Yhteistyö

University Partnership Advisory Group (UPAG)

University Partnership Advisory Group (UPAG) tukee ja ohjaa kansainvälisten asioiden valmistelua ja toimeenpanoa yliopistotasolla. Ryhmä keskustelee ja valmistelee asioita, jotka vaativat yliopistotason kannanottoa, ohjeistuksia ja suosituksia yliopistojohdon ja päätöksenteon tueksi.
University Partnership Advisory Group (UPAG)

University Partnership Advisory Group (UPAG) tukee ja ohjaa Aalto-yliopiston kansainvälistymistä kokonaisuutena. 

UPAGin vastuualueisiin kuuluu muun muassa seuraavat asiat:

 • yliopiston kansainvälisiin akateemisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin liittyvien toimintojen ja kehitystyön ohjaaminen
 • opetus- ja kulttuuriministeriön tai muiden ministeriöiden Aalto-yliopistolle osoittamien kansainvälisyysvelvoitteiden toimeenpanon ohjaaminen
 • yliopiston kansainvälisen toiminnan strategisen johtamisen tai pitkän tähtäimen kehityksen tukeminen ja sen varmistaminen, että Aalto-yliopiston kansainvälistyminen on kokonaisuudessaan linjassa yliopiston strategisten tavoitteiden kanssa
 • yliopiston kansainvälistymisvastuista ja -toiminnasta vastaavien eri tahojen yhteistyön koordinointi ja edistäminen ja tiedon jakaminen yliopistoyhteisön sisällä
 • yliopiston kansainväliseen toimintaan liittyvien näkökulmien ja ohjeiden laadinnan ja toimeenpanon valmistelijana ja asiantuntijana toimiminen.

UPAGin kokoonpano ja jäsenistö on seuraava:

Ryhmän puheenjohtaja on tutkimuksesta vastaava vararehtori, ja ryhmää koordinoi Global Engagement  Teamin päällikkö. Ohjausyhmä tapaa säännöllisesti puheenjohtajan kutsumana.

UPAGin kokoonpano ja jäsenistö on seuraava:

 • tutkimuksesta vastaava vararehtori
 • Global Engagement Teamiin päällikkö
 • rehtori
 • innovaatioista vastaava vararehtori
 • Aallon korkeakoulujen dekaanit
 • kehitysjohtaja
 • henkilöstöjohtaja
 • kumppanuudet ja yritysyhteistyö -palvelutoiminnon johtaja
 • oppimispalveluiden johtaja

Ohjausryhmän puheenjohtaja voi osallistua aktiivisesti yhtenä jäsenistä tai kutsua mukaan muita jäseniä. UPAG voi kutsua Aalto-yliopiston operatiivisen johtoryhmän (PMT) jäseniä ja asiantuntijoita kokouksiin tarpeen mukaan. Lisätietoa UPAGin kokoonpanosta saa oheisesta liitteestä.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: