Evenemang

Sabinkollektivet / Mot hållbar design i Indonesien med rishalm

Från indonesiskt jordbruk
Near Futures Talisa Dwiyani

När Talisa Dwiyani hade jobbat i flera projekt som arkitekt innan hon påbörjade sina magisterstudier vid Aalto-universitetet, bland dem Osem, ett företag hon startade med några vänner. Osem som står för etiska värderingar tillverkar och säljer indigotextilier.

Ett annat projekt, Sinjang Sabin, var ett samarbete Dwiyani gjorde med sin syster och sin far, som är konstnär. Tillsammans skapade de batiker som visuellt berättar om en bondes liv och de traditionella jordbruksmetoderna i Yogyakarta-regionen i Indonesien.

För sitt examensarbete i Kreativ hållbarhet har Dwiyani studerat möjligheterna att återanvända rishalm från de indonesiska risodlingarna. Den bränns vanligen och ger upphov till föroreningar och miljöskador. Tidigare var odlingarna mycket mindre och då gav man rishalmen som föda åt djuren. I takt med att jordbruken blivit allt större har halmen blivit avfall som snabbt måste avlägsnas från marken för att produktiviteten inte ska bli lidande.

För sin forskning skapar Dwiyani lokala nätverk och undersöker i samverkan med lokala intressenter möjligheterna att arbeta med rishalm.

Ett av arbetets resultat är en karta över ett internt och externt ekosystem som omfattar jordbrukare, egenmakt på landsbygden, lokala hantverkare och industrier, utbildnings-och forskningsinstitut, investerare och finansiärer. Dwiyani framhåller vikten av att alla tas med i projektet, 'jag vill vara noga med att ta med alla och inte skapa en elitistisk struktur'.

Det finns vissa möjligheter att bearbeta rishalm till användbara material, exempelvis för arkitektoniska byggelement. Rishalm innehåller dock också cellulosa som till exempel kunde användas till textilier. Detta återkopplar till de projekt Talisa jobbade med innan hon kom till Finland och är något hon kommer att fortsätta forska i framöver.

Tack till Stephanus Dwiyanto, Bernadia Dwiyani, Jugang Village Community-Yogyakarya

@sabincollective

Talisa Dwiyani
Aalto-universitetet
Masterprogram i Kreativ hållbarhet
Sabinkollektivet / Mot hållbar design i Indonesien med rishalm

Near futures – online utställning

Near futures, utställningen som hyllar de examinerade från läsåret 2019–2020

Till startsidan
Near futures, exhibition tribute to the academic year 2019–2020 graduates
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: