Hae kauppatieteiden alan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylopinnoilla

Suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Voit hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä kauppatieteen alan perusopintoja. Suoritettavat kurssit on määritelty erikseen. Hakijalta hyväksytään vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Opintojen suorittamiseen kuluva aika vaihtelee muun muassa opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaitojen mukaan. Opiskelija laatii itselleen sopivan lukujärjestyksen sekä suorittaa opinnot valitsemassaan järjestyksessä. Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään opintomenestyksen perusteella, joten avoimen yliopiston opinnoissa on tärkeää saada mahdollisimman hyvä arvosana jokaisesta kurssista.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston väyläopintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) ja International Business –kandidaattiohjelmaan (Mikkelin kampus). Valitut opiskelijat saavat tutkinto-oikeuden kauppatieteen kandidaatin ja kauppatieteen maisterin tutkintoihin. Opinnot aloitetaan kandidaattitutkinnon toisen opiskeluvuoden mukaisesti.

Valintakriteerit ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa, haku tapahtuu kevään yhteishaussa. Tarkemmat valintakriteerit ja hakuajat löydät: Kauppatieteiden kandidaattiohjelma ja International Business –kandidaattiohjelma.

Vaadittavat väyläopinnot avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeville

Avoimen yliopiston tarjoamat suomenkieliset väyläopinnot ovat tarjolla Otaniemen kampuksella syys-, kevät- ja kesälukukausina.

Avoimen yliopiston tarjoamat englanninkieliset väyläopinnot ovat tarjolla intensiivikursseina Mikkelin kampuksella.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevalta edellytetään yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot alla luetelluista opintojaksoista:

 

Opintojakso

op

Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management

6

Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting

6

Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing

6

Rahoituksen perusteet TAI Principles of Finance

6

Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics

6

Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law

6

Tuotantotalouden perusteet TAI Operations Management

6

Business Communication Skills TAI Business Communication

TAI Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 TAI Swedish Business Communication

3

Yritysvastuu ja etiikka TAI Corporate Responsibility and Ethics

3

Tilastotieteen perusteet TAI Introduction to Statistics

6

Talousmatematiikan perusteet TAI

Tilastotieteen jatkokurssi TAI

Kvalitatiivinen tutkimus TAI

Business Mathematics with Excel Applications

6

6

6

6

Viestintä- ja projektinhallinta TAI Yritysviestinnän perusteet TAI

Introduction to Corporate Communication/

Communication and Project Management  JA

  Finnish Business Communication TAI Finnish for Foreigners

6
3
3

Taulukkolaskenta ja analytiikka

 

Myös aikaisemmin suoritettu Taulukkolaskenta ja analytiikka -opintojakso, joka on laajuudeltaan 5 op, hyväksytään. Tällöin edellytettyjen opintojaksojen laajuus on 59 op.

6

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2019

20.3.-3.4.2019 klo 15.00 Hakulomake avoinna
Avoimen väylän hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen opintopolku.fi –palvelussa. Huom. Hakulomakkeessa valitaan sitovasti kandidaattitutkinnon erikoistumisalue.

11.6.2019 klo 15.00
Kevät 2019 valinnassa edellytettyjen opintojen tulee olla opintorekisterissä ja opiskelijan opintosuoritusotteella.
Kevään 2019 tenttien suoritusta tehdessä ota huomioon, että opettajalla aikaa korjata tenttitulos 4 viikkoa tenttipäivästä lukien. Tulos ei välttämättä ole aiemmin tiedossa.

Viimeistään 28.6.2019
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2019. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin sähköisessä järjestelmässä Opintopolussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi.

28.6.2019
Kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueen valintaan vaikuttavat opinnot oltava opintorekisterissä.

12.7.2019
Sijoittelu erikoistumisalueille tehdään heinäkuussa.Tulos ilmoitetaan sähköpostilla viimeistään 12.7.2019

 

Avoimen yliopiston opintojen perusteella valittujen opiskelijoiden erikoistumisaluevalinta

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) tässä valinnassa hyväksytty hakija valitaan kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.

Hakijan tulee merkitä jo hakulomakkeeseen ensisijaisuusjärjestykseen kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee. Tämä on hakemus ao. erikoistumisalueeseen ja hakija sijoitetaan erikoistumisalueeseen hakemuksen mukaisesti. Mikäli kaikkia tässä valinnassa hyväksyttyjä opiskelijoita ei voida sijoittaa heidän hakemiinsa erikoistumisalueisiin, käytetään valintaperusteena kuluvan lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueen valintaperusteita.

Huomaa: Erikoistumisaluevalinnassa on eri valintaperusteet kuin itse opiskelijavalinnassa ja huomioon otetaan ainoastaan erikoistumisaluevalinnan valintaperusteissa ilmoitetut kurssit. Lisätietoja erikoistumisalueista sekä erikoistumisaluevalinnan valintakriteereistä löydät täältä.

Tilastoja hakemisesta

Tilastotietoa aiemmista avoimen yliopiston väylän valinnoista löydät Kauppatieteen alan kandidaattivaiheen valintatilastoista.Valintaperusteet päätetään vuosittain ja eri vuosien valintatilastot eivät avoimen väylässä ole vertailukelpoisia. Vuonna 2014 valittiin ensimmäisen kerran opiskelijoita nykyisten vaatimusten tapaan. Ennen vuotta 2014 valintaperusteet olivat erilaiset ja opiskelijoiden piti suorittaa mm. paljon enemmän opintoja.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu