Aalto Materials Platform

Lippulaivaprojektit ja erityisohjelmat

Aalto Flags - Aino Huovinen

Materiaalitutkimuksen ja -opetuksen alalla on meneillään useita korkean tason projekteja. Tässä joitakin esimerkkejä Aallon huippuluokan tutkimuksesta:

GRAPHENE - Graphene-based revolutions in ICT and beyond

 

GRAPHENE FPA -projekti (Graphene-based revolutions in ICT and beyond)

Ruotsalaisen Chalmers Tekniska Högskolan ja Aallon vastuullisen johtajan professori Harri Lipsasen koordinoima GRAPHENE on Euroopan unionin rahoittama Future & Emerging Technologies (FET) Flagship -projekti. Flagship-projektin tutkimussuuntia ovat muun muassa grafeenit ja muu kaksiulotteiseen materiaaliin perustuva nanoelektroniikka, nanosähkömekaaniset järjestelmät, optoelektroniikka ja fotoniikka, ja siihen liittyvät materiaalisynteesi, -karakterisointi ja -mallinnus. Muita jäseniä Aalto-yliopistosta ovat professori Pertti Hakonen, professori Peter Liljeroth ja professori Zhipei Sun.

Coordinated by Chalmers University of Technology and Aalto’s responsible Prof. Harri Lipsanen. GRAPHENE is a Future & Emerging Technologies (FET) Flagship funded by the European Union. The research directions within the flagship include graphene and other 2D-material -based nanoelectronics, nanoelectromechanical systems, optoelectronics, photonics, incorporating materials synthesis, characterization, and modeling. Other members from Aalto University are Prof. Pertti Hakonen, Prof. Peter Liljeroth, and Prof. Zhipei Sun.

FinnCERES themes

Materiaalien biotalouden osaamiskeskus (FinnCERES)

FinnCERES on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen materiaalien biotalouden osaamiskeskus. FinnCERESin tavoitteena on kehittää puuraaka-aineesta biotalouden materiaaleja ja sovelluksia varmistaen samalla edellytykset kestävään, ympäristöä säästävään tulevaisuuteen. VTT ja Aalto ovat saaneet Suomen Akatemian Lippulaivaohjelman rahoituksen vuosiksi 2018-2022.

FinnCERES is the joint competence center for the materials bioeconomy between Aalto University and VTT. We aim to ensure our sustainable future by developing materials and applications for the future bio-economy with a solid scientific foundation. VTT and Aalto have received Flagship funding from the Academy of Finland to boost the field of materials bioeconomy.

EIT Raw Materials

 

EIT Raw Materials

EIT Raw Materials -ohjelman tarkoitus on muuttaa raaka-aineriippuvuuden haaste Euroopan strategiseksi vahvuudeksi. Aalto-yliopisto on tässä merkittävässä EU-ohjelmassa keskeinen kumppani, joka osallistuu hankkeisiin suurella panoksella. Materiaalinäkökulman lisäksi toinen tavoite on koulutuksen nykyaikaistaminen ja yrittäjähenkisyyden tukeminen, ja tavoite on sisällytetty Aallon kahteen maisterinkoulutusohjelmaan: Sustainable Metals Processing ja Advanced Materials for Innovation and Sustainability.

EIT Raw Materials aims to turn the challenge of raw materials dependence into a strategic strength for Europe and in this major EU program, Aalto University is a core partner with high volume in projects.

Besides the materials aspects, a further aim is to modernize education and to support entrepreneur thinking that has been implemented into two Master's program at Aalto: Sustainable Metals Processing and Advanced Materials for Innovation and Sustainability.

Molecular Engineering of Biosynthetic Hybrid Materials

 

Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkaus (HYBER)

Suomen Akatemian huippuyksikkö HYBER toimii vuosina 2014–2019, ja sitä isännöi Aalto-yliopisto. HYBER-yksikköä johtaa akatemiaprofessori Olli Ikkala, ja muut keskeiset tutkijat Aallosta ovat professori Markus Linder, professori Orlando Rojas ja professori Janne Laine. Tämä yhdistelmä kattaa osaamisketjun, jotta voidaan suunnitella, muokata, tutkia ja ymmärtää materiaaleja alkaen molekyylitasolta nanotasolle, ja edelleen miten ne käyttäytyvät käytännön sovellutusten tasolla.

Closing the loop for high-added-value materials (CloseLoop)

 

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (CloseLoop)

CloseLoop on 3,6 miljoonan euron ohjelma, jota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (2016–2019). Professori Maarit Karppinen johtaa hanketta, jossa on mukana Aallon professori Jari Koskinen. CloseLoop-hankkeessa pyritään monitieteisen lähestymistavan avulla sulkemaan korkean jalostusarvon materiaalivirran sekundaarinen raaka-ainekierto. Hankkeessa yhdistyvät yhteiskunnalliset tutkimukset kuluttajien käyttäytymisestä ja tuotteiden hyväksynnästä sekä tehokkaista poliittisista toimenpiteistä korkean tason materiaali- ja elinkaarisuunnitteluun.

Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) 

 

Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) 

Professori, dekaani Janne Laine ja Pirjo Kääriäinen johtavat monitieteistä tutkimusyhteistyöhanketta nimeltä DWoC. Hanke on TEKESin rahoittama, ja siinä etsitään uusia ja innovatiivisia sovelluksia selluloosamateriaaleille. DWoC-hankkeessa yhdistyvät muotoiluajattelu ja muotoilulähtöinen prototyyppien valmistaminen vahvaan osaamiseen teknologian kehittämisessä. Hanketta toteutetaan vuosina 2013–2018, ja se on saanut 4,9 miljoonan euron rahoituksen.

Co-Creating Frugal and Reverse Innovation in Complex Global Systems (NewGlobal)

 

Niukkuusinnovaatioiden ja käänteisten innovaatioiden luominen monimutkaisissa globaaleissa järjestelmissä (NewGlobal)

NewGlobal-hanketta rahoitetaan TEKESin strategisen tutkimusaloitteen avulla. Hanketta johtaa professori Minna Halme, ja siinä ovat mukana myös professori Peter Lundin ja professori Olli Variksen johtamat ryhmät Aalto-yliopistosta. Hankkeen tavoite on luoda uusia liiketoimintainnovaatioita kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi resurssiniukoissa yhteisöissä.

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoitus

ERC-rahoitusta myönnetään johtaville tutkijoille, jotka tekevät uraauurtavaa työtä tieteen eturintamassa. Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa kriteeri, jonka perusteella ERC:n kärkitutkimusapurahoja myönnetään.

ERC:n Advanced Grant -rahoitus

 • Professori Pertti Hakonen: Quantum devices in topological matter: carbon nanotubes, graphene, and novel superfluids
 • Akatemiaprofessori Olli Ikkala: Field driven materials for functions, dissipation, and mimicking Pavlovian adaptation
  • ERC:n Advanced Grant: Biomimetics for Functions and Responses
 • Professori Maarit Karppinen: Molecular-Layer-Engineered Inorganic-Organic Hybrid Materials
  • ERC:n Proof of Concept: Novel Thermoelectric Energy Solutions based on Flexible Thin-Film Materials
 • Akatemiaprofessori Päivi Törmä: Condensation in designed systems

ERC:n Consolidator Grant -rahoitus

 • Apulaisprofessori Paula Hohti: Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550-1650
 • Vieraileva professori Emma Master: Bio-derived High Value polymers through novel Enzyme function
 • Apulaisprofessori Robin Ras: Superslippery Liquid-Repellent Surfaces
 • Professori Mika Sillanpää: Cavity quantum phonon dynamics

ERC:n Starting Grant -rahoitus

 • Professori Sebastiaan van Dijken:  Electric-Field Control of Magnetic Domain Wall Motion and Fast Magnetic Switching: Magnetoelectrics at Micro, Nano, and Atomic Length Scales
 • Tutkijatohtori Michael Hummel: Unlocking the Entire Wood Matrix for the Next Generation of Carbon Fibers
 • Professori  Peter Liljeroth: Atomically precise nanoelectronic materials
 • Tutkija Jani Oksanen: In-cavity thermophotonic cooling
 • Professori Hele Savin: Riddle of light induced degradation in silicon photovoltaics

ERC:n rahoitus on jaettu kolmeen kategoriaan tutkijauran perusteella: Starting Grant -rahoitus uran alkuvaiheessa oleville huippututkijoille, joilla on 2–7 vuotta väitöksestä; Consolidator Grant -rahoitus tutkijoille, joilla on 7–12 vuotta tutkijauraa takanaan väitöksen jälkeen; Advanced Grant -rahoitus tutkijoille, jotka ovat oman alansa johtajia. Lisäksi ERC-rahoituksen saaneiden on mahdollista hakea erillistä Proof of Concept (PoC) -rahoitusta tutkimuksensa innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen ja kaupallistamisen hyödyntämiseen. Aalto-yliopisto isännöi useita ERC-apurahoja materiaalitutkimuksen alalla.

The European Research Council funding
ERC
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu