Nyheter

Joan Lofgren: Med hybridundervisning kan vi säkerställa att kursen kan genomföras även utan närvaro på campus

Det akademiska året började under mycket avvikande förhållanden i augusti. Joan Lofgren, ledare för kandidatprogrammet International Business, undervisar förstaårsstuderande i kursen Global Business Environment. I höst ordnades kursen som hybridundervisning på grund av coronaepidemin.
Program Director Joan Lofgren with GBE course syllabus

Lofgren berättar om sina erfarenheter av hybridkursen:

En hurdan kurs är det fråga om?

Kursen Global Business Environment är en grundkurs i internationell affärsverksamhet och hör till de obligatoriska huvudämnesstudierna. Förstaårsstuderande genomför i regel kursen under den första modulen. Jag har undervisat kursen sedan 2010, med andra ord nästan lika länge som jag varit ledare för utbildningsprogrammet. På kursen går vi mångsidigt igenom vilka faktorer som påverkar den globala affärsmiljön: politiska, kulturella och ekonomiska faktorer samt  strategier för marknadsinträde. Att hålla kursen är ett utmärkt sätt att lära känna nya studerande, och jag känner att jag under kursen kan introducera dem i vårt utbildingsprogram även på ett mer allmänt plan.

Hur ser hybridundervisningen ut?

De studerande kan genomföra hybridkursen antingen på campus eller på distans. Cirka 30 nya studerande kunde inte ta sig till S:t Michel på grund av coronaepidemin, så de genomförde kursen helt på distans. De övriga 50 studerande deltog i kursen på campus. Vi delade in de studerande på campus i två grupper så att vi kunde trygga tillräckliga säkerhetsavstånd. En grupp följde föreläsningen ”live” i auditoriet och den andra gruppen följde en direktsändning via Zoom i ett annat klassrum. Systemet var roterande, så att varje studerande som studerade på campus spenderade hälften av kursens föreläsningar i auditoriet.

Jag hade också en separat träff med distansstuderandena en gång i veckan, så att jag även kunde fokusera på dem.

Hybridundervisningen hade sina utmaningar, men vi ville säkerställa att alla nya studerande kunde börja sina studier i tid. Vi ville också göra det möjligt för de studerande som kunde komma till S:t Michel att bekanta sig med campus och sina studiekamrater samt få möjligheter till växelverkan under kursen.

Hurdana ändringar krävde hybridundervisningen?

En av de mest betydande ändringarna gällde grupparbeten. Tidigare har jag ordnat olika aktiviteter i auditoriet, till exempel ett ”Learning café” där studerande har kunnat repetera inför tentamen. I år måste aktiviteterna göras lämpliga för både dem som deltog via webben och dem som var närvarande på campus. Distansstuderandena delades in i smågrupper i Zoom, och studerandena på campus formade egna grupper som arbetade i olika arbetsutrymmen.

Vi fick också hitta ett nytt sätt att diskutera under föreläsningarna. Studerande i auditoriet kunde förstås ställa frågor muntligt, men de andra ställde sina frågor i Zoom-chatten, som jag följde under hela föreläsningen. Ibland bad jag distansstuderande framföra sina kommentarer via Zoom, så att de syntes på den stora skärmen för hela gruppen.

En sak på kursen ändrade jag inte: gruppresentationerna om exempelfallen i textboken. Och de gick riktigt bra. Studerande på campus och runt om i världen (t.ex. i Albanien, Kazakstan och Vietnam) höll mycket högklassiga presentationer. Den interaktiva delen av uppgiften var dock ibland krävande när alla studerande inte var i samma lokal. Flera grupper konstaterade att plattformen Kahoot quiz var ett roligt och enkelt sätt att nå alla studerande.

Läs en längre artikel om Joan Lofgrens hybridkurs på engelska. Där får du också veta hur de studerande förhöll sig till hybridstudierna och vad Lofgren lärde sig av att ordna kursen på ett nytt sätt. Hon berättar också vad som var roligt på kursen och vad som var det bästa hon fick ut av den

Students sitting by Mikkeli's Cathedral.

International Business, Bachelor (BScBA, Michel) and Master of Science (Otnäs) in Economics and Business Administration

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi opiskelijaa Aalto-yliopiston kampuksella.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet antog 2 027 nya studerande

Sammanlagt sökte 13 500 sökande till Aalto i vårens andra gemensamma ansökan
campus på hösten
Studier Publicerat:

Öppna universitetets höststudier 2024 har publicerats

Anmälan till höstens kurser startar tidigast i augusti.
Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.