Utbildningsutbud

Master's Programme in Information and Service Management

Programmet är det mest teknikorienterade vid Aalto-universitetets handelshögskola. ISM-programmet formar studenterna till framtidens ledare i den digitala eran genom att erbjuda en unik kombination av ledarskap, företagsekonomi och teknik. ISM ger studenterna en djuplodande expertis i att utveckla, administrera och leda datatunga företag, vilket gör de utexaminerade mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.
Three business students talking in a staircase, a person walks by.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

It's more than a University, like a second home.

ISM student

Studiemål

Informationsbaserade tjänster och databaserat beslutsfattande utgör det främsta tillväxtområdet i de utvecklade ekonomierna. ISM-programmet har utformats för att utbilda nästa generation av företagsledare i de teknologidrivna företagens århundrade med fokus på tre specialiseringsvägar: företagsanalys, informationssystem, logistik och service management.

De som utexamineras från ISM har

 • Färdigheter i multidisciplinärt ledarskap & projekthantering. Kompetens i att leda människor och projekt i gränsområdet mellan teknik och företagsekonomi.
 • Kompetens i kvantitativ dataanalys. Sinne för business intelligence. Förmåga att analysera de snabbt växande volymer av tillgängliga data av allt mer varierande slag som används i företagsekonomi, teknik och bevakning av konkurrensförmåga.
 • Kompetens i analytisk problemlösning. Förmåga att lösa praktiska problem i företagsverksamhet genom effektiv användning av moderna ledarskapsverktyg inkluderande allt från kvantitativa modeller och informationssystem till olika tekniker för analys av stora, öppna och företagsägda data.
 • Kompetens i service management. Förmåga att analysera och utveckla affärsmodeller för företag inom det digitala området och serviceområdet.
 • En stark uppsättning färdigheter i kvantitativ forskning. Förmåga att designa och leda forskningsprojekt.

Efter att ha genomgått ISM-programmet har studenten de färdigheter som behövs för arbete i gränsområdet mellan företagsekonomi och teknik.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

ISM-programmet ordnas av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av

 • studier som ordnas inom programmet (84 sp) inklusive ett pro gradu -arbete (30 sp)
 • biämnesstudier (24 sp)
 • valfria studier (12 sp).

Dessutom erbjuds studenterna på ISM-programmet den unika möjligheten att avlägga ett dubbelmagisterprogram som ordnas av Kölns universitet och Aalto-universitetets handelshögskola tillsammans.

Studenterna har också möjlighet att avlägga biämnesstudierna (24 sp) hos någon av de partner som deltar i officiella utbytesprogram tillsammans med Handelshögskolan.

Utbildningens innehåll

I mastersprogrammet i information and service management (ISM) kan du fokusera på tre specialiseringsområden. Genom att välja kurser utifrån dina egna preferenser kan du ge dina studier en profil som är antingen mera ledarskaps- eller mera teknikorienterad. 

Specialiseringsvägar:

 • affärsanalys
 • informationssystem
 • logistik och service management

Exempel från det breda kursutbudet:

 • Machine Learning: Basic Principles (5 sp)
 • Information Economy (6 sp)
 • Data Science for Business (6 sp)
 • Scalable Cloud Computing (6 sp)
 • Sustainable Supply Chains (6 sp)

Se alla kurser

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Internationella möjligheter

ISM-programmet ger studenterna kunskaper och färdigheter som är mycket eftertraktade i internationella företag och på internationella marknader. Du får erfarenhet av att arbeta i internationella team eftersom över 40 procent av studenterna i programmet kommer från utlandet. Dessutom har du som en del av studierna en möjlighet att tillbringa en termin utomlands eller till och med avlägga dubbelexamen vid Kölns universitet i Tyskland.

Aalto-universitetet har en internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många olika fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

ISM-programmet stöds mycket väl av kursutbudet vid Aalto-universitetets skolor för ingenjörsvetenskaper och teknikvetenskaper som sträcker sig från datavetenskap och maskininlärning till industriekonomi. Det är emellertid inte den enda disciplinen som studenterna kan välja kurser från.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet tänder gnistor till nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

När du har avlagt ISM kommer du att ha ett brett spektrum av karriärmöjligheter på den datadrivna marknaden. Enligt en aktuell studie om de utexaminerades anställbarhet utförd av Forbes är studenter med informationssystem, statistik eller matematik som huvudämne de mest eftertraktade. Dessutom har de vars huvudämne är informationssystem enligt både finska och internationella undersökningar ingångslöner som hör till de högsta bland dem som har examen företagsekonomi. Kvantitativ dataanalys kommer att vara ett av tillväxtområdena under de närmaste åren. Till de vanliga karriärvägarna för dem som utexamineras från ISM-programmet hör

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Information and Service Management en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Chat with our students

Are you wondering what it is like to study at the Aalto University School of Business? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus? You can now chat directly with our Unibuddy student ambassadors. Unibuddies are current students who want to help prospective students by sharing their experiences as students at the Aalto University School of Business.

Chat with our students!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2020 pågår från 2 december 2019 till 3 januari 2020.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 2 december 2019 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2019 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 30 mars 2020 – Antagningsresultaten publiceras
 • 28 april 2020 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen
Ansökan till magisterutbildning

Behörighet

Förutom de programspecifika urvalskriterierna måste de sökande också uppfylla de allmänna ansökningskraven.

  Urvalsgrupp 1

  Antagningsgrupp 1: lägre universitetsexamen (kandidatexamen) avlagd i Finland.

   

  Krav på tidigare studier

  För att bli beaktad vid antagningen måste den sökande ha genomfört minst 12 ECTS-poäng i sådana studier som ger färdigheter för att påbörja de fördjupade studierna i programmet. Genomförda studiepoäng i följande ämnen, eller i ämnen som enligt Aalto-universitetets handelshögskola motsvarar dessa, kan beaktas: logistik, management science, informationssystemvetenskap, technology management, affärsmatematik och statistik. Lärdomsprov eller praktiktid kan inte räknas in i dessa poäng. En representant för programmet bedömer om de tidigare studiepoäng som genomförts inom programmets kärnområde ger färdigheter för att påbörja de fördjupade studierna.

  Bifoga kursbeskrivningar för de tidigare studierna.

  De sökande som uppfyller ovanstående krav på de tidigare studierna rangordnas enligt följande:

  Urvalsgrupp 2

  Antagningsgrupp 2: lägre yrkeshögskoleexamen avlagd i Finland eller lägre högskoleexamen avlagd utomlands

   

  Krav på tidigare studier

  För att bli beaktad vid antagningen måste den sökande ha genomfört minst 24 ECTS-poäng i sådana studier som ger färdigheter för att påbörja de fördjupade studierna i programmet. Genomförda studiepoäng i följande ämnen, eller i ämnen som enligt Aalto-universitetets handelshögskola motsvarar dessa, kan beaktas: logistik, management science, informationssystemsvetenskap, technology management, affärsmatematik och statistik. Lärdomsprov eller praktiktid kan inte räknas in i dessa poäng. En representant för programmet bedömer om de tidigare studiepoäng som genomförts inom programmets kärnområde ger färdigheter för att påbörja de fördjupade studierna.

  Bifoga kursbeskrivningar för de tidigare studierna.

  De sökande som uppfyller ovanstående krav på de tidigare studierna rangordnas enligt följande:

  Kontakt

  För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta [email protected].

  Om du har frågor om antagningen och anvisningarna för ansökning kan du rikta dem till [email protected].

  Bekanta dig med oss

  school of business

  Handelshögskolan

  Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

  Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

  Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

  I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

  Campus
  Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

  Institutionen för informations- och serviceekonomi

  Institutionen för informations- och serviceekonomi arbetar med kreativ användning av informationsteknik och digital teknik inom företag och övergången från industri- till servicedominerande typer av produktion.

  Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat