Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Hae kauppatieteiden alan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopinnoilla

Suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Voit hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä kauppatieteen alan perusopintoja. Suoritettavat kurssit on määritelty erikseen. Valinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa. Sen sijaan on mahdollista, että joku muu yliopisto hyväksyy omassa opiskelijavalinnassaan Aalto-yliopistossa suoritettuja kursseja.

Opintojen suorittamiseen kuluva aika vaihtelee muun muassa opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaitojen mukaan. Opiskelija laatii itselleen sopivan lukujärjestyksen sekä suorittaa opinnot valitsemassaan järjestyksessä. Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella), joten avoimen yliopiston opinnoissa on tärkeää saada mahdollisimman hyvä arvosana jokaisesta kurssista. Mahdollisessa tasapistetilanteessa etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat kandidaattiohjelmaan.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) ja International Business –kandidaattiohjelmaan (Mikkelin kampus). Valitut opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon toisen opiskeluvuoden mukaisesti.

Valintaperusteet ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa, haku tapahtuu Aalto-yliopiston erillishaussa valtakunnallisen korkeakoulujen kevään 2020 toisen yhteishaun mukaisesti. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat löydät: Kauppatieteiden kandidaattiohjelma ja International Business –kandidaattiohjelma.

Vaadittavat väyläopinnot avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeville

Avoimen yliopiston tarjoamat suomenkieliset väyläopinnot ovat tarjolla Otaniemen kampuksella syys-, kevät- ja kesälukukausina.

Avoimen yliopiston tarjoamat englanninkieliset väyläopinnot ovat tarjolla intensiivikursseina Mikkelin kampuksella.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevalta edellytetään yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot alla luetelluista opintojaksoista:

 

Opintojakso

op

Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management

6

Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting

6

Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing

6

Rahoituksen perusteet TAI Principles of Finance

6

Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics

6

Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law

6

Tuotantotalouden perusteet TAI Operations Management

6

Business Communication Skills TAI Business Communication

TAI Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 TAI Swedish Business Communication

3

Yritysvastuu ja etiikka TAI Corporate Responsibility and Ethics

3

Tilastotieteen perusteet TAI Introduction to Statistics

6

Talousmatematiikan perusteet TAI

Tilastotieteen jatkokurssi TAI

Kvalitatiivinen tutkimus TAI

Business Mathematics with Excel Applications

6

6

6

6

Viestintä- ja projektinhallinta TAI Yritysviestinnän perusteet TAI

Introduction to Corporate Communication/

Communication and Project Management  JA

  Finnish Business Communication TAI Finnish for Foreigners

6
3
3

Taulukkolaskenta ja analytiikka

 

Myös aikaisemmin suoritettu Taulukkolaskenta ja analytiikka -opintojakso, joka on laajuudeltaan 5 op, hyväksytään. Tällöin edellytettyjen opintojaksojen laajuus on 59 op.

6

 

Avoimen yliopiston opintojen perusteella valittujen opiskelijoiden erikoistumisaluevalinta (Kauppatieteiden kandidaattiohjelma)

Valintaa varten väyläopiskelija täyttää Aalto-yliopiston erillisvalinnan hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa. Hakuaika on 18.3.-1.4.2020 välisenä aikana. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

Hakulomakkeella hakija ilmoittaa myös toiveensa kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueeksi. Hakija merkitsee hakulomakkeeseen ensisijaisuusjärjestykseen kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee. Tämä on sitova hakemus erikoistumisalueeseen ja hakija sijoitetaan erikoistumisalueeseensa hakemuksen mukaisesti.

Hakulomakkeen jättämisen jälkeen tehdään ensin valinta tutkinto-opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) suoritettujen väyläopintojen perusteella. Sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi valitut sijoitetaan erikoistumisalueisiin erikoistumisaluevalinnan valintaperusteiden mukaisesti.

Huomaa: Erikoistumisaluevalinnassa on eri valintaperusteet kuin itse opiskelijavalinnassa ja huomioon otetaan ainoastaan erikoistumisaluevalinnan valintaperusteissa ilmoitetut kurssit. Lisätietoja erikoistumisalueista sekä erikoistumisaluevalinnan valintaperusteista löydät täältä.

Tilastoja hakemisesta

Tilastotietoa aiemmista avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnoista löydät Kauppatieteen alan kandidaattivaiheen valintatilastoista. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja eri vuosien valintatilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Vuonna 2014 valittiin ensimmäisen kerran opiskelijoita nykyisten vaatimusten tapaan. Ennen vuotta 2014 valintaperusteet olivat erilaiset ja opiskelijoiden piti suorittaa mm. paljon enemmän opintoja.

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2020

18.3.-1.4.2020 klo 15.00 Hakulomake avoinna
Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva hakija täyttää hakulomakkeen opintopolku.fi –palvelussa. Huom. Hakulomakkeessa valitaan sitovasti kandidaattitutkinnon erikoistumisalue.

Kesäkuu 2020
Kevään 2020 valinnassa edellytettyjen opintojen tulee olla opintorekisterissä ja opiskelijan opintosuoritusotteella 12.6.2020 klo 15.00 mennessä.
Kevään 2020 tenttien suoritusta tehdessä ota huomioon, että opettajalla on aikaa korjata tenttitulos 4 viikkoa tenttipäivästä lukien. Tulos ei välttämättä ole aiemmin tiedossa. Tenttejä ei siis voi suorittaa toukokuun 2020 loppupuolella.

28.6.2020
Kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueen valintaan vaikuttavat opinnot oltava opintorekisterissä.

Viimeistään 15.7.2020
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin Opintopolku.fi-palvelussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi. Samalla ilmoitetaan erikoistumisaluevalinnan tulos.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu