Aalto-yliopisto

IV Vastuumme omaisuudesta

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka edistävät yhteisömme tarkoituksen toteuttamista. Varainhankintamme periaatteet ovat lahjoittajan tahdon kunnioittaminen, eettisyys ja rehellisyys. Vastuumme omaisuudesta on eettisten periaatteiden neljäs pilari.
Physical assets

Kunnioitamme Aalto-yliopiston omaisuutta (fyysistä, taloudellista ja immateriaaliomaisuutta sekä tietoaineistoja ja salassapidettäviä tietoja). Käytämme omaisuutta ja resursseja huolellisesti ja vain suunniteltuun tarkoitukseen.

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka edistävät yhteisömme tarkoituksen toteuttamista. Varainhankintamme periaatteet ovat lahjoittajan tahdon kunnioittaminen, eettisyys ja rehellisyys.

Fyysinen omaisuus ja immateriaalioikeudet

Aallon omaisuus on tarkoitettu pääasiassa opetusta, oppimista, tutkimusta ja taiteellista toimintaa ja niiden tukitoimintoja varten. Omaisuuden käyttö muihin tarkoituksiin edellyttää erillisiä sopimuksia tai ohjeita. Aallon omaisuutta on suojeltava asianmukaisesti vahingoittumiselta, luvattomalta käytöltä ja katoamiselta. Huolehdimme asianmukaisesti immateriaalioikeuksien suojelemisesta Aallon toimintatapojen ja ohjeiden mukaisesti. Turvaamme tutkijoidemme oikeudet keksintöihinsä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Varat

Käytämme varoja vastuullisesti. Julkista rahoitusta käytetään vain sallittuihin käyttötarkoituksiin.  Noudatamme julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja teemme kaikki hankinnat Aallon hankintamenettelyjen ja hankintasäännön mukaisesti. Lahjoitukset käytämme lahjoittajan tahtomalla tavalla yliopistoyhteisön hyväksi. Aalto-yliopiston sijoitusomaisuutta hoidetaan huolellisesti, ja vastuullinen sijoittaminen on osa sijoitusstrategiaamme.

Kirjanpito

Kirjanpitomme on tarkkaa ja täsmällistä ja noudattaa asianmukaisia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Noudatamme Aallon taloussääntöä ja muita täydentäviä talouden sääntöjä ja ohjeita ja varmistamme, että kaikki maksutapahtumat hyväksytään ja kirjataan viipymättä, totuudenmukaisesti ja täsmällisesti. Ulkopuoliset tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus tarkastavat toimintamme säännöllisesti.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: