Yrittäjyys ja innovaatiot

CleanDet

CleanDet kehittää automaattista näkymättömän lian havaitsemisjärjestelmää sairaaloille, elintarviketeollisuudelle ja julkisille tiloille.
CleanDet

Biokalvojensa suojelemat mikrobit kukoistavat pinnoilla ja ovat usein tuskin paljaalla silmällä näkyviä, ennen kuin niistä kasvaa makroskooppisia. Taudinaiheuttajamikrobit, joita kutsutaan myös taudinaiheuttajiksi, lisääntyvät kosketuspinnoilla ja käsittelylinjoilla sairaaloissa, pitkäaikaishoitolaitoksissa, elintarviketeollisuudessa, hotelleissa, risteilyaluksissa ja lentokentillä. Ne aiheuttavat suuren määrän infektioita vuosittain.

CleanDetin teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen ja automaattisen epäpuhtauksien havaitsemisen ja tunnistamisen ilmassa olevista pinnoista tai aerosoleista. Se toimii ennakkovaroitusjärjestelmänä ja mahdollistaa välittömät toimet taudinaiheuttajien leviämisen estämiseksi.Tekoälyä voidaan opettaa havaitsemaan ja tunnistamaan taudinaiheuttajat sekä muut orgaanista alkuperää olevat epäpuhtaudet, ruoste ja kemialliset jäämät sekä osoittamaan selvästi epäpuhtauden sijainti. Kaikki tiedot voidaan myös tallentaa pilveen myöhempää tarkastelua ja analysointia varten.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: