Aalto-käsikirja

Aalto-yliopiston rahoitusmalli 2021 -

Aalto-yliopiston sisäinen rahoitusmalli on strategiamme toteuttamisen tärkeimpiä työkaluja. Se määrittelee, miten resurssit jaetaan yliopiston sisällä ydintoimintojen (tutkimus, opetus, vaikuttavuus) tarpeisiin ja prioriteetteihin siten, että samalla turvataan yliopiston pitkän aikavälin kilpailukyky.
Pic funding model 2021-

Aalto-yliopiston sisäinen rahoitusmalli on päivitetty tukemaan uutta strategiaamme, ja se tuli voimaan vuoden 2021 alusta, samaan aikaan kun uusi strategiakausi alkoi.

Rahoitusmalli ohjaa yliopiston ministeriöltä ja sijoitustoiminnan tuotoista saaman rahoituksen – noin 260 miljoonaa euroa vuosittain – jakamista yliopistolta korkeakouluille. 

Rahoitusmalli koostuu kolmesta osiosta:
* pitkäjänteinen perusrahoitus (long-term core funding)
* tulosperustainen rahoitus (results-based funding) ja
* kehityskohteiden rahoitus (development funding).

Pitkäjänteisen perusrahoituksen osuus on noin 60 prosenttia ja se jaetaan korkeakouluille s yhdessä sovittujen seuraavan neljän vuoden akateemisten tavoitteiden mukaisesti. Tulosperustainen rahoitus palkitsee onnistumisesta akateemisten tavoitteiden saavuttamisessa ja sen osuus on 30 prosenttia. Pienin osio on kehitysrahoitus, joka 10 prosentin osuudella rahoittaa yhteisiä strategisia hankkeita. Rahoituksen perusteena on hankkeiden arvioitu vaikutus yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: