Aalto-yliopisto

Ukrainan sota - Usein kysytyt kysymykset

Sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät Ukrainan sodan vaikutuksiin Aalto-yliopistoon.
Aalto-yliopiston musta logo valkoisella hangella taustanaan lumettomia puita

Yleistä

Mikä on Aalto-yliopiston kanta Ukrainan sotaan? 

 • Aalto-yliopisto tuomitsee Venäjän sotatoimet ja ilmaisee tukensa Ukrainalle ja sen yliopistoyhteisölle. Pyrimme auttamaan sodasta kärsiviä monin tavoin. 

 • Olemme kriittisestä tilanteesta ja kansallisuudesta riippumatta kaikki jäseniä Aalto-yhteisössä, jossa jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas. Odotamme jokaisen aaltolaisen toimivan arvojemme mukaisesti toisiamme arvostaen ja kunnioittaen, yhteistyöhaluisesti ja vastuullisesti. Emme suvaitse minkäänlaista vihapuhetta tai häirintää.    

Miksi Aalto on ottanut voimakkaasti kantaa tähän sotaan, mutta ei muihin sotiin, joiden uhrit ansaitsisivat myös myötätuntomme ja apumme?   

 • Ukrainan sodan myötä olemme nyt Euroopassa hyvin poikkeuksellisen tilanteen edessä, mikä on herättänyt vahvaa tahtoa auttaa Ukrainaa ja siellä olevia ihmisiä. Myös sodan läheisyys ja yhtenäinen toiminta kansallisella ja EU-rintamalla edellyttävät yliopistolta monia toimia.

Miten Aalto-yliopisto on varautunut poikkeusoloihin? 

 • Varaudumme normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin pitämällä yllä Aalto-yliopiston valmiussuunnitelmaa.Valmiussuunnitelma sisältää toimintaohjeita muun muassa sähkön- ja vedenjakelun häiriötilanteisiin, onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun.  

Onko Suomessa turvallista opiskella ja työskennellä?  

 • Kyllä. Suomi on hyvin toimiva ja turvallinen maa opiskella ja työskennellä, ja elämä täällä jatkuu normaalisti. Suomella on hyvä valmius vastata muuttuviin tilanteisiin. Turvallisuustilannetta tarkkaillaan aktiivisesti, eikä siinä ole havaittavissa laajempia muutoksia.

Tukeminen ja apu

Miten Aalto tukee ukrainalaisia opiskelijoitaan ja työntekijöitään?   

 •  Olemme olleet yhteydessä ukrainalaisiin opiskelijoihimme ja työntekijöihimme tuen tarjoamiseksi.   

 • Oppimispalvelut ovat lisänneet palveluaikojaan sekä ukrainalaistaustaisten että muiden tilanteen vuoksi tukea kaipaavien avuksi. 

Miten yliopisto varmistaa, ettei sen venäläisiä tai valkovenäläisiä opiskelijoita tai työntekijöitä syrjitä?  

 • Pidämme yhteyttä venäläisiin ja valkovenäläisiin yhteisömme jäseniin tuen tarjoamiseksi. 

 • Olemme kriittisestä tilanteesta ja kansallisuudesta riippumatta kaikki jäseniä Aalto-yhteisössä, jossa jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas. Odotamme jokaisen aaltolaisen toimivan arvojemme mukaisesti toisiamme arvostaen ja kunnioittaen, yhteistyöhaluisesti ja vastuullisesti. Emme suvaitse minkäänlaista vihapuhetta tai häirintää.       

Mitä yliopisto tekee auttaakseen sodasta kärsiviä ukrainalaisia opiskelijoita ja tutkijoita, joiden opiskelu tai tutkimustyö keskeytyy sodan vuoksi?  

 • Tarjoamme maksuttomia opintoja Ukrainasta tuleville ukrainalaisille ja Ukrainasta turvapaikan saaneille opiskelijoille. Hakuaikaa on 11. kesäkuuta 2023 asti.

  Edelliset Aalto-yliopiston haut Ukrainan opiskelijoille päättyivät 5.4 ja 16.12.2022. Niihin saatiin yli 130 hakemusta ja opiskelupaikkaa tarjottiin yli 70 opiskelijalle, joista kolmisenkymmentä opiskelijaa on jo aloittanut opintonsa.

 • Aalto-yliopisto on julkaissut ukrainalaisille kaksi avointa verkkokurssia suomalaisesta työelämästä ja yrittäjyydestä. Ilmaiset ukrainankieliset verkkokurssit esittelevät suomalaista työelämää, urakehitystä sekä yritystoiminnan aloittamista Suomessa. Lue lisää.

 • Aalto-yliopisto kerää lahjoitusvaroja Ukraina-rahastoon. Lahjoitukset ohjataan Ukrainan opiskelijoille myönnettäviin apurahoihin, jotka auttavat kattamaan opiskelijoiden elinkustannukset opintojen aikana Suomessa. Täältä löydät lisätietoja ja voit lahjoittaa, sivulla on myös lahjoittamiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

 • Monien Aalto-yliopiston opiskelijoiden taloudellinen tilanne on sodan takia vaikeutunut tai vaikeutumassa. Selvitämme heistä jokaisen tukitarpeita erikseen. 

 • Tarjoamme ukrainalaisista yliopistoista Venäjän hyökkäyksen vuoksi lähtemään joutuneille tutkijoille mahdollisuuden jatkaa akateemista työtään Aalto-yliopistossa. Haku yliopiston rahoittamiin vierailevien tutkijoiden paikkoihin Aallon tutkimusaloille vuoden määräajaksi on jatkuva, ja muutama tutkija on jo aloittanut työssään. Kaikkiaan paikkoja on tarjolla noin 20 tutkijalle. Katso tästä englanninkielinen hakuilmoitus.
 • Myös alumniyhteisömme on ilmaissut vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille, ja alumniverkoston johtoryhmä kerää alumneilta ideoita hädänalaisten auttamiseksi. 

 • Jo Aallossa olevien ukrainalaisten tutkijoiden työsuhteet jatkuvat sopimusten mukaan, ja heihin kaikkiin on otettu yhteyttä avun tarpeen selvittämiseksi.   

 • Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opinnot ovat maksuttomia Ukrainan kansalaisille 31.7.2023 saakka.

Millaista apua Aalto-yliopisto tarjoaa tässä tilanteessa opiskelijoille?  

 • Opiskelijat voivat olla yhteydessä YTHS:ään, oman korkeakoulunsa oppimispalveluihin tai Starting point of wellbeing -palveluihin.  

 • Tilanteeseen liittyvistä ongelmista tai kysymyksistä voi lähettää viestin sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Moniammatillinen tiimi käsittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten lähettämiä viestejä luottamuksellisesti.  

Millaista apua Aalto-yliopisto tarjoaa tässä tilanteessa henkilökunnalle?

 • Kaikki henkilökunnan jäsenet voivat tarvittaessa olla yhteydessä työterveyshuoltoon tai oman korkeakoulun tai yksikön henkilöstöpalveluihin.  

 • Tilanteeseen liittyvistä ongelmista tai kysymyksistä voi lähettää viestin sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Moniammatillinen tiimi käsittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten lähettämiä viestejä luottamuksellisesti.      
   

Hakeminen, opiskelu

Mitä tapahtuu opiskelijavaihdolle Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa?   

 • Näihin maihin opiskelijavaihtoja suunnitelleille pyritään aktiivisesti hakemaan vaihtoehtoisia kohteita. Oman korkeakoulun vaihtokoordinaattorit ohjaavat tässä asiassa. 

 • Uusia yhteistyösopimuksia ei Venäjälle tai Valko-Venäjälle solmita. Tämä koskee myös sopimuksia, jotka olisivat uusittavissa tai jatkettavissa. 

 • Pidättäydymme korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten ja valkovenäläisten organisaatioiden kanssa. Emme näin ollen myöskään vastaanota venäläisten tai valko-venäläisten yliopistojen nimeämiä vaihto-opiskelijoita. Omatoimisesti erillisopintoihin hakeutuvien opiskelijoiden osalta tilannetta tarkastelemme erikseen.  

Voivatko Venäjän kansalaiset jatkossa hakea ja tulla valituksi Aalto-yliopistoon töihin?  

 • Venäläiset hakijat ovat samassa asemassa kuin muutkin hakijat ja heitä kohdellaan tasavertaisesti muiden kanssa. Emme syrji minkään maan kansalaisia kansallisuuden perusteella tai muutenkaan hakuprosessissa. Työntekijät rekrytoidaan ja uralla edetään tehtävän edellyttämien vaatimusten ja kyvykkyyden perusteella.   

 • Kuten aina rekrytointiprosessissa, hakijoiden kanssa keskustellaan heidän sivutoimistaan ja sidonnaisuuksistaan ja niiden yhteensopivuus työskentelyyn Aallossa arvioidaan.  

 • Kaikessa yliopiston toiminnassa huomioidaan pakotteiden vaikutus. Aalto-yliopisto noudattaa vientirajoitus- ja pakotelainsäädäntöä.   

Voivatko Venäjän kansalaiset jatkossa hakea Aalto-yliopistoon opiskelemaan?   

 • Venäläiset hakijat ovat samassa asemassa kuin muutkin hakijat ja heitä kohdellaan tasavertaisesti muiden kanssa. Emme syrji minkään maan kansalaisia kansallisuuden perusteella tai muutenkaan hakuprosessissa.  

 • Kaikessa yliopiston toiminnassa huomioidaan pakotteiden vaikutus. Aalto-yliopisto noudattaa vientirajoitus- ja pakotelainsäädäntöä.  
   

Pakotteet, yhteistyö

Mitä tapahtuu Aalto-yliopiston venäläisten/valkovenäläisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tehtävälle yhteistyölle?  

 • Pidättäydymme opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti kaikesta korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa. Emme käynnistä uusia hankkeita ja keskeytämme olemassa olevan organisaatioiden välisen yhteistyön toistaiseksi.  

 • Seuraamme myös kansainvälisiä linjauksia, kuten sanktioita ja mahdollisia EU-ohjelmiin liittyviä muutoksia. EU pidättyy kaikista maksatuksista venäläisille tahoille koskien olemassa olevia EU-rahoitteisia tutkimusyhteistyösopimuksia.  

Ukrainan sota

Kokoamme tälle sivulle tietoa, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Aalto-yliopiston toimintaan. Täydennämme sivua säännöllisesti.

Read more
Blue and yellow flags.

Lue yliopiston Ukrainaan liittyviä uutisia

Lapsia Aalto-yliopisto Juniorin työpajassa. Kuva: Alisa Javits
Yhteistyö Julkaistu:

Kyunghyun Cho tukee seuraavien sukupolvien koulutusta ja Ukrainan jälleenrakentamista

Kyunghyun Cho lahjoittaa 10 000 dollaria Aalto-yliopisto Juniorille ja 10 000 dollaria Ukrainan jälleenrakennuksen kurssille
mies katse niitylle päin, selkä kameraan
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Sisäministeriö: Noin joka kolmas ukrainalainen haluaa jäädä Suomeen, moni on epävarma tulevaisuudesta

Tuloksia ovat analysoineet väitöskirjatutkija Anastasiya Koptsyukh Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta ja tutkija Arseniy Svynarenko Nuorisotutkimusseurasta.
Opiskelijoita työskentelemässä. Kuva: Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Naisyrittäjät pelkäävät sotaa enemmän kuin miehet

Naisyrittäjät pelkäävät Ukrainassa käytävää sotaa enemmän kuin miespuoliset kollegansa, käy ilmi Kauppakorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta.
ihmisiä pöydän ympärillä keskustelemassa
Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopisto jatkaa maksuttomien opintojen tarjoamista Ukrainan yliopisto-opiskelijoille

Kurssien ja moduulien opinto-oikeutta voi hakea 11. kesäkuuta 2023 asti.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: