Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Forskning av högsta klass

Att forskningen vid Aalto-universitetet är av högsta klass kan utläsas av mängden konkurrenskraftig extern finansiering och att ett forskarteam från Högskolan för ingenjörsvetenskaper ingår i en spetsforskningsenhet vid Finlands Akademi.
Aalto Ice Tank / kuva

Spetsforskningsenheten för laserskanning

Aalto-universitetet deltar i Spetsforskningsenheten för laserskanning, där en av de medverkande forskningsgrupperna leds av Hannu Hyyppä från institutionen för byggd miljö. Andra deltagare omfattar Finska geodetiska forskningsinstitutet, Uleåborgs universitet och Helsingfors universitet.

Spetsforskningsenheten för arktisk frakt och verksamhet

Arbetet inom Spetsforskningsenheten för arktisk frakt och verksamhet (Research Centre of Excellence in Arctic Shipping and Operations, CEARCTIC) omfattar en holistisk hantering av funktioner som är relevanta för designen och identifieringen av dessa för att utveckla säker drift och transport i Arktisområdet.

CEARCTIC leds av Aalto-universitetet i samarbete med tre andra universitet: Helsingfors universitet, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet NTNU (Trondheim) och Memorial University of Newfoundland (St. John's, Kanada). Forskningsenheten kommer att stöda åtta doktorsavhandlingar om riskhantering vid verksamhet i Arktisområdet under en femårsperiod.

CEARCTIC leds av professor Pentti Kujala och professor Jukka Tuhkuri vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper på Aalto-universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: