Aalto-yliopisto Junior

Siltahaaste

Ota haaste vastaan ja rakenna mahdollisimman kestävä silta!
siltahaaste_Junior
Kuva: Greta Salonen / Aalto-yliopisto Junior

Siltahaaste

Tässä työssä tutus­tu­taan sil­toi­hin vaikut­tavi­in voimi­in ja raken­netaan oma sil­ta. Työ yhdis­tää insinööri­ti­eteitä, fysi­ikkaa ja arkkite­htu­uria. Työ sopii 5-vuo­ti­aista ylöspäin.

Suun­nit­telu, fysi­ik­ka, rak­en­telu, mate­ri­aal­i­tiede, arkkite­htu­uri

Tutustu myös muihin Kokeile kotona -ohjeisiimme

Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista

Kokeile kotona tai koulussa

Täältä löy­dät innos­tavia tiede- ja taide­töitä, joi­ta voit hel­posti kokeil­la kotona tai koulussa!

Aalto-yliopisto Junior
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: