Rättelse instruktioner

Överklagande av antagningsbeslut, ansökning till kandidatutbildning 2019

Instruktionen avser alla studerandeantagningar till Aalto-universitetets kandidatutbildning våren 2019. Antagning till kandidatutbildning, överflyttande av studierätt samt byte av utbildningsprogram inom det tekniska utbildningsområdet.

Resultaten från antagningen av studerande i första skedets urval publiceras senast fredagen den 28 juni 2019.

Rättelsebegäran ska lämnas in senast fredagen 12.7.2019 kl. 15.00 på adressen:

Aalto-universitetet
Registratur
PB 11000
00076 AALTO

eller via epost [email protected].

Besöksadress: Otsvängen 1 B, Esbo, öppet vardagar kl.9.00–15.00).

Rättelsebegäran ska riktas till dekanus vid den berörda högskolan i fråga (t. ex. ”Dekanus, Högskolan för teknikvetenskaper”).

Begäran måste anlända till Aalto-universitetets registrator inom utsatt tid.

I din skrivelse ska du i detalj redogöra för vad din begäran om rättelse gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den.

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till universitetet inom utsatt tid. Ett rättelseyrkande är en begäran att ett fel som sökanden anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till, avsikten med ett rättelseyrkande är således att be om tilläggsinformation om antagningen. Syftet med begäran om rättelse är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Ett beslut får inte överklagas genom besvär, om det gäller stipendier.

Rättelsebegäran behandlas så snabbt som möjligt efter avslutning av rättelsetiden.

Mera information om hur den sökande kan bekanta sig med tillämpningen av urvalskriterierna fås från Aalto-universitetets Ansökningsservice.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat