Evenemang

Hållbart förpackningsmaterial

Anpassad till konsumentkultur
Near Futures Sustainable Packaging Material for User Acceptance

En förpacknings öde efter att den använts första gången beror oftast på konsumenten och hens vanor. Även om man gör den bästa och mest ekologiskt hållbara förpackning är den inte ekologiskt hållbar om den inte kasseras på rätt sätt. Därför är det viktigt att förstå hur konsumenter hanterar förpackningar också efter att dessa fyllt sin uppgift för att man ska kunna tillverka bättre förpackningar som har ett mindre ekologiskt fotavtryck.

Luisa Jannuzzi kunde kombinera alla sina intressen i sitt examensarbete genom att utveckla sitt eget bionedbrytbara styrenliknande förpackningsmaterial och testa det på fokusgrupper i Finland och Brasilien.

Luisa är konstkandidat i industriell design med kurser i produkt- och grafisk design. Hon har tidigare jobbat på ett förlag i Brasilien och därefter som produktdesigner på en arkitektbyrå i Indien.

Hon hade en stark önskan att integrera hållbarhet i sitt designarbete och valde därför programmet Konstmagister i kreativ hållbarhet, där förpackning ingår som ett intressant element med anknytning till produktdesign och tänkesättet och värderingarna hos industrier som verkar ekologiskt.

Genom att använda sig av kommunikation utan text och bilder analyserar Luisa själva förpackningsmaterialet och dess olika komponenter. Sedan grupperar hon dem; glansighet, vita nyanser och transparens associeras ofta med ohållbarhet medan bruna nyanser, ytor med textur och fula former oftare förknippas med hållbarhet.

Genom att jobba med fokusgrupper i både Finland och Brasilien upptäckte Luisa att den kulturella bakgrunden spelar en viktig roll för hur konsumenter tolkar och uppfattar förpackningar, och att hållbara material borde anpassas därefter.

Luisas färdiga produkt är tillverkad av fullständigt bionedbrytbara cellulosabaserade material som liknar styrenplast och vars värmeisolerande förmåga gör dem idealiska för förvaring av matvaror. Med hjälp av användarundersökningar har de slutliga prototyperna egenskaper som förknippas med hållbarhet och skapar förtroende hos konsumenterna genom användning av kända egenskaper hos "mera traditionella" material.

Tack till alla deltagare i fokusgrupper, Jouni Paltakari och CHEMARTS

Luisa Jannuzzi
Aalto-universitetet
Masterprogram i Kreativ hållbarhet
Hållbart förpackningsmaterial

Near futures – online utställning

Near futures, utställningen som hyllar de examinerade från läsåret 2019–2020

Till startsidan
Near futures, exhibition tribute to the academic year 2019–2020 graduates
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: