Aalto-yliopisto

III Vastuumme toiminnan eettisyydestä / osa 2

Toimimme rehellisesti. Arvomme ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme. Vastuu toimintamme eettisyydestä on eettisten periaatteiden kolmas pilari. Lue myös tämän pilarin osa 1.
Visual illustration of a gift

Toimimme rehellisesti – arvomme ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Kaikki meitä koskevat lait ja säännöt, nämä eettiset periaatteet ja muut Aalto-yliopiston linjaukset ovat aina toimintamme perusta.

Eturistiriidat

Sitoudumme tunnistamaan, ilmoittamaan ja välttämään taloudellisia ja muita eturistiriitoja - olivatpa ne siltä näyttäviä tai todellisia - jotka voivat vaarantaa vastuumme Aalto-yliopistoa kohtaan tai olla sen kanssa ristiriitaisia tai jotka voivat heikentää kykyämme hoitaa tehtäviämme ja velvollisuuksiamme Aalto-yliopistossa puolueettomasti. Aallon työntekijöinä meillä on myös erityinen velvollisuus noudattaa esteellisyysääntöjä.

Korruption torjunta

Suhteiden ulkoisiin sidosryhmiin on aina heijastettava sitoutumistamme rehellisyyteen ja oikeudenmukaisten käytäntöjen edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa ja pidättäydymme kaikesta sellaisesta toiminnasta tai käyttäytymisestä, joka voisi johtaa lahjonnan tai sen yrityksen toteutumiseen tai epäilyyn. Aalto tekee kaikessa toiminnassaan selkeän eron vastikkeettomien lahjoitusten ja vastikkeellisen yhteistyön välille.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoaminen ja vastaanottaminen

Vieraanvaraisuutta tulee tarjota ja ottaa vastaan vain maltillisesti, ja sen on aina oltava perusteltua ja kohtuullista suhteutettuna Aallon toimintaan. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan rahallisesti merkittäviä etuja tai lahjoja nykyisiltä tai mahdollisilta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, toimittajilta tai muilta kumppaneilta. Edut voivat olla esimerkiksi matkoja, aterioita, pääsylippuja, tarvikkeita tai palveluja, lahjakortteja jne. Yli sadan euron arvoisten etujen ja lahjojen katsotaan olevan arvoltaan merkittäviä.

          

Kolmannen pilarin osa 1 käsittelee akateemista vapautta, vastuullista tutkimusta ja viestintää.

*   *   *   *   *
 

Hyödyllisiä vinkkejä

 1. Pidä roolisi selkeinä. Sinun ja muiden on pystyttävä hahmottamaan, missä asemassa ja roolissa kulloinkin toimit ja mitä intressejä sinulla on.
  • Sinun ei tule valmistella tai ryhtyä toimiin, jotka liittyvät tai hyödyttävät sellaisen yrityksen toimintaa, johon sinulla on yhteyksiä. Myöskään osallistuminen päätöksentekoon tällaisessa tilanteessa ei ole sallittua. 

  • Muista, että esimerkiksi puoliso, kumppani, vanhempi-lapsi tai isovanhempi-lapsenlapsi eivät voi olla esimies/alainen- tai ohjaaja/ohjattava -suhteessa. 

  • Voit käyttää Aallon tiloja, infrastruktuuria ja työvälineitä muuhunkin kuin työtarkoituksiin, jos tästä on sovittu yliopiston kanssa noudattaen kaupallisesti määriteltyjä ehtoja. 

 2. Työntekijän tulee ilmoittaa välittömästi mahdollisista tai toteutuvista sidonnaisuuksista ja sivutoimista esihenkilölleen sekä raportoida niistä vuosittain ilmoituksessa. 
 3. Älä vastaanota tai anna lahjoja, huomionosoituksia tai muita etuja, jotka vaikuttavat epäasiallisilta vaikuttamisyrityksiltä.
  • Valittaessa toimittajaa, käytäessä sopimusneuvotteluita tai kesken hankintamenettelyn tulee nykyisten tai mahdollisten toimittajien tai liiketoimintakumppaneiden kaikenarvoisista lahjoista kieltäytyä.

 4. Kieltäydy kaikista epäilyttävistä tarjouksista (kuten käteismaksuista) äläkä koskaan tarjoa kynnysrahaa.
 5. Aalto-yliopiston nimeä, omaisuutta tai varoja ei tule käyttää poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden etujen edistämiseksi, sillä Aalto-yliopisto on toiminnassaan poliittisesti neutraali. Aalto-yliopisto voi kuitenkin kaupallisin ehdoin vuokrata tilojaan poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön. 
 6. Opettele tuntemaan oman tieteenalasi tai työsi kannalta keskeiset lait ja toimintaohjeet ja noudata niitä.
  • Kun esimerkiksi teet kansainvälistä sopimustutkimusta, kiinnitä huomiota mahdollisiin kaupan valvonnan sääntöihin ja vaatimustenmukaisuuteen, kuten kaksikäyttötuotteiden vientivalvontasääntöihin ja pakotteisiin.

 

 

 

Palaa eettisten periaatteiden pääsivullePalaa II pilariin: Vastuumme kestävästä kehityksestäPalaa III pilariin, osa 1

Siirry IV pilariin: Vastuumme omaisuudesta

 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu