Aalto Networking Platform

Aalto Networking Platformin asiantuntijaryhmä

Aalto Networking Platformin asiantuntijaryhmä on Aallon professoreista ja sisäisten sidosryhmien edustajista koostuva neuvoa-antava toimikunta, joka johtaa Platformin toimintaa.

Aalto Networking Platformin asiantuntijaryhmän jäsenet nimeää tutkimuksen vararehtori Ossi Naukkarinen. Asiantuntijaryhmän tavoitteena on antaa kehitysideoita ja ehdotuksia, miten Aallon monitieteistä yhteistyötä voi syventää. Mistä tutkimusaiheista Platformin tulisi järjestää tapahtumia? Miten uudet professorit saadaan mukaan monitieteisiin projekteihin? Miten tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä voisi kehittää?

Asiantuntijaryhmän jäsenten ensisijainen tehtävä on toimia sanansaattajana koulun ja Platformin välillä sekä tuoda koulujen tarpeet Platformin tietoon.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: