Yhteistyö

University Partnership Advisory Group (UPAG)

University Partnership Advisory Group (UPAG) tukee ja ohjaa kansainvälisten asioiden valmistelua ja toimeenpanoa yliopistotasolla. Ryhmä keskustelee ja valmistelee asioita, jotka vaativat yliopistotason kannanottoa, ohjeistuksia ja suosituksia yliopistojohdon ja päätöksenteon tueksi.
University Partnership Advisory Group (UPAG)

University Partnership Advisory Group (UPAG) tukee ja ohjaa Aalto-yliopiston kansainvälistymistä kokonaisuutena. 

UPAG:n vastuualueisiin kuuluu muun muassa seuraavat asiat:

 • yliopiston kansainvälisiin akateemisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin liittyvien toimintojen ja kehitystyön ohjaaminen
 • opetus- ja kulttuuriministeriön tai muiden ministeriöiden Aalto-yliopistolle osoittamien kansainvälisyysvelvoitteiden toimeenpanon ohjaaminen
 • yliopiston kansainvälisen toiminnan strategisen johtamisen tai pitkän tähtäimen kehityksen tukeminen ja sen varmistaminen, että Aalto-yliopiston kansainvälistyminen on kokonaisuudessaan linjassa yliopiston strategisten tavoitteiden kanssa
 • yliopiston kansainvälistymisvastuista ja -toiminnasta vastaavien eri tahojen yhteistyön koordinointi ja edistäminen ja tiedon jakaminen yliopistoyhteisön sisällä
 • yliopiston kansainväliseen toimintaan liittyvien näkökulmien ja ohjeiden laadinnan ja toimeenpanon valmistelijana ja asiantuntijana toimiminen.

Ohjausryhmän kokooonpano

Ryhmän puheenjohtaja on opetuksesta vastaava vararehtori, ja ryhmää koordinoi kansainvälisten asioiden päällikkö. UPAG tapaa säännöllisesti puheenjohtajan kutsumana.

UPAG:n kokoonpano ja jäsenistö on seuraava:

 • vararehtori, opetus (puheenjohtaja)
 • vararehtori, tutkimus (varapuheenjohtaja)
 • kansainvälisten asioiden päällikkö (koordinaattori)
 • vararehtori, innovaatiot
 • avustava vararehtori, ulkosuhteet
 • yksi tai useampi Aalto-yliopiston korkeakoulujen dekaaneista
 • kehitysjohtaja
 • henkilöstöjohtaja
 • viestintäjohtaja
 • johtaja, kumppanuudet ja yritysyhteistyö
 • oppimispalveluiden johtaja

Puheenjohtaja voi tarvittaessa täydentää ryhmän kokoonpanoa. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi myös rehtori osallistuu kokouksiin esityslistasta riippuen. Ryhmä voi kutsua kokouksiinsa tarpeen mukaan myös muita PMT:n jäseniä ja asiantuntijoita. 

Lisätietoa UPAG:n kokoonpanosta saa oheisesta liitteestä.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: