Aalto-yliopisto

IV Vastuumme omaisuudesta

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka edistävät yhteisömme tarkoituksen toteuttamista. Varainhankintamme periaatteet ovat lahjoittajan tahdon kunnioittaminen, eettisyys ja rehellisyys. Vastuumme omaisuudesta on eettisten periaatteiden neljäs pilari.
Physical assets

Kunnioitamme Aalto-yliopiston omaisuutta (fyysistä, taloudellista ja immateriaaliomaisuutta sekä tietoaineistoja ja salassapidettäviä tietoja). Käytämme omaisuutta ja resursseja huolellisesti ja vain suunniteltuun tarkoitukseen.

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka edistävät yhteisömme tarkoituksen toteuttamista. Varainhankintamme periaatteet ovat lahjoittajan tahdon kunnioittaminen, eettisyys ja rehellisyys.

Fyysinen omaisuus ja immateriaalioikeudet

Aallon omaisuus on tarkoitettu pääasiassa opetusta, oppimista, tutkimusta ja taiteellista toimintaa ja niiden tukitoimintoja varten. Omaisuuden käyttö muihin tarkoituksiin edellyttää erillisiä sopimuksia tai ohjeita. Aallon omaisuutta on suojeltava asianmukaisesti vahingoittumiselta, luvattomalta käytöltä ja katoamiselta. Huolehdimme asianmukaisesti immateriaalioikeuksien suojelemisesta Aallon toimintatapojen ja ohjeiden mukaisesti. Turvaamme tutkijoidemme oikeudet keksintöihinsä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Varat

Käytämme varoja vastuullisesti. Julkista rahoitusta käytetään vain sallittuihin käyttötarkoituksiin.  Noudatamme julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja teemme kaikki hankinnat Aallon hankintamenettelyjen ja hankintasäännön mukaisesti. Lahjoitukset käytämme lahjoittajan tahtomalla tavalla yliopistoyhteisön hyväksi. Aalto-yliopiston sijoitusomaisuutta hoidetaan huolellisesti, ja vastuullinen sijoittaminen on osa sijoitusstrategiaamme.

Kirjanpito

Kirjanpitomme on tarkkaa ja täsmällistä ja noudattaa asianmukaisia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Noudatamme Aallon taloussääntöä ja muita täydentäviä talouden sääntöjä ja ohjeita ja varmistamme, että kaikki maksutapahtumat hyväksytään ja kirjataan viipymättä, totuudenmukaisesti ja täsmällisesti. Ulkopuoliset tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus tarkastavat toimintamme säännöllisesti.

 

*   *   *   *   *

Hyödyllisiä vinkkejä

  1. Noudata kaikessa tutkimusprojektin varojen käytössä huolellisesti myös ulkopuolisen rahoittajan asettamia ehtoja. Vastuullasi on myös kirjata ja kohdentaa työaikasi tehdyn työn ja talouspalvelujen ohjeiden mukaisesti.
  2. Käytä Aalto-yliopiston tietoteknisiä välineitä, järjestelmiä, tietoverkkoja ja sovelluksia (kuten sähköposti) ainoastaan yliopiston toimintaan, vaikka Aalto hyväksyykin IT-järjestelmien yksityisen käytön kohtuullisin määrin.
  3. Aalto-yliopiston nimet ja tavaramerkit ovat yliopiston omaisuutta, ja niitä tulee käyttää ohjeiden mukaan.
  4. Jos henkilökunnan jäsen on mukana toiminnassa, joka ei ole suoraan yliopiston alaista toimintaa (esim. itsenäinen konsultointityö), yliopiston nimen käyttö on sallittua ainoastaan henkilön työsuhteen ilmoittamiseksi (esim. Liisa Virtanen, professori, Aalto-yliopisto). 

 

 

Palaa eettisten periaatteiden pääsivullePalaa III pilariin, osa 2

Siirry V pilariin: Vastuumme tiedosta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu