Personer

Gilleverksamheten upptar en stor del av Jenny Manners vardag vid sidan om studierna

Enligt phuxmästare Jenny Manner är det bästa med maskin- och byggnadstekniken att den ger en god grund för specialisering inom många olika och intressanta områden.
Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

Innan jag sökte till Aalto studerade jag ekonomi på ett annat ställe och trots att studierna kändes intressanta började jag fundera om inte tekniken är mer min grej. Valet av huvudämne påverkades till stor del av att jag kände till studierna i maskin- och byggnadsteknik genom vänner och bekanta och jag tyckte att de verkade vara intressanta. Mitt beslut påverkades också av att jag tyckte att de medlemmar i Maskiningenjörsgillet som jag hade träffat verkade vara avslappnade, roliga och öppna typer.

Det bästa med maskin- och byggnadstekniken är att den ger en god grund för specialisering inom många olika och intressanta områden, så varken i ansökningsskedet eller på slutrakan av kandidatstudierna behöver man ha en klar uppfattning om vad man vill göra senare i livet. De roligaste och mest lärorika kurserna hittills har antagligen varit grundkurserna i datateknik, där vi lärt oss grunderna i kodning och modellering. Ett annat exempel är kursen Mechatronics Basics som jag gick i höstas och som hör till mitt biämne. Jag har planerat att fortsätta med magisterprogrammet Mechanical Engineering efter kandidatstudierna.

För en studerande är sällan den ena dagen den andra lik och det är trevligt att studierna är flexibla, så att man kan schemalägga dem rätt bra enligt sin egen tidtabell. Så här i undantagstider sätter jag vanligen igång med dagens program genast när jag har vaknat medan jag äter frukost. Under dagen deltar jag ofta i föreläsningar på distans eller tittar på inspelade föreläsningar, men största delen av studietiden går åt till räkneövningar och andra veckouppgifter. Grupparbeten fungerar också behändigt på distans. Vid sidan om skolarbetet hinner jag också sköta egna ärenden och sådana som hör till frivilligarbete på dagtid. På kvällarna finns det gott om tid för vänner, studentföreningsaktiviteter, såsom möten eller planering av evenemang, eller för andra hobbyer.

Ibland känns det riktigt utmanande att motivera sig själv att utföra arbetet, när alla dagar är likadana och de grundläggande vardagsrutinerna saknas, eftersom man inte behöver infinna sig till föreläsningar och räkneövningar. För många kurser läggs föreläsningarna ut som videor på nätet, vilket är ett stort plus då man får titta på föreläsningarna när det passar och man kan spola tillbaka vid behov.

Studentföreningsaktiviteterna har varit en stor del av min vardag de senaste åren. Förra året var jag phuxmästare i Maskiningenjörsgillets styrelse och trots att styrelseuppdraget upphörde vid årsskiftet, fortsätter de andra ansvarsuppgifterna som hör till uppdraget eventuellt fram till Wappen 2021. Som phuxmästare har jag och min kollega i praktiken ansvaret för allt som har att göra med första årets studerande i vårt gille. Vi ordnar orientering för dem tillsammans med skolan och andra evenemang under året, vi hjälper dem att anpassa sig till den nya miljön och ger dem råd så gott vi kan samt – sist men inte minst – vi ser till att de får sina teknologmössor till Wappen.

 

Mitt tips för blivande studerande är att det lönar sig att frimodigt testa olika saker oavsett om det handlar om studier eller allt annat spännande som hör studentlivet till. I vår skola finns det gott om jättebra projekt och föreningar där man kan utveckla sig själv och sitt kunnande, lära känna nya människor och samtidigt ha roligt. Å andra sidan är studietiden också ett bra tillfälle att lära känna sig själv och sina begränsningar. Det är bra att vara aktiv och uträtta saker, men det är också viktigt att lyssna på sig själv och vila när kroppen och knoppen behöver det.

 

Läs mer om huvudämnet maskin- och byggnadsteknik

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat