Yhteistyö

Aallon kansainvälistymiskeinot

Aallon kansainvälistymiskeinot kirkastavat Aallon strategian tärkeimmät kansainvälistymiseen liittyvät tavoitteet. Ne korostavat niitä strategisia painopisteitä, joissa kansainvälistyminen on yhtenä vaikuttimena ja tuovat esiin Aaltoa johtavana kansainvälisenä yliopistona, joka jatkuvasti kehittyy ja menestyy kansainvälistymällä.

Kansainvälistyminen on keskeinen työkalu Aalto-yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Aalto-yliopiston kansainvälistymisen tarkoitus on

  • edistää koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisten tulosten kansainvälisyyttä
  • vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan maailmanlaajuisesti ja Suomessa
  • sisällyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja globaalit vastuut koulutukseen, tutkimukseen ja pedagogiikkaan.
Aalto avenues to internationalisation

Mitä ovat Aallon kansainvälistymiskeinot?

Aallon kansainvälistymiskeinot yhdistävät kaikki kansainvälistymiseen liittyvät osa-alueet ja antaa kokonaiskuvan asiasta. Aallon kansainvälistymiskeinot ovat polkuja, joiden avulla Aalto vahvistaa tutkimusta, koulutusta, innovaatiotoimintaa, taiteellista toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja täyttää kansalliset, arvopohjaan perustuvat ja eettiset velvollisuutensa.

Focal points

Mitkä ovat päätavoitteemme?

  1. Haluamme saada lahjakkaita henkilöitä Aaltoon ja auttaa heitä tulemaan osaksi yhteisöämme.
  2. Haluamme edistää maailmanluokan tutkimusta ja koulutusta globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.
  3. Haluamme luoda arvokkaita kumppanuuksia ja verkostoja. 
  4. Haluamme edistää kansainvälisyyden ja monimuotoisuuden näkyvyyttä Aallossa.
  5. Haluamme kehittää Aallon kansainvälisiä palveluita.
Global Engagement -tiimin yhteystiedot
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: