Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.
dokkari1

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.

Studeranden blir även väl insatt i branschens utveckling och framtidsutsikter med regissörens kompetens och yrkesroll som utgångspunkt. Examensarbetet görs i form av ett regiuppdrag som utgör stommen i arbetet med att stärka yrkeskompetensen inom genren och samtidigt ge en möjlighet att utveckla den traditionella uttrycksformen.

Den som fullgjort studierna i huvudämnet Dokumentärfilm (magisterprogram) kan:

  • arbeta självständigt som dokumentärfilmsregissör, lärare, utbildare eller med olika arbetsuppgifter med anknytning till dokumentärfilm (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av beställningsfilmer)
  • identifiera sin stil som regissör
  • ifrågasätta och utveckla praxis inom branschen
  • ifrågasätta och reflektera kring genrens tradition och söka sig till forskarstudier inom film.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Dokumentärfilm är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Studerandena utexamineras till självständiga filmregissörer med en möjlighet att forma genrens framtid i form av skapare, lärare, kritiker eller evenemangsarrangörer i olika branschorganisationer och på festivaler och på ett bredare kulturfält.  Magisterstudier är ett krav särskilt för undervisningsuppgifter. Studerande som utexaminerats från magisterprogrammet hör på sitt område till landets främsta med stort inflytande som regissörer eller andra aktörer i branschen. Studerande som fullgjort sina studier i dokumentärfilm får god synlighet för sina arbeten på olika internationella festivaler.

Utbildningens innehåll

I huvudämnet Dokumentärfilm i magisterprogrammet i filmkonst fördjupar den studerande sin vision om dokumentärfilmsregi. Undervisningen består av verkstäder och föresläsningshelheter kring olika varierande teman, till stöd för examensarbetets filmproduktionsprocess, och behandlar genrens olika metoder och stilar, tradition och historia, samtidsdokumentärens nya former. I helheten ingår även fördjupade studier i teorin på området. Magisterprogrammets skriftliga lärdomsprov och examensarbetets regiuppdrag utgör alltså en viktig stomme som de övriga studierna stöder.

Undervisningen sker i form av verkstäder och föreläsningar, mästarkurser som ges av gästande lärare samt som självständigt projektarbete. Studeranden blir förtrogen med filmens och särskilt dokumentärfilmens historia samt blir väl insatt i samtidsdokumentärens nya former. Olika undervisningsformer behövs till stöd för det praktiska arbetet, så som att analysera filmer, dryfta villkoren för det egna mediet, skriva och reflektera. Det är viktigt att känna till andra konstarter, experimentell och fiktiv film samt att sätta sig in i dokumentär framställning i nya medier, bildkonst och andra medier. De ovan nämnda undervisningsmetoderna utvecklar förmågan att iaktta och tolka verkligheten, beredskapen att möta människor, den kritiska reflektionen, experimentlustan samt förmågan till grupparbete.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020.

Internationalisering

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Studerandena deltar i internationella filmfestivaler och representerar sina filmer på dem. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Till separata magisterstudier antas studerande som redan har gjort minst en offentligt visad film och genom den påvisat sina grundläggande färdigheter som dokumentärfilmare. Till huvudämnet antas studerande som vill fördjupa sina insikter i dokumentärfilmens framställningssätt, historia och teori.

Bedömningsgrunder

I förstä skedet: motivationsbrev, portfolio, CV

I andra skedet: intervju

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

En eller två minst 15 min. långa dokumentärfilmer som visats offentligt i tv eller på en festival. Lämna in som Vimeo-länk.

En beskrivning av båda filmerna, till exempel filmens synopsis. Sammanlagt högst en A4-sida.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Bifoga länkarna till portfolion och försäkra dig om att de kan öppnas på alla de vanligaste användargränssnitten i Mac- och Pc-miljö.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler, eventuellt övrigt konstnärligt arbete, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev

Sökanden ska göra upp en skriftlig studieplan / ett motivationsbrev på minst 4000 tecken med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Specificera också varför du är intresserad speciellt av dokumentärfilm.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet.

Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat