Aalto-yliopisto

Saavutettavuus

Aalto-yliopiston tutkimusta ja opetusta sekä akateemista johtamista tukevat laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät. Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että opetus, tutkimus ja niitä tukevat palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja käytettäviä yksilöiden moninaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettava toimintaympäristö on inklusiivinen eli toimintamme edistää kaikkien aaltolaisten vuorovaikutusta, oppimista, tutkimusta ja muuta työntekoa.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan Aalto-yliopistossa seuraavien periaatteiden avulla:

 • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti.
 • Yhdenvertaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa.
 • Yhteisön jäseniä kannustetaan raportoimaan havaitsemistaan esteistä ja ehdottamaan muutoksia toimintatapoihin.
 • Myönteisiä asenteita vahvistetaan ja osaamista lisätään avoimella keskustelulla.
 • Toiminnassa sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita.

AccaNet-yhteistöverkosto saavutettavan toiminnan tukena

Accanet-yhteisöverkostoon voivat liittyä kaikki saavutettavuuden kehittämisestä kiinnostuneet aaltolaiset. Accanet tukee ja konsultoi saavutettavan opintopolun yhtenäistämistä sekä palveluiden sujuvuutta kaikissa kouluissa.

Ota yhteyttä verkostomme osaajiin

 • Mahdollistava toimintaympäristö (kaikki saavutettavuusasiat): Antti Raike
 • Dyslexia; specific reading and writing difficulties in the mother tongue and in foreign languages; (foreign) language learning and teaching: Signe-Anita Lindgrén
 • Esteettömyyskartoitukset, -selvitykset, -raportit ja -katselmukset: Ilpo Korhonen
 • Opiskelijat. Esteetön liikkuminen ja esteetön opiskelijaelämä sekä tapahtumien esteettömyys: Esa-Pekka Mattila, kokemusasiantuntija, AYY. Myös yleinen tuki, etenkin liikuntavammaisille.
 • Oppimiskeskus: Risto Maijala
 • Opetustilojen esitystekniikan ylläpito ja kehitys sekä niihin liittyvien muiden palveluiden tuottaminen: Peter Simontschuk ja Janne Lummaa
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön koordinointi: Anna Hynynen
Risto Maijala

Risto Maijala

Oppimispalvelut
Asiantuntija
Peter Simontschuk

Peter Simontschuk

Tietotekniikkapalvelut
Asiantuntija
Anne Petroff

Anne Petroff

Henkilöstöpalvelut
HRD/HR-asiantuntija
Anna Hynynen

Anna Hynynen

Henkilöstöpalvelut
HR at School of Business, and Diversity & Inclusion Officer for University

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Lue lisää
Aallon uudet opiskelijat luennolla
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu