Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

γ-valerolaktonibiojalostamo

γ-valerolaktoni (GVL) on uusi, ympäristöystävällinen liuotin massanvalmistukseen.
GVL biorefinery Photo: Aalto University / Anni Hanén

γ-valerolaktoni (GVL) on tehokas liuotin, jolla voidaan erottaa lignoselluloosan polymeeriset ainesosat (selluloosa, hemiselluloosa, ligniini) erilleen. GVL on turvallinen, kemiallisesti stabiili ja ympäristöystävällinen liuotin, joka voidaan valmistaa biomassasta saatavista pentoosi- tai heksoosisokereista. Hemiselluloosan erotuskykyä voidaan säätää muuttamalla GVL:n konsentraatiota keittoliuoksessa lisäämällä vettä. GVL/vesi-fraktioinnin avulla lehtipuun biomassa voidaan jalostaa paperi- tai liukoselluksi, ja sellun ominaisuudet vastaavat kaupallisten sellulaatujen ominaisuuksia. Ligniini voidaan eristää keittoliuoksesta puhtaana: tuote on rikitön ja siinä on alhainen sokeripitoisuus. Molekyylikooltaan ligniini on pientä ja keskisuurta, ja sillä on hyvä reaktiivisuus. Hemiselluloosat voidaan ottaa talteen vesiliuokoisina mono- ja oligosakkarideja tai muunnettuna furaanisiksi yhdisteksi ja pieniksi karboksyylihapoiksi.

GVL/vesi-fraktiointiprosessi on uusi massanvalmistusprosessi, jota on tutkittu ja kehitetty Aalto-yliopistossa Prof. Herbert Sixtan tutkimusryhmässä vuodesta 2014.

Projekti on osa CERES-ohjelmaa ja projektia tukee Stora Enso. Projektia ovat aiemmin rahoittaneet myös Aallon Kemian tekniikan korkeakoulu ja Finnish Bioeconomy Cluster Oy (FIBIC) osana Advanced Cellulose to Novel Products (ACel) -tutkimusohjelmaa.

Yhteystiedot

Herbert Sixta
Professori, Laitosjohtaja
[email protected]

Tutkijat

  • Huy Quang Lê (Tohtorikoulutettava)
  • Marianna Granatier (Tohtorikoulutettava)
Biojalostamot
FinnCERES
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: