Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

ALL-CELL: Kevyitä ja vahvoja täysselluloosakomposiitteja vihreän prosessoinnin keinoin

Finland Distinguished Professor -rahoitus myönnettiin professori Tatiana Budtovalle (Center for Materials Forming, MINES ParisTech, Ranska). Vuonna 2016 käynnistetyn neljän vuoden pituisen hankkeen tavoite on selvittää, valmistella ja määrittää uusia biopohjaisia materiaaleja, täysselluloosakomposiitteja.
Aalto University / All-cellulose composites / Photographer: Anni Hanén

Täysselluloosakomposiiteissa selluloosamatriisia vahvistetaan osittain hajotetuilla selluloosakuiduilla. Kemiallisesti samankaltaisten osien ansiosta matriisi ja vahvikekuidut voidaan kiinnittää toisiinsa lähes täydellisesti, mikä puolestaan antaa komposiiteille erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Käyttämällä vihreitä liuottimia voimme tuottaa täysin biopohjaista, biosopeutuvaa ja biologisesti hajoavaa vahvaa itselujittunutta komposiittia. Lisäksi selluloosan vapaiden OH-ryhmien ansiosta, komposiittia voidaan käyttää useissa sovelluksissa, kuten pakkauksessa, biolääketieteessä, rakenteellisissa komposiiteissa, eristyksessä ym. Kevyet täysselluloosa-aerogeelit ja -kryogeelit laajentavat huokoisten ja vahvojen selluloosamateriaalien valikoimaa.

Aalto University/ALL-CELL

Selluloosaan hajottamista vesipohjaisella NaOH-liuottimella

Aalto University/ALL-CELL

Hyytymisvaihe

Projektin rahoittajana toimii TEKES, Stora Enson ja UMP:n tukemana. Separation Research ja Fibertus ovat myös mukana projektissa.

Yhteystiedot

Tatiana Budtova
Professori (FiDiPro)
[email protected]

Ryhmän jäsenet

  • Oona Korhonen (tohtoriopiskelija)
  • Feng Chen (tohtoriopiskelija)
  • Khaled Labidi (vieraileva tohtoriopiskelija, CNRSM, Tunis)

Biojalostamot

Prof. Herbert Sixtan johtama tutkimusryhmä

Read more
CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: