Aalto-yliopisto Junior

Liikkuva härveli

Rakenna kier­räte­ty­istä materiaaleista hauska härveli!
liikkuva_Junior
Kuva: Anna Pietilä / Aalto-yliopisto Junior

Liikkuva härveli

Työ­pa­jan idea on innos­taa insinöörimäiseen suun­nit­telu­un ja kek­simiseen. Kier­räte­ty­istä tarvikkeista askar­rel­laan härveli, joka voi halutes­saan tuot­taa liiket­tä tai ään­tä. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

Kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen, keksin­nöt, suun­nit­telu, kier­rä­tys­ma­te­ri­aali

Tutustu myös muihin Kokeile kotona -ohjeisiimme

Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista

Kokeile kotona tai koulussa

Täältä löy­dät innos­tavia tiede- ja taide­töitä, joi­ta voit hel­posti kokeil­la kotona tai koulussa!

Aalto-yliopisto Junior
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: