttuuriin ja erilaiseen tapaan katsoa asioita.”

"Löysin keinoja ymmärtää omia vahvuuksiani ja rohkeutta tuoda niitä esille töitä hakiessa. Näiden oppien kautta sain vakituisen työpaikan, jossa aloitin huhtikuussa."

”Olen itse saanut reflektoitua omaa työtäni ja mitä olen oppinut. On ollut myös hyödyllinen olo, kun on voinut jakaa omaa osaamistaan niin, että toiselle on ollut siitä hyötyä.”

”Dialogisuus oli tärkeää. Keskustelu syvällisistä ja haastavista asioista kannusti itseäkin muistamaan että syvällinen ajattelu on tärkeää, mutta ei itsestäänselvää.”

”Oli mielenkiintoista kuulla uudesta tekniikasta ja itselle uudesta yritysalasta, ja käydä motivoituneen ihmisen kanssa keskustelua. Ilmoittauduin jopa Aallon avoimen yliopiston Games now -verkkokurssilla tästä kokemuksesta inspiroituneena!"

Mentorointikeskustelut ovat antoisia sekä mentorille että aktorille, koska ne auttavat kumpaakin jäsentämään omia ajatuksiaan.

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma

Hae mukaan mentorointiohjelmaan

Cartoon figure standing a pointing with the index finger

Aktoriksi?

Aktoriksi eli mentoroitavaksi voivat hakea maisteri- tai tohtoriopiskelijat.

Career Design Lab
A colourful cartoon figure standing and holding an arrow sign

Mentoriksi?

Jaa kokemustasi Aallon opiskelijalle, opi ja inspiroidu uusista näkökulmista!

Alumneille

Ota yhteyttä

 Kaisa Paasivirta

Kaisa Paasivirta

Asiantuntija, mentorointi ja alumnisuhteet

Lue ohjelman osallistujien kokemuksista

Yhteiskuvassa Khanh Vu ja Junhui Wang seisomassa rinnakkain, taustalla valkoinen seinä. Junhui Wang nojaa kevyesti Khan Vuta vasten kädet tämän hartioilla.

"Mentoroinnin myötä minulla on enemmän rohkeutta tehdä asioita, joita todella haluan"

Mentori ja mentoroitava Aalto-yliopiston mentorointiohjelmasta kertovat kokemuksistaan.

Uutiset
Pouyan Mohseninia & Ondřej Zajíc

Tie resilienssiin

Palvelumuotoilun mentorointipari kertoo Aallolle alastaan, sillä vallitsevasta kilpailusta ja siitä, millaista on olla kansainvälinen opiskelija Suomessa.

Alumneille
Kati Wolff & Anniina Pöllänen

Asiat rakennusten välissä

Maisema-arkkitehtuurin mentorointipari kertoo ainutlaatuisesta yhteistyöstään poikkeuksellisella alalla.

Alumneille
Mentor Ville Karttunen
Alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: