Nyheter

Joan Lofgren: Med hybridundervisning kan vi säkerställa att kursen kan genomföras även utan närvaro på campus

Det akademiska året började under mycket avvikande förhållanden i augusti. Joan Lofgren, ledare för kandidatprogrammet International Business, undervisar förstaårsstuderande i kursen Global Business Environment. I höst ordnades kursen som hybridundervisning på grund av coronaepidemin.
Program Director Joan Lofgren with GBE course syllabus

Lofgren berättar om sina erfarenheter av hybridkursen:

En hurdan kurs är det fråga om?

Kursen Global Business Environment är en grundkurs i internationell affärsverksamhet och hör till de obligatoriska huvudämnesstudierna. Förstaårsstuderande genomför i regel kursen under den första modulen. Jag har undervisat kursen sedan 2010, med andra ord nästan lika länge som jag varit ledare för utbildningsprogrammet. På kursen går vi mångsidigt igenom vilka faktorer som påverkar den globala affärsmiljön: politiska, kulturella och ekonomiska faktorer samt  strategier för marknadsinträde.  Att hålla kursen är ett utmärkt sätt att lära känna nya studerande, och jag känner att jag under kursen kan introducera dem i vårt utbildingsprogram även på ett mer allmänt plan.

 

Hur ser hybridundervisningen ut?

De studerande kan genomföra hybridkursen antingen på campus eller på distans. Cirka 30 nya studerande kunde inte ta sig till S:t Michel på grund av coronaepidemin, så de genomförde kursen helt på distans. De övriga 50 studerande deltog i kursen på campus. Vi delade in de studerande på campus i två grupper så att vi kunde trygga tillräckliga säkerhetsavstånd. En grupp följde föreläsningen ”live” i auditoriet och den andra gruppen följde en direktsändning via Zoom i ett annat klassrum. Systemet var roterande, så att varje studerande som studerade på campus spenderade hälften av kursens föreläsningar i auditoriet.

Jag hade också en separat träff med distansstuderandena en gång i veckan, så att jag även kunde fokusera på dem.

Hybridundervisningen hade sina utmaningar, men vi ville säkerställa att alla nya studerande kunde börja sina studier i tid. Vi ville också göra det möjligt för de studerande som kunde komma till S:t Michel att bekanta sig med campus och sina studiekamrater samt få möjligheter till växelverkan under kursen.

Hurdana ändringar krävde hybridundervisningen?

En av de mest betydande ändringarna gällde grupparbeten. Tidigare har jag ordnat olika aktiviteter i auditoriet, till exempel ett ”Learning café” där studerande har kunnat repetera inför tentamen. I år måste aktiviteterna göras lämpliga för både dem som deltog via webben och dem som var närvarande på campus. Distansstuderandena delades in i smågrupper i Zoom, och studerandena på campus formade egna grupper som arbetade i olika arbetsutrymmen.

Vi fick också hitta ett nytt sätt att diskutera under föreläsningarna. Studerande i auditoriet kunde förstås ställa frågor muntligt, men de andra ställde sina frågor i Zoom-chatten, som jag följde under hela föreläsningen. Ibland bad jag distansstuderande framföra sina kommentarer via Zoom, så att de syntes på den stora skärmen för hela gruppen.

En sak på kursen ändrade jag inte: gruppresentationerna om exempelfallen i textboken. Och de gick riktigt bra. Studerande på campus och runt om i världen (t.ex. i Albanien, Kazakstan och Vietnam) höll mycket högklassiga presentationer. Den interaktiva delen av uppgiften var dock ibland krävande när alla studerande inte var i samma lokal. Flera grupper konstaterade att plattformen Kahoot quiz var ett roligt och enkelt sätt att nå alla studerande.

 

Läs en längre artikel om Joan Lofgrens hybridkurs på engelska. Där får du också veta hur de studerande förhöll sig till hybridstudierna och vad Lofgren lärde sig av att ordna kursen på ett nytt sätt. Hon berättar också vad som var roligt på kursen och vad som var det bästa hon fick ut av den

Bachelor's Program in International Business, Aalto University

Bachelor's Programme in International Business, campus S:t Michel

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter. Om du alltså på sätt eller annat vill ha en global framtid (exempelvis studera eller arbeta utomlands) ska du välja Bachelor’s Programme in International Business.

Programmet arrangeras på Aalto-universitetets campus i S:t Michel där du blir del av en sammansvetsad, internationell grupp med globalt tänkande och ambitiösa finska och utländska studerande. När du slutfört dina intensiva studier på kandidatnivå, och tillbringat en av terminerna utomlands vid ett av de toppuniversitet som programmet samarbetar med har du garanterad studierätt på ett av Master’s programmen vid Aalto-universitetets campus i Otnäs.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Aalto University / students at Aalto University / Unto Rautio
Studier Publicerat:

Kandidat- och magisterstuderande: Betala den förnyade hälsovårdsavgiften för våren 2021 till FPA senast 31.1.2021

Från och med den 1 januari 2021 hör avgiften för SHVS tjänster inte längre till studentkårens medlemsavgift som betalas i samband med terminsanmälan.
drone kampuksella
Studier Publicerat:

Hur är det att studera i ett kandidatprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper?

Vi i Högskolan för ingenjörsvetenskaper söker lösningar som påverkar vår framtid. Genom att utföra studier vid vår högskola får du också vara med att utveckla nya lösningar eller förbättra teknik som redan är i användning.
Four happy students in Aalto BIZ. Photo: Unto Rautio / Aalto University
Studier Publicerat:

Utexaminerade från Handelshögskolan anser att deras examen värdesätts av arbetsgivaren

Karriäruppföljningsenkäter ger värdefull information som bidrar till att förbättra undervisningen.
Laboratoriotarvike.
Studier, Universitetet Publicerat:

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet

Kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.