Aalto-yliopiston arkisto

Robotiikka ja WorkPartner-robotin tarina

Teksti: Aarne Halme
Robotics and Work Partner Story
Robotiikka ja WorkPartner-robotin tarina. Kuva: Kitty Norros

Emeritusprofessori Aarne Halme:

Robotiikka ja WorkPartner-robotin tarina

Robotiikan tutkimus ja koulutus käynnistyi Teknillisessä korkeakoulussa 1970-luvulla. Edelläkävijänä toimi professori Antti Niemen johtama säätötekniikan laboratorio. Tuolloin aiheena oli teollisuusrobotiikka. Robotiikkateknologian tutkimus- ja kehitystoiminnassa tapahtui 1980-luvun puolivälin jälkeen merkittävä muutos koko maailmassa. Toimintaa suuntautui vähitellen teollisuusroboteista robotteihin, jotka pystyvät automatisoimaan tehtäviä yhteiskunnassa tuotantolinjojen ulkopuolella. Vuonna 1986 perustetussa ja professori Aarne Halmeen johtamassa uudessa automaatiotekniikan laboratoriossa tutkimus ja koulutus ohjattiin tälle uudelle alalle eli palvelurobotiikkaan.

Palvelurobottien keskeinen ominaisuus on kyky liikkua, koska useimmiten töitä ei voida siirtää robotille esimerkiksi valmistuslinjoilla, joten robotin on siirryttävä työtehtävän luokse. Tämä synnytti tarpeen kehittää robottien kykyä liikkua, suunnistaa ja hahmottaa ympäristöä. Tehtäviä on myös vaikea määritellä täsmällisesti etukäteen, mikä johti uusien ohjelmointimenetelmien ja ”tekoälyksi” kutsuttujen automaattisten ongelmanratkaisumenetelmien kehittämiseen.

Tämän uuden robotiikan alan tutkimus- ja koulutustoiminta tuki Suomelle tärkeän työkoneteollisuuden nopeaa digitalisointia. WorkPartner-hanke oli osa Tekesin kansallista SMART-ohjelmaa, jolla tehostettiin suomalaisen teollisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaa. WorkPartner-robotti toimi erilaisten uusien teknologisten ratkaisujen demonstrointialustana. Se rakennettiin Teknillisessä korkeakoulussa alusta alkaen, ja se sisälsi kaikki kuvitellut uusinta teknologiaa hyödyntävät ominaisuudet.

Robotics and WorkPartner Story
Robotiikka ja WorkPartner-robotin tarina. Kuva: Kitty Norros
Re-imagining the past Vol. 2 – Kertomuksia Aalto-yliopiston arkistosta
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: