Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

Mål

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare. Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att regissera en lång biograffilm och en fiktiv tv-serie.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket inom magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska (svenska), men en del av undervisningen kan ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En studerande som fullgjort magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera en långfilm och tv-drama i serieform. Filmregissörer arbetar i huvudsak i inhemska tv- och filmproduktionsbolag och med tv-dramaserier och hörspel vid Rundradion. Utexaminerade filmregissörer arbetar också med reklamfilmer, i kommersiella film- och videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner samt som fackutbildare i yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

I magisterskedet har den studerande möjlighet till en praktikperiod antingen i en film- och/eller tv-produktion på eget initiativ.

I studierna ingår regelbundna träffar med aktörer på området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalernas samproduktioner) och medverkan i det finska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet filmregi utvecklar den studerande sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Magisterstudierna i filmregi bygger på 1. obligatoriska gemensamma studier som utvecklar den studerandes forskarfärdigheter och arbetslivskunskaper, 2. obligatoriska studier i huvudämnet och alternativa studier till dem, 3. fritt valbara innehåll samt 4. lärdomsprovet för konstmagister. Studierna i huvudämnet filmregi består av tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Helheterna kombinerar teoriundervisning, praktiskt verkstadsarbete samt arbete och forskning som den studerande utför självständigt. En del av studierna fokuserar på olika metoder för personregi och skådespelararbete eller sker i laboratorier som byggts kring centrala teman eller tekniker och som genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen. I huvudämnesstudierna ingår också samarbetskurser som ordnas tillsammans med Teaterhögskolan.

Om den studerande vill kan hen strukturera sina studier så att tyngdpunkten antingen ligger på film eller på tv. Den studerande kan välja studier som stöder hens inriktning även från andra huvudämnens kursutbud, till exempel kursutbudet för manusförfattande eller produktion.

I magisterstudierna utmanar den studerande sin konstnärliga reflektion, utforskar filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och fördjupar sina kunskaper om grunderna för sitt eget konstnärliga arbete. Studierna förstärker regissörens roll i produktionsprocessen som helhet, ger redskap för olika regimetoder och hjälper regissören att identifiera och förstärka sin egen stilinriktning. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som gjorts upp tillsammans med den studerande, fördjupar den studerande sina kunskaper om manuskript och om visuellt och eller auditivt berättande, eller ansöker till någon av de biämneshelheter som är öppna för alla MA-studerande.

Under magisterstudierna blir den studerande införstådd med resursernas betydelse för planeringen och genomförandet av filmer och tv-serier och bekantar sig med aktörer inom film och tv (produktionsbolag, finansiering och distribution).

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Den studerande deltar i internationella studier som erbjuds av institutionen. Hen har även på eget initiativ möjlighet till studentutbyte eller internationell arbetspraktik och kan ansöka om att delta i huvudämnets och institutionens internationella projekt och program. Under studietiden deltar magisterstuderande som observatörer i de nordiska filmskolornas pitchningsevenemang Nordic Talents.

De studerande deltar i internationella filmfestivaler och presenterar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet med hjälp av understöd för resekostnaderna. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en oumbärlig del av undervisningen i huvudämnet.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Magisterstuderande i filmregi ska vara egensinniga, ha en djärv visuell och dramatisk berättandeförmåga, vara redo att tänka analytiskt och öppna för att lära sig nytt. Kännedom om filmhistoria, det inhemska och internationella film- och tv-dramafältet samt teater och litteratur räknas också till fördel. Sökande ska ha regisserat skådespelare eller uppträdare och regisserat åtminstone en film (även kortfilmer och dokumentärfilmer beaktas) och/eller avsnitt i en narrativ tv-serie. Vi förutsätter också att sökande känner till film- och tv-området, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

Antagningsrundan år 2021 betonas tv-serier med manus och sökande som vill specialisera sig på narrativa tv-serier och fördjupa sig i seriers utveckling och processer, olika former av serier och hur serier görs.

Bedömningsgrunder

Uppdateras under hösten 2020.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat