Utbildningsutbud

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Majoriteten av alla globala investeringar gäller fastigheter, och fastigheter utgör merparten av vår nationalförmögenhet. Byggandet av fastigheter ökar i och med urbaniseringen och det finns ett allt större behov av specialister i fastighetsekonomi. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi passar dig om du vill arbeta med uppgifter som anknyter till fastighetsmarknaden, fastighetsinvestering eller fastighetsutveckling. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig omfattande kunskaper och färdigheter för att hantera fastigheternas hela livscykel.
A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig en grundlig utbildning med fokus på hur fastighetsmarkanden fungerar. Du lär dig förstå olika fenomen på fastighetsmarkanden samt analysera och förvalta fastigheter.

I magisterprogrammet kombinerar vi ekonomiska och förvaltningsvetenskaper med markandvändning och -planering för att ge dig färdigheter som öppnar möjligheter till mångsidiga karriärval inom fastighetssektorn.

Mer information om utbildningens mål via den här länken.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Mer information om Aalto-universitetes examensenliga språk- och kommunikationsstudier via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi innefattar 120 studiepoäng (ECTS), inklusive följande delar:

  • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng); 36 sp gemensamma studier och 24 sp fördjupade studier
  • Valfria studier (30 studiepoäng); du kan fritt välja kurser enligt dina egna intressen och ditt eget specialområde
  • Diplomarbete (30 studiepoäng); diplomarbetet är ett självständigt, tillämpat forskningsarbete.

Programmet är uppbyggt så att du kan genomföra huvudämnesstudierna under ditt första studieår. Därmed blir de valfria studierna och diplomarbetet kvar till det andra studieåret. Tack vare programmets uppbyggnad kan du också enkelt åka på studentutbyte under det andra året. Om du vill kan du fördjupa din egen kompetens genom att välja fördjupade kurser från magisterprogrammet som en del av dina valfria studier.

Mer information om studierna finns på Aalto-universitetets studentportal Into (bara på engelska).

Inriktningsalternativ

Studier inom magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig bland annat kunskaper i fastighetsekonomi och fastighetsinvestering, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik och lagstiftning som anknyter till området. Om du är intresserad av planering och utveckling av markanvändning ger programmet dig också möjligheten att fördjupa dig i förvaltning av markanvändning.

Internationell verksamhet

Vi uppmuntrar dig att åka på utbyte under dina studier för att få nya perspektiv och färdigheter. Vi har planerat programmet så att detta även lyckas inom ramarna för de planerade två åren.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger utmärkt förberedelse för forskarutbildning samt fortsatt utbildning till doktorsexamen .

Karriärmöjligheter

Fastigheter och stadsmiljöer behöver specialister i alla skeden av sin livscykel. En diplomingenjörsexamen från magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig goda förutsättningar för arbete inom den kommersiella branschen. Våra studerande arbetar både inom den privata och den offentliga sektorn i Finland och utomlands efter examen. Fastighetsbranschen erbjuder mångsidiga karriärstigar, så du kan följa dina egna målsättningar efter utexamineringen.

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi samt omfattande relaterad verksamhet bland annat via en aktiv ämnesförening erbjuder ett färdigt, omfattande nätverk utanför skolan. Du interagerar med nuvarande och blivande specialister inom fastighetsbranschen redan från början av studierna, och flera av våra studerande får arbete redan under studietiden via detta nätverk. Efter utexamineringen kan du bli till exempel analytiker, bedömare, fastighetsbesiktare, forskare eller specialist. Karriärstigarna leder i regel till chefsuppgifter inom fastighetsinvestering, fastighetsförvaltning och fastighetsteknik.

Tyngdpunkter inom forskning

Aalto-universitetet täcker som enda universitet i Finland en övergripande undersökning av fastighetsbranschen. Du kan läsa mer om våra forskningar via den här länken.

Samarbete med andra aktörer

Vi har ett nära samarbete med våra intressentgrupper (både företag och aktörer och forskningsinstitut inom den offentliga sektorn) i vårt magisterprogram. Vi samarbetar naturligtvis också i undervisningen och i forskningen med Aaltos andra magisterprogram.

Ansökan till magisterutbildning

Tutustu alumneihin

Alumna Annina Salakka: My education from Aalto is a good base for various work tasks

Stockholm based Annina Salakka works with alternative long-term financing options for real estate investments.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Alumna Pia Mäkilä: Experts of real estate sector are needed in many different positions

Pia Mäkilä found a her job with the National Land Survey through her Master’s thesis project, which gave her a new perspective into the field of real estate.

Pia Mäkilä with a horse

Akademiska bedömningsgrunder 2023

Följande används som kriterier för akademiska bedömningen 2023 (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme. In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme.
Motivation letter is mandatory.
Please see further instructions for the motivation letter below.
Evaluated documents: Motivation letter

We encourage applicants with diverse backgrounds to apply to the programme. To ensure that the students have sufficient skills and knowledge for the Master's studies, priority in student selection is given to students whose earlier studies (either bachelor's degree or other studies):

a) are in real estate, land management or other closely related field or
b) include at least the basics of economics, law, statistics/econometrics and finance.

If completed courses or studies on these topics that are not included in the degree that is used as grounds for the application, the certificates should be attached on these studies in the application.

Study option -specific documents

The following document is requested to provide by the programme:

  • a motivation letter - mandatory (the lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application)

Contact information

Heidi Falkenbach

professor, programdirektör

[email protected]

Päivi Kauppinen

planerare

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsförfarandet ger Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat