Sivuaineet

Tuotantotalous (sivuaine)

Koodi:

SCI3037

Laajuus:

20–25 ECTS

Opetussuunnitelma:

2020–2022
2022–2024
2024–2026
Aiemmat opintosuunnitelmat

Taso:

Aineopinnot

Suorituskieli:

Englanti
Suomi

Teema:

Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä

Kohderyhmä:

Kaikki Aallon opiskelijat

Sivuaineen vastuuopettaja:

Timo Vuori

Sivuaineen koordinaattori:

Tiina Kerola

Järjestävä laitos:

Tuotantotalouden laitos

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Esitiedot:

 -


Kiintiöt ja rajoitukset:

-

Haku:

-

Tietoa sivuaineesta

Sisältö

Koodi Opintojakson nimi Op Periodi
TU-A1100 (suomeksi) / TU-A1200 (ruotsiksi) Tuotantotalous 1* / Grundkurs i Produktionsekonomi* 5
 
I-II, III-IV, V (suomeksi) / I-II (ruotsiksi)
TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena 5 I-II, III-IV

Valitse seuraavista opintojaksoista toinen

TU-C2020 Operaatioiden johtaminen 5 IV
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 5 IV-V

Valitse seuraavista 1-2 opintojaksoa

TU-C1011

TU-C2000

Ryhmätoiminta ja organisointi 
TAI
Johtaminen organisaatiossa

5

5

I-II

III-IV

TU-C2010 Introduction to Strategic Management 5 I-II
TU-C2020 Operaatioiden johtaminen  IV
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus  IV-V 
TU-C3022 Organizing of Business 5 IV-V

* Jos opintojakso TU-A1100/TU-A1200/TU-A1300 Tuotantotalous 1 kuuluu opiskelijan kandidaattiohjelman perusopintoihin, sen tilalla voi suorittaa yhden sivuaineen vaihtoehtoisista opintojaksoista.

Aiemmat opetussuunnitelmat

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: