Donera en framtid

Radikal kreativitet framkallar nya upptäckter

Till en början kan en idé som låter galen vara nyckeln till att lösa stora utmaningar. Aalto-universitetet är en gynnsam grund för modiga initiativ som hjälper till att hitta genuint nytt.
Aalto innovations present at Flow Festival, photo by Samuli Pentti

Världen förändras i en hejdlös takt. Vi står inför allt svårare globala utmaningar som inte kan lösas med traditionella tillvägagångssätt eller enskilda vetenskapsområden. Vi har ett radikalt behov av nya tankar, verksamhetssätt och lösningar.    

"Aalto-universitetets branschövergripande kompetens ger en utmärkt grund även för att stöta på oväntade saker. Nu om någonsin behöver världen radikalt tänkande och nya perspektiv ", säger Tuomas Auvinen, dekan för Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.   

Aalto-universitetet, som grundades för tio år sedan, ledde vägen för världen: en unik innovationsgemenskap för konst, teknik och ekonomi uppstod. Nu tar Aalto globalt ledarskap och är föregångare i radikal kreativitet, med hjälp av vilken man bygger en hållbar framtid.    

"Aalto-universitetet har förmåga att tänka annorlunda och hitta kontakter som ännu inte hittats någon annanstans. Jag hoppas att man i världen om tio år kommer att säga: Wau, även den idén kom från Aalto!”     

Tuomas Auvinen
"Nu om någonsin behöver världen radikalt tänkande och nya perspektiv ", säger Tuomas Auvinen, dekan för Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

En ny slags verksamhetskultur

Radikal kreativitet kräver en förmåga att tänka vad om? Förr när man färdades med häst skulle det ha varit ganska radikalt att fråga: vad om vi istället för hästen skulle flyga?

Vid Aalto-universitetet har man redan framställt radikala initiativ mellan olika vetenskapsområden: vad om spindelväv skulle vara byggmaterial och havsalg skulle bli kläder? Vad om servicehusen skulle ersättas med mormorsstugor och vi alla skulle bli energiproducenter? 

Även kreativitet och dess ledning har hittat varandra. "Kreativiteten finns hos oss alla, vare sig det handlar om experter inom konst, teknik eller ekonomi. Kritiskt tänkande, innovation, att se kontakter och lösa problem är mänskliga färdigheter som kan utvecklas tillsammans.”   

Kreativiteten får utrymme när olika åsikter möts, utan att det är frågan om en tävling om bättre idéer. I den nya gynnsamma jordmånen vågar man vara av annan åsikt. "Vi måste bygga upp en kultur där man kan föra även en sträng dialog utan att det orsakar en känsla av otrygghet hos individerna eller en konkurrenssituation.”   

Aalto-universitetets viktigaste resurs är studerandena. När de unga kommer till universitetet hittar de varandra och skapar frimodigt kontakter mellan olika vetenskapsområden. De har en vision om vilken riktning världen borde vara på väg åt.

Gemensamt hem och Idé-Tinder 

Utan försök kan inget nytt uppstå, men alla försök leder inte till resultat. Radikal kreativitet förutsätter mod av individer och en miljö där risktagning och misslyckande är tillåtet.

"För att våga ta risker behövs en trygg tid och miljö även för att testa galna idéer. Forskarna kunde ha en stoppknapp för vardagsarbetet som skulle ge till exempel två månader tid att utreda hur den nya idén fungerar. Om idén inte fungerar kan man öppet konstatera att den utreddes, vilket är bra."

Radikal kreativitet behöver även nya utrymmen. "Det är viktigt att ärendena har ett hem – ett gemensamt område dit det är lätt att komma och där människor kan bekanta sig med varandra och varandras aktiviteter." 

Campuslokalerna utvecklas så att olika vetenskapsgrenar hittar varandra på ett mer naturligt sätt än tidigare.

"I framtiden kan nya tankar även stöta på varandra i ”Aalto Idé-Tinder”. Det kunde vara en mötesplats för idéer, där man kan presentera nya forskningsinitiativ och hitta andra som delar samma anda. I bästa fall skulle match leda till samarbete.

Text: Marjukka Puolakka

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: