Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.
dokkari1

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

Mål för utbildningen

Utvecklare av området. Syftet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer och kreativa experter som bidrar till utvecklingen och möjligheterna på området. I vårt magisterprogram kan studerande fördjupa sin perceptions- och uttrycksförmåga medan de utvecklar sin egen stil som dokumentärfilmsregissörer. I magisterstudierna ingår kurser i filmanalys, filmteori, filmhistoria, etik och modern dokumentärfilm.

Teori och praktik. Magisterexamen ger de studerande utmärkta förutsättningar för professionell filmverksamhet och en omfattande helhetsuppfattning om akademisk och konstnärlig forskning i dokumentärfilm. De studerande experimenterar med moderna uttryckssätt inom genren och bekantar sig med dokumentärfilmens historia, teori och etik. Regiuppdraget som hör till examensarbetet är ett viktigt ramverk som studerande använder för att utveckla både sina yrkeskunskaper och traditionerna på området.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterstudierna i dokumentärfilm är engelska. Vissa kurser kan även undervisas på finska. Examen kan dock avläggas helt och hållet på engelska.

Utbildningens innehåll

Undervisningen inom magisterstudierna i dokumentärfilm består av verkstäder och föreläsningsmoduler som byggts upp kring olika teman. Huvudämnet bjuder in gästföreläsare både från Finland och utlandet för att ge de studerande flera perspektiv och berika deras lärande.  De studerandes förmåga att observera och tolka verkligheten, deras beredskap att möta nya människor, deras kritiska tänkande, deras vilja att experimentera och deras förmåga att arbeta i team utvecklas igenom hela programmet. 

Regiuppdraget och den relaterade skriftliga avhandlingen som tillsammans utgör examensarbetet skapar det grundläggande ramverket för magisterprogrammet.  Kurserna och studierna stöder dessa kreativa och forskningsinriktade processer. Studerande kan bland annat gå kurser i olika genrer, stilar och perspektiv inom dokumentärfilm, dokumentärhistoria, teori och etik samt nya former och format av modern dokumentärfilm. Filmanalys, reflektion kring det egna mediet samt skrivande och tänkande kring dokumentärfilm är aktiviteter som stöder de praktiska uppgifterna. Kännedom om experimentell film och fiktiv film, visuell konst, nya medier och mångvetenskaplighet är också en viktig del av vårt program.

Studierna i magisterprogrammet inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar företagande och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022.

Karriärmöjligheter

De studerande utexamineras som självständiga filmregissörer som kan arbeta som filmmakare, lärare, kritiker och/eller evenemangsarrangörer. De har förmågan att forma genrens framtid genom sitt arbete inom filmproduktion, filmorganisationer, festivaler och det bredare kulturella området. 

Magisterstudier är i synnerhet en förutsättning för att arbeta som lärare. Magistrar som utexamineras från programmet är i täten på området i Finland och har ett viktigt inflytande både som instruktörer och genom sitt arbete inom andra sektorer.  Verk som producerats av tidigare dokumentärfilmstuderande har fått mycket synlighet på flera internationella festivaler.

Efter en avlagd magisterexamen med dokumentärfilm som huvudämne kan den utexaminerade

  • arbeta som en självständig dokumentärfilmsregissör och anställas för tillämpade uppgifter inom yrkesområdet (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av kommissionerade filmer osv.) 
  • uppnå betydande möjligheter att identifiera sin stil som regissör samt ifrågasätta och utveckla principerna och traditionerna på området
  • arbeta med varierande plattformer och miljöer (dokumentärteater, dokumentärserier, interaktiva dokumentärer, utbildningsfilmer och kommissionerade filmer, journalistiska, vetenskapliga och institutionella dokumentärer osv.)

Internationalisering

Internationell personal, internationella studerande och gästande lärare berikar programmet och breddar de studerandes nätverk. Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik. De studerande deltar i och presenterar sina filmer på internationella filmfestivaler. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en väsentlig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Studiemöjligheter efter utexamineringen

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. För mer information om våra forskningsgrupper, se länken nedan.

https://www.aalto.fi/en/department-of-film-television-and-scenography

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Uppdateras under hösten 2020.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat