Personer

Intresset för planläggning fick Aku Staff att söka till huvudämnet den byggda miljön

Phuxmästare Aku Staff anser att studentverksamheten är något av det bästa som han fått med sig från universitetet.
Aku Staff in alvarin aukio wearing overalls

Jag gick gymnasiet i Helsingfors och mitt intresse för det tekniska området tog fart där. Aalto som det närmaste största tekniska universitetet i Finland intresserade mig. Jag sökte till några huvudämnen och till slut stannade jag för mitt andra alternativ, huvudämnet den byggda miljön. Under urvalsprovsvåren intresserade jag mig för ämnen som gällde planläggning och mobilitet och då bestämde jag mig för att söka till den byggda miljön och hittade på så sätt huvudämnet av en slump.

Det bästa med mitt huvudämne är att det ger en mångsidig översikt över utmaningarna med den byggda miljön och frihet att utveckla det egna kunnandet också utanför huvudämnet. Jag har själv tyckt om flera projektkurser som hör till huvudämnet. En annan sak som jag kommer att tänka på är kurserna i geoinformation. Det som jag lärt mig under dem har jag haft möjlighet att utnyttja under sommarjobb. Efter kandidatstudierna vill jag rikta in mig på magisterprogrammetSpatial Planning and Transportation Engineering, eftersom det var det som ursprungligen intresserade mig vid Aalto.

En vanlig dag består oftast av föreläsningar, räkneövningar och självständigt arbete. Medan tiderna ännu var normala tyckte jag om att arbeta med vänner på campus och lösa uppgifter och problem tillsammans. Allt emellanåt lättade mina aktiviteter i ämnesföreningen Lantmätargillet upp skoldagarna.

För mig har undantagstiden varit något av ett tveeggat svärd. Å ena sidan har jag njutit av den frihet som distansstudierna fört med sig, å andra sidan har många sociala möten, som var väldigt viktiga för mig, fallit bort. I den egna lilla ettan är det ibland också tungt att studera och det är inte lika roligt att studera ensam.

Jag deltar i studentverksamheten i vårt gille som phuxmästare och i många andra små och stora saker. Som phuxmästare ansvarar jag för verksamheten för nya studerande inom den byggda miljön under phuxåret och för inskolningen i teknologkulturen. Studentverksamheten är något av det bästa som jag fått med mig från universitetet. Många nya vänner, nya erfarenheter och minnen. Nuvarande läsår har varit mycket annorlunda jämfört med tidigare år på grund av coronasituationen. Vi har gjort nästan allt på ett annat sätt än tidigare och det har på sitt sätt varit tungt, men samtidigt också uppfriskande.

Mitt tips för blivande studerande är att det lönar sig att ta sig an huvudämnet med öppet sinne och att frimodigt välja kurser utanför den egna komfortzonen. Jag rekommenderar absolut att man helhjärtat ska delta i studentverksamheten. Det är ett fantastiskt sätt att få nya vänner och trevliga minnen!

Läs mer om huvudämnet den byggda miljön

Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingengör

Aalto-universitetets huvudämneshelhet den byggda miljön fokuserar på hållbar utveckling av städer, markanvändning, trafikplanering och fastigheter, med målet att skapa en bättre livsmiljö för oss alla. Utbildningsprogrammet är det enda i sitt slag i Finland.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat