Aalto-yliopisto

Saavutettavuus

Aalto-yliopiston tutkimusta, opetusta ja akateemista johtamista tukevat saavutettavat palvelut ja järjestelmät sekä esteetön ympäristö. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat yhdenvertaisuus, moninaisuus ja inkluusio sekä yhteisön jäsenten hyvinvointi. Yhdenvertaisuus toteutuu myös esteettömässä digitaalisessa toimintaympäristössä: kaikki aaltolaiset voivat käyttää verkkopalveluitamme ja löytävät tarvitsemansa tiedon mahdollisimman tehokkaasti. Tällä sivulla kerrotaan saavutettavuuden yhteiset perusasiat. Tämän lisäksi jokaisella aaltolaisella on lain mukainen velvollisuus osaltaan huolehtia saavutettavuudesta.

Saavutettavuus toteutuu esteettömässä ympäristössä

Jokaisen on tärkeää tietää, miten saavutettavuutta voi edistää ja miten voi omalta osaltaan varmistaa saavutettavan opetuksen, palvelun ja niihin liittyvät sisällöt. Tällä sivulla on yleisiä tietoja saavutettavuusvaatimuksista ja keskeisistä toteuttamistavoista, jotka taustoittavat saavutettava Aalto -toimintakonseptia. Tarkennukset löytyvät sivun alaosan linkkien kautta muilta saavutettavuutta käsitteleviltä sivuilta.

Aalto-yliopiston esteetön kampus Otaniemessä

Palvelukartan avulla pääset kätevästi perille Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kohteisiin, joita ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto CRE. Kampuksen kehittämisen tavoitteena on esteettömyys sekä arvokkaan historian ja uudenlaisen suunnittelun yhdistäminen. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n laaja tietopankki auttaa esteettömyyden edistämisessä.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta (ulkoinen linkki)

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Kampuksesta eloisaksi kaupunginosaksi

Aalto-yliopiston kampus sijaitsee Espoon Otaniemessä, jonne on muodostunut elävä ja innovaatioita tukeva kaupunginosa.

Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

AYY:n esteettömät vuokrattavat tilat (ulkoinen linkki)

Esteettömyys ja saavutettavuus on otettu huomioon AYY:n vuokrattavissa tiloissa. Osa tiloista on lähes esteettömiä, ja myös esteellisten tilojen osalta ennakko-opastusta on parannettu.

Tillgänglig AUS Sievo Sauna lokalen

Rakennetun ympäristön esteettömyys (ulkoinen linkki)

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon
Esteetön Suomi -palkinto Aalto-yliopiston kandidaattikeskukselle
Aalto-yliopisto kartoitti induktiosilmukoiden laatua helpottaakseen kuulovammaisten asiointia

Apuvälineet ja avustava teknologia ovat osa mahdollistavaa toimintaympäristöä

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Yliopiston uudet verkkosivustot

Vanhat verkkosivustot ja videotallenteet

 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Yliopiston intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
 • Yliopiston verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.

Saavutettavuus ja opiskelijat

Aalto-yliopistossa kaikki opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa mahdollisimman tasavertaisina. Yksilöllisten syiden perusteilla on mahdollista saada esimerkiksi tenttiajan pidennys tai käyttää apuvälineitä opinnoissa. Näistä yksilöllisistä ratkaisuista sovitaan luottamuksellisessa tapaamisessa korkeakoulun opintoasioiden suunnittelijan tai kurssiopettajan kanssa. Neuvoa esteettömyysasioissa voi kysyä myös yliopiston saavutettavuuden erityisasiantuntijalta, opintopsykologilta tai tuutorilta.

Esteettömästä/saavutettavasta opiskelusta on määrätty Aalto-yliopiston yhteisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä pykälässä 24:

24 § Opintojen saavutettavuus

 • Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.

Lisätietoa opintojen saavutettavuudesta

Monenlaiset oppijat (into.aalto.fi)

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Opiskelu Aallossa, hakijapalvelut sekä koulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt

Tervetuloa Aaltoon! Opetuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat yliopiston toimintaa ohjaavat yliopiston strategia, sekä koulutusta koskevat linjaukset, säännöt ja ohjeet (kirjaudu). Rohkaisemme opiskelijoitamme tutkimaan tuntematonta sekä oppimaan ja tekemään asioita täysin uudella tavalla – yhdessä ja rajoja rikkoen.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Two people laughing and dancing at Aalto University's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Hakijapalvelut

Aalto-yliopistossa on useita opiskelijavalintoja. Tältä sivulta löydät ohjeet kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksiin hakemisesta.

Instructions on how to apply

Ihmiset

Aalto-yliopisto koostuu kuudesta korkeakoulusta, 12 000 opiskelijasta ja 4 200 työntekijästä, joista noin 400 on professoreita. Tutustu tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden asiantuntijoihimme.

Aalto University community member

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Aalto edistää näitä periaatteita ja ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnassaan. Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Aalto-yliopiston johto: Kutsumme jokaisen aaltolaisen toimimaan syrjintää ja rasismia vastaan

Rasismille ei ole sijaa tiedeyhteisössä, Aalto-yliopiston johto sanoo kannanotossaan. Aalto tekee yliopistona lujasti töitä sen eteen, että yhteisömme olisi avoin ja monimuotoinen.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Tutkimuksen, opetuksen ja palvelujen digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuuden edistäminen Aalto-yliopiston digitaalisessa toimintaympäristössä. Aalto-yliopiston IT-palvelut valvoo IT-ratkaisujen koko elinkaarta, infrastruktuuria ja niihin liittyvien operaatioiden hallintaa sekä loppukäyttäjien palveluja ja käyttäjäkokemusta.

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa verkkosisältöjen

 • sisällöllistä selkeyttä
 • saatavuutta
 • helppokäyttöisyyttä ja
 • verkkosisältöjen tietojen esittämistä siten, että vastaanottaja pääsee tietoihin käsiksi esimerkiksi erilaisin apuvälinein.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

IT Service Desk

Digitaalinen saavutettavuus on yhteinen toimintatapa

Saavutettavuuden avulla huolehditaan verkkosisältöjen käyttäjien yhdenvertaisista mahdollisuuksista käyttää sähköisiä palveluita ja verkkomateriaaleja riippumatta mahdollisista vammoista taikka tilapäisistä tai pysyvistä haitoista. Samalla saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät. Myös opetusmateriaalien laatijoiden tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa saavutettavuusvaatimukset huomioon ainakin pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetussa materiaalissa.

 • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yliopistomme verkkosivuja tai sähköisiä palveluita voidaan käyttää apuvälineiden avulla.
 • Sisällön saavutettavuus puolestaan tarkoittaa sisällön ymmärrettävyyttä, omaksuttavuutta ja käytettävyyttä.

Aalto-yliopiston saavutettavuus-koordinointityöryhmä

Diversity and accessibility are the guiding principles of equality at Aalto University. Accessibility of teaching and other academic activities, campus, and services both physically and digitally support the Aalto community in making sure that everyone has the opportunity to access the university’s knowledge, ideas, and resources.
Aalto University’s Accessibility coordination group is formed to improve coordination across domains.

Aalto-yliopiston saavutettavuus-koordinaatiotyöryhmän jäsenet 1.5.2021 alkaen:

 Sari Dhima

Sari Dhima

Head of workplace development

Antti Raike

Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer

AccANet-yhteisöverkosto saavutettavan toiminnan tukena

AccANet-yhteisöverkostoon voivat liittyä kaikki saavutettavuuden kehittämisestä kiinnostuneet aaltolaiset. AccANet tukee ja konsultoi saavutettavan opintopolun yhtenäistämistä sekä palveluiden sujuvuutta kaikissa kouluissa.

AccaNet-yhteisöverkosto

Anne Sunikka

Anne Sunikka

Palvelupäällikkö, Avoin tiede ja ACRIS

Katja Rönkkö

Senior Communications Specialist
U908 Communications Services

Ilpo Korhonen

Laboratoriomestari

Peter Simontschuk

Av-asiantuntija

Janne Lummaa

AV-koordinaattori
Anne Petroff

Anne Petroff

Henkilöstöasiantuntija, HRD

Anni Tuomela

Data Protection Officer and Legal Counsel

Saavutettava Aalto

Toimintaesteiden havaitseminen, korjaaminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu