Rakennustekniikan laitos

Rakentamisen transformaatio dataan perustuvilla älykkäillä prosesseilla (AIXCon) -hanke

Rakennusala on muuttumassa. Teollisten prosessien ja perinteisen fyysisten materiaalien työstämisen lisäksi rakennusalalla muotoilu, rakennussuunnittelu, seuranta, valvonta ja kehittämistoiminta ovat yhä enemmän digitaalisia. Hankkeessa tutkijat ja alan johtavat yritykset etsivät ja löytävät uusia datapohjaisia menetelmiä ja työkaluja, suuntana älykkäät ja jatkuvasti oppivat prosessit rakentamisen ekosysteemissä.
-

AIXCon:issa tutkitaan ja innovoidaan digitaalisuuden vaikutuksia ja mahdollisuuksia rakennussuunnittelun, hajautetun työnsuunnittelun ja tahtituotannon näkökulmista. Kolme konsortioyritystä (Trimble, Flow Technologies ja CelsaSteel) ja kaksi tutkimuslaitosta (Aalto-yliopisto ja VTT) tutkivat ja innovoivat uusia datapohjaisia menetelmiä ja työkaluja rakentamisen ekosysteemissä. Hankkeen ytimessä olevan viiden kumppanin lisäksi hankkeessa on myös näiden suomalaisia ja kansainvälisiä verkostokumppaneita. Innovaatiotoiminnan kohteena mukana olevat menetelmät ja työkalut tarkastelevat ja hyödyntävät mm. koneoppimista ja systeemidynaamisia malleja optimoidun päätöksenteon ja prosessien tukemiseksi ja automatisoimiseksi.

Kehitetyt teknologiat mahdollistavat rakentamisen tuotteiden ja suunnittelu-, valmistus-, toimitus- ja kokoonpanoprosessien jatkuvan parantamisen yli ajan, mikä tukee hankkeen osapuolille syntyvän kilpailuedun kasvua ajan myötä: menetelmiä ja työkaluja tullaan rikastamaan ja parantamaan uusilla datavirroilla myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Datapohjainen rakentaminen tulee sujuvoittamaan ja parantamaan perinteisiä rakennustapoja ja niiden toteutusta, vähentää hukkaa ja kustannuksia sekä tiivistää aikataulua.  Alustavien tutkimustulosten ja kehitettyjen uusien menetelmien perusteella pienilläkin muutoksilla on suuri vipuvoima.

AIXCon-hanke on mukana kehittämässä Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistämässä sen toteutumista. Vision varaudutaan yhä lisääntyvään alan digitalisaatioon ja samalla varmistetaan, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

AIXCon-tutkimus pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen. Kehitettävien menetelmien ja työkalujen synnyttämä kilpailuetu konkretisoituu useilla mittareilla, mukaan lukien:

 1. alhaisemmat rakentamisen CO2-päästöt ja korkeampi materiaali- ja resurssitehokkuus;
 2. parempi kustannustehokkuus;
 3. nopeammat ja täsmällisemmät aikataulut; sekä
 4. parempi tuotteiden ja prosessien laatu asiakkaiden, loppukäyttäjien ja työntekijöiden näkökulmasta. menetelmiä ja työkaluja.

Hankkeessa on useita työpaketteja:

 1. Uudet datalähteet ja tiedonkeruumenetelmät
 2. Datalähtöinen työnkulun transformaatio
 3. Datapohjainen optimointi ja päätöksenteko
 4. Käyttäjäkokemuksen transformaatio
 5. Liiketoiminnan transformaatio

Työpaketit tuovat mukanaan ... vaikuttavat työnkulkuun ... liiketoimintaan. Merkityksellisyysvirke.

AIXCon on toimintatavaltaan avoin yhteisö. Toivotamme tervetulleeksi muutkin rakennusalan kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot kuin jo tähän mennessä mukana olevat kumppanit.

Hankkeen työpaketit

Tekstiä tähän hankkeen painopisteistä...

 

 

Uudet datalähteet ja tiedonkeruumenetelmät

Tutkimuksessa ideoidaan ja tunnistetaan uusia datoja ja niiden lähteitä, joiden avulla rakentamisen prosesseja voidaan jatkuvasti parantaa ja optimoida.

Datalähtöinen työnkulun trasformaatio

Tutkimuksessa kehitetään ja testataan tunnistetun datan pohjalta työnkulun datamalleja yritysten käyttötapauksissa.

Datapohjainen optimointi ja päätöksenteko

Tekstiä WP4 sisällöstä.

Käyttäjäkokemuksen transformaatio

WP5 sisällönkuvaus

Liiketoiminnan transformaatio

WP6 sisällön kuvaus

Business Finland
Aalto-yliopisto
Trimble
Celsa steel service
Fira
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu