Donera en framtid

Donatorernas roll är avgörande i historien om Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har på tio år utvecklats till en tvärvetenskaplig gemenskap bestående av modiga aktörer, där man löser samhällets stora utmaningar. Donationsmedlen har möjliggjort en långsiktig utveckling av universitetet och jämnat ut överraskande variationer i den offentliga finansieringen.
Students at Väre building. Photo: Unto Rautio / Aalto University.

Aalto-universitetet är idag ett unikt centrum för vetenskap, konst, teknik och ekonomi – en global ledare inom sina nyckelområden och är ett av Europas mest internationella universitet. När Aalto-universitetet grundades byggdes en stabil kapital grund med hjälp av betydande donationer från privatpersoner, stiftelser, företag och andra sammanslutningar, samt motfinansiering från staten i anslutning till dessa. Åren 2015–2017 stödde staten även högskolornas medelanskaffning med en möjlighet till motfinansiering. Donationer och medfinansiering från denna medelanskaffningskampanj, samt donationer efter kampanjen, har ytterligare stärkt universitetets förutsättningar för toppforskning och -undervisning.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Kuva Mikko Raskinen

”Utan donationsmedel skulle vi inte vara här nu. De har möjliggjort en långsiktig utveckling av universitetet och har även jämnat ut överraskande variationer i den offentliga finansieringen. Därmed vill vi rikta ett varmt tack till alla våra donatorer”, säger rektor Ilkka Niemelä.

Aalto-universitetets viktigaste syfte är att möjliggöra tvärvetenskapligt, nyskapande samarbete; att göra Aalto-universitetet till en plats där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Detta har krävt en betydande satsning även på utvecklingen av campus.

Den starka balans som donationskapitalet fört med sig har gjort det möjligt för universitetet att göra nödvändiga långsiktiga investeringar och hitta hållbara lånefinansieringslösningar för dessa. Man har kunnat utveckla campuset på ett ekonomiskt hållbart sätt och samtidigt säkerställa resurser för universitetets huvuduppgifter.

Högskolan för konst, design och arkitektur flyttade till Otnäs campus sommaren 2018 och Handelshögskolan i början av 2019. I och med detta kom universitetets huvudverksamhet att hålla till på samma campus. ”Under resan har det skett stora förändringar och förnyelser, men arbetet har gjorts med passion och öppenhet tillsammans. Vid Aalto-universitetet finns ett positivt sätt att göra och utveckla saker.” Det tvärvetenskapliga vetenskapssamfundet vill leva upp till sina löften till donatorerna.

Vi vill vara med och lösa stora globala utmaningar.

Ilkka Niemelä, Aalto-universitetets rektor

Imponerande toppforskning

Då Aalto-universitetet grundades fick universitetet en nationell specialuppgift: att stärka Finlands innovationsförmåga med hjälp av förstklassig forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning. Det målmedvetna arbetet har gett resultat. På tio år har Aalto nått världstoppen för universitet under 50 år och är en föregångare inom sina nyckelområden: ICT och digitalisering, material, konst och design, affärsverksamhet, energilösningar, byggd miljö samt hälsa och välfärd.

”Vi vill vara med och lösa stora globala utmaningar”, säger Niemelä. I A Grid-centret, etablerat mitt på campus, finns redan nästan 150 växande företag. Universitetet erbjuder toppkompetens och -experter, ett omfattande partnerskapsnätverk, forskningsinfrastruktur samt framtidsutsikter som vetenskapen möjliggör. Samarbetet bär frukt: Från de nätverk som utvecklats kring Aalto-universitetet uppstår nästan 100 företag per år. Arbetslivskompetensen introduceras också intensivt i undervisningen. Vid Aalto-universitetet finns till exempel över 50 arbetslivsprofessurer, som också har fått betydande donationsmedel.

Campuset med sex högskolor erbjuder studerande tvärvetenskapliga studier och möten med konst, teknik och ekonomi. ”Ledstjärnan i utvecklingen av undervisningen är att den studerande och inlärningen står i centrum. Programmet Aalto Online Learning för med sig nya undervisnings- och inlärningsmetoder som bygger på digitalisering. Man har också satsat betydligt på de studerandes välbefinnande.”

Komplicerade utmaningar framför oss

Aalto-universitetet har på tio år kommit långt och vill vara en vägvisare även i framtiden. Men det är inte lätt eftersom världen runt omkring förändras i en allt snabbare takt och många globala utmaningar blir allt mer komplicerade.

Finland behöver fler internationella experter. Högskoleutbildningen borde ökas särskilt inom Aalto-universitetets utbildningsområden. Även intresset från potentiella studerande är stort och antalet sökande ökar. ”Vi är beredda att ta ansvar, men om man vill hålla fast vid undervisningens och forskningens kvalitet behövs det fler investeringar. Eftersom den offentliga ekonomin är mycket spänd önskar jag i fortsättningen ett ännu närmare samarbete med donatorerna”, säger Niemelä och avslutar med: ”Vi lovar att vara värdiga ert förtroende och arbeta för det finländska samhällets bästa och en mer hållbar framtid.”

Text: Marjukka Puolakka

Ytterligare information om att donera till Aalto-universitetet: www.aalto.fi/donera

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat