Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteen väyläopinnoilla voit hakea tutkinto-opiskelijaksi

Suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Voit hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä kauppatieteen alan perusopintoja. Väyläopiskelijat valitaan pelkästään opintomenestyksen perusteella ja suoritettujen opintojen keskiarvon taso pitäisi olla erinomainen. Jokaisesta suoritetusta kurssista pitäisi käytännössä saada erinomainen arvosana.

Opintojen suorittamiseen kuluva aika vaihtelee muun muassa opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaitojen mukaan. Jos yrittää suorittaa opintoja lyhyessä ajassa esim. kahden lukukauden aikana, kurssien suorittaminen ja erinomaisten arvosanojen saaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Opiskelija laatii itselleen sopivan lukujärjestyksen sekä suorittaa opinnot valitsemassaan järjestyksessä. Osalle kursseista on rajoitettu opiskelijamäärä, joten aina ei voi päästä haluamalleen kurssille.

Suoritettavat kurssit on määritelty erikseen. Valinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa. Sen sijaan on mahdollista, että joku muu yliopisto hyväksyy omassa opiskelijavalinnassaan Aalto-yliopistossa suoritettuja kursseja.

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään väyläopintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella), joten avoimen yliopiston opinnoissa on tärkeää saada mahdollisimman hyvä arvosana jokaisesta kurssista. Yleensä hyvän tai erinomaisen kurssiarvosanan saaminen edellyttää enemmän työtä ja ajankäyttöä kuin vain kurssista läpipääseminen. Mikäli suorittaa enemmän kuin 60 op väyläopintoja, niin valinnassa otetaan huomioon parhaiten suoritetut 60 op.

Mahdollisessa keskiarvonvalinnan tasapistetilanteessa etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat kandidaattiohjelmaan.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) ja International Business –kandidaattiohjelmaan (Mikkelin kampus).  Ota huomioon, että Mikkelin kampuksella valitaan opiskelijoita tutkintoa suorittamaan avoimen väylän kautta VIIMEISTÄ kertaa vuonna 2021. Katso tietoja Mikkelin kampuksen opinnoista englanninkielisiltä sivuilta.

Valitut opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon toisen opiskeluvuoden mukaisesti.

Valintaperusteet ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa. Haku tapahtuu Aalto-yliopiston erillishaussa, valtakunnallisen korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun mukaisesti. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat löydät opintopolku.fi -sivustolta Kauppatieteiden kandidaattiohjelma  (välilehti hakeminen) ja aalto.fi -sivustolta International Business –kandidaattiohjelma.

Vaadittavat väyläopinnot avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeville

Avoimen yliopiston tarjoamat suomenkieliset väyläopinnot ovat tarjolla Otaniemen kampuksella syys-, kevät- ja kesälukukausina.

Avoimen yliopiston tarjoamat englanninkieliset väyläopinnot ovat tarjolla intensiivikursseina Mikkelin kampuksella. Katso Mikkelissä opetettavat kurssit englanninkielisitä sivuilta.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevalta edellytetään yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot alla luetelluista opintojaksoista.

    

KURSSI OPINTOPISTE
Business Communication Skills 3 op TAI
Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 3 op 
Johtamisen perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Talousmatematiikan perusteet 6 op
Taloustieteen perusteet 6 op
Taulukkolaskenta ja analytiikka 6 op
Tilastotieteen perusteet 6 op
Tilastotieteen jatkokurssi ja R 6 op
Tuotantotalouden perusteet 6 op
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot 6 op
Yritysjuridiikan perusteet 6 op
Yritysvastuu ja -etiikka 3 op

 

Huom. Myös aiemmin suoritetut väyläkurssit, kuten esim. Tilastotieteen jatkokurssi tai Viestintä ja projektinhallinta,  joita ei enää opeteta, voidaan hyväksyä valintaan. Listassa on mainittu vain kurssit, joita tällä hetkellä opetetaan. Jos olet epävarma käyvätkö aiemmin suorittamasi kurssit väylävalintaan, ota yhteys [email protected]

Avoimen yliopiston opintojen perusteella valittujen opiskelijoiden pääaineen valinta (Kauppatieteiden kandidaattiohjelma)

Valintaa varten väyläopiskelija täyttää Aalto-yliopiston erillisvalinnan sähköisen hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa. Seuraava hakuaika on 17.3.-31.3.2021. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

Sähköisellä hakulomakkeella hakija ilmoittaa myös toiveensa kandidaatin tutkinnon pääaineeksi. Hakija merkitsee hakulomakkeeseen ensisijaisuusjärjestykseen kolme pääainetta, joihin hän hakee. Tämä on sitova hakemus pääaineeseen eikä sitä voi vaihtaa. Hakija sijoitetaan pääaineeseensa hakemuksen mukaisesti.

Hakulomakkeen jättämisen jälkeen tehdään ensin valinta tutkinto-opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) suoritettujen väyläopintojen perusteella. Sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi valitut sijoitetaan pääaineisiin pääaineiden valintaperusteiden mukaisesti.

Huomaa: Pääainevalinnassa on eri valintaperusteet kuin itse opiskelijavalinnassa. Pääaineen valinnassa otetaan huomioon vain valintaperusteissa ilmoitetut kurssit. Lisätietoja pääaineista ja valintaperusteista sekä tiedon pääainevalinnan kursseista löydät tutkinto-opiskelijoille suunnatulta sivustolta.

Tilastoja hakemisesta

Tilastotietoa aiemmista avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnoista löydät Kauppatieteen alan kandidaattivaiheen valintatilastoista. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja eri vuosien valintatilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Vuonna 2014 valittiin ensimmäisen kerran opiskelijoita nykyisten vaatimusten tapaan. Ennen vuotta 2014 valintaperusteet olivat erilaiset ja opiskelijoiden piti suorittaa mm. paljon enemmän opintoja.

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2020

Kesäkuu 2020
Kevään 2020 valinnassa edellytettyjen opintojen tulee olla opintorekisterissä ja opiskelijan opintosuoritusotteella 12.6.2020 klo 15.00 mennessä.
Kevään 2020 tenttien suoritusta tehdessä ota huomioon, että opettajalla on aikaa korjata tenttitulos 4 viikkoa tenttipäivästä lukien. Tulos ei välttämättä ole aiemmin tiedossa. Tenttejä ei siis voi suorittaa toukokuun 2020 loppupuolella.

28.6.2020
Kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueen valintaan vaikuttavat opinnot oltava opintorekisterissä.

Viimeistään 15.7.2020
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin Opintopolku.fi-palvelussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi. Samalla ilmoitetaan erikoistumisaluevalinnan tulos.

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2021

17.3.- 31.3.2021 Hakulomake avoinna
Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva hakija täyttää hakulomakkeen opintopolku.fi –palvelussa. Huom. Hakulomakkeessa valitaan sitovasti kandidaattitutkinnon pääaine.

Kesäkuu 2021
Kevään 2021 valinnassa edellytettyjen opintojen tulee olla opintorekisterissä ja opiskelijan opintosuoritusotteella kesäkuun 2021 alussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
Kevään 2021 tenttien suoritusta tehdessä ota huomioon, että opettajalla on aikaa korjata tenttitulos 4 viikkoa tenttipäivästä lukien. Tulos ei välttämättä ole aiemmin tiedossa. Tenttejä ei siis voi suorittaa toukokuun 2021 loppupuolella.

Viimeistään 9.7.2021
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2020. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin Opintopolku.fi-palvelussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu