Utbildningsutbud

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Majoriteten av alla globala investeringar gäller fastigheter, och fastigheter utgör merparten av vår nationalförmögenhet. Byggandet av fastigheter ökar i och med urbaniseringen och det finns ett allt större behov av specialister i fastighetsekonomi. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi passar dig om du vill arbeta med uppgifter som anknyter till fastighetsmarknaden, fastighetsinvestering eller fastighetsutveckling. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig omfattande kunskaper och färdigheter för att hantera fastigheternas hela livscykel.
Students in a lecture hall

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig en grundlig utbildning med fokus på hur fastighetsmarkanden fungerar. Du lär dig förstå olika fenomen på fastighetsmarkanden samt analysera och förvalta fastigheter.

I magisterprogrammet kombinerar vi ekonomiska och förvaltningsvetenskaper med markandvändning och -planering för att ge dig färdigheter som öppnar möjligheter till mångsidiga karriärval inom fastighetssektorn.

Mer information om utbildningens mål via den här länken.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Mer information om Aalto-universitetes examensenliga språk- och kommunikationsstudier via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi innefattar 120 studiepoäng (ECTS), inklusive följande delar:

  • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng); 36 sp gemensamma studier och 24 sp fördjupade studier
  • Valfria studier (30 studiepoäng); du kan fritt välja kurser enligt dina egna intressen och ditt eget specialområde
  • Diplomarbete (30 studiepoäng); diplomarbetet är ett självständigt, tillämpat forskningsarbete.

Programmet är uppbyggt så att du kan genomföra huvudämnesstudierna under ditt första studieår. Därmed blir de valfria studierna och diplomarbetet kvar till det andra studieåret. Tack vare programmets uppbyggnad kan du också enkelt åka på studentutbyte under det andra året. Om du vill kan du fördjupa din egen kompetens genom att välja fördjupade kurser från magisterprogrammet som en del av dina valfria studier.

Mer information om studierna finns på Aalto-universitetets websida (bara på engelska).

Master's Programme in Real Estate Economics

Inriktningsalternativ

Studier inom magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig bland annat kunskaper i fastighetsekonomi och fastighetsinvestering, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik och lagstiftning som anknyter till området. Om du är intresserad av planering och utveckling av markanvändning ger programmet dig också möjligheten att fördjupa dig i förvaltning av markanvändning.

Internationell verksamhet

Vi uppmuntrar dig att åka på utbyte under dina studier för att få nya perspektiv och färdigheter. Vi har planerat programmet så att detta även lyckas inom ramarna för de planerade två åren.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger utmärkt förberedelse för forskarutbildning samt fortsatt utbildning till doktorsexamen .

Karriärmöjligheter

Fastigheter och stadsmiljöer behöver specialister i alla skeden av sin livscykel. En diplomingenjörsexamen från magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig goda förutsättningar för arbete inom den kommersiella branschen. Våra studerande arbetar både inom den privata och den offentliga sektorn i Finland och utomlands efter examen. Fastighetsbranschen erbjuder mångsidiga karriärstigar, så du kan följa dina egna målsättningar efter utexamineringen.

Magisterprogrammet i fastighetsekonomi samt omfattande relaterad verksamhet bland annat via en aktiv ämnesförening erbjuder ett färdigt, omfattande nätverk utanför skolan. Du interagerar med nuvarande och blivande specialister inom fastighetsbranschen redan från början av studierna, och flera av våra studerande får arbete redan under studietiden via detta nätverk. Efter utexamineringen kan du bli till exempel analytiker, bedömare, fastighetsbesiktare, forskare eller specialist. Karriärstigarna leder i regel till chefsuppgifter inom fastighetsinvestering, fastighetsförvaltning och fastighetsteknik.

Tyngdpunkter inom forskning

Aalto-universitetet täcker som enda universitet i Finland en övergripande undersökning av fastighetsbranschen. Du kan läsa mer om våra forskningar via den här länken.

Samarbete med andra aktörer

Vi har ett nära samarbete med våra intressentgrupper (både företag och aktörer och forskningsinstitut inom den offentliga sektorn) i vårt magisterprogram. Vi samarbetar naturligtvis också i undervisningen och i forskningen med Aaltos andra magisterprogram.

Ansökan till magisterutbildning

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Akademiska bedömningsgrunder 2024

Följande används som kriterier för akademiska bedömningen 2024 (bara på engelska):

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation. The programme is planned for full-time studies and preference is given to applicants who are committed to this.

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Real Estate Economics (REC) are evaluated based on the following criteria:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme.
In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme. Motivation letter is mandatory.
Please see further instructions for the motivation letter below.
Evaluated documents: Motivation letter

To ensure that the students have sufficient skills and knowledge for the Master’s studies, a miminum requirement in student selection is that earlier studies (either bachelor's degree or other studies) include at least basics of economics. Priority will be given to students whose prior studies include courses in real estate, urban studies or urban geography. If completed individual courses or studies on these topics that are not included in the degree that is used as grounds for the application, the certificates should be attached on these studies in the application.

In addition to the studies giving basis to apply to the programme, other possible studies are also evaluated. However, the study option should provide genuinely new knowledge and enhance the career prospects of the applicant. Thus, applicants who already have a master’s degree in a closely related field will only be admitted with well-justified reasons which should be explained in the motivation letter.

The applied pedagogic approach relies heavily on multi-disciplinary group work, dialogue and co-creation. Thus, students are expected to participate in the teaching sessions and studios, and participation is in many cases obligatory. This characteristic assumes that students in the programme commit to full-time studying and active participation. Applicants are encouraged to discuss this also in their motivation letter, and students who present a credible plan for full-time studies are given priority.
 

Study option -specific documents

The following document is requested to provide by the programme:

  • a motivation letter - mandatory (the lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application)

Kontakt information

Heidi Falkenbach

professor, programdirektör

[email protected]

Päivi Kauppinen

planerare

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsförfarandet ger Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: