Uutiset

Vuoden 2023 “Chem Awards” on valittu

Kemian tekniikan korkeakoulu palkitsee vuoden aikana erityisen ansioituneita henkilöitä ja työryhmiä. Tänä vuonna painotimme erityisesti koulumme ydintoimintojen tukemista.
Two green Aalto flags waving on campus in winter.

Vuoden opetusteko - Anna Klemettinen ja Tapani Vuorinen

Opetusteko annetaan tunnustuksena teoista, jotka vaikuttavat positiivisesti opiskelijoiden oppimiseen, hyvinvointiin, tyytyväisyyteen ja opiskelumenestykseen sekä houkuttelevien opetusohjelmien kehittämisestä.

Annalla on rohkea ja utelias asenne opettamista kohtaan. Hänen työnsä uudenlaisten kurssien luomiseksi perustuu erittäin ennakoivaan tapaan hyödyntää opiskelijapalautetta. Anna on ottanut merkittävän roolin Sustainable Metals Processing -opiskelija- ja opettajayhteisön kehittämisessä. 

Tapani on avulias, omistautunut ja erinomainen opettaja. Hänellä on vahva rooli opetuksen kehittämisessä luomalla uusia kursseja ja uusia koulutusavauksia, esim. BSc-ohjelma ja CHEMARTS-sivuaine. Tapani on luonut vahvan yhteyden teorian ja teollisen käytännön välille.

Vuoden tutkimusteko – Topias Jussila

Palkinto myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisen korkeastalaatuisesta, vaikuttavasta ja monimuotoisesta tutkimuksesta. On osoitettu, että tiede ja tutkimustulokset hyötyvät merkittävästi yhteisöstä, joka lähestyy haasteita ja tutkimuskysymyksiä erilaisilla ja luovilla tavoilla. Tänä vuonna palkinto myönnettiin erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville ehdokkaille. Lisäksi korostettiin radikaalia luovuutta uusien kestävien prosessien tai materiaalien kehittämiseen tähtäävässä tutkimuksessa.

Topias Jussilasta on lyhyessä ajassa tullut ryhmän mitä arvokkain tutkija. Hänen intohimonsa ja omistautumisensa tutkimukselle näkyy jo hänen tänä vuonna tuottamistaan julkaisuista/käsikirjoituksista. Hän demonstroi Mössbauer-spektroskopian soveltamista ALD-ohutkalvoihin Advanced Engineering Materials -lehden julkaisussa. Hän on kirjoittanut ensimmäisen artikkelinsa magneettisista ALD-materiaaleista, ja se hyväksytään pian Applied Physics Reviews -lehdessä. 

Topias on myös ansioitunut uusien prosessien kehittämisessä tärkeille ohutkalvomateriaaleille. Hän on tehnyt aktiivista yhteistyötä sekä koulumme että useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Topias Jussila ohjaa myös maisteritutkinto-opiskelijoita, huolehtii tutkimusryhmän maisterivaihto-opiskelijoista ja toimii opetusavustajana kandi- ja maisteriopintojen kvanttifysiikan kursseilla ja kandidaattitason epäorgaanisen kemian kursseilla. Hän on myös osallistunut aktiivisesti luentojen ja harjoitusten pitämiseen.

Yhteistyön tai vaikuttavuuden edistäminen – Sipi Seisko

Yhteistyön tai vaikuttavuuden palkinto annetaan tunnustuksena ja kannustuksena erinomaisesta yhteistyöstä sekä näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämisestä verkostoitumisen avulla.

Sipi Seisko on osoittanut poikkeuksellista aloitteellisuutta ja aktiivisuutta koulumme tunnettuuden parantamiseksi lukio-opiskelijoiden keskuudessa. Viimeisen akateemisen vuoden aikana hän teki lähes 20 vierailua lukioihin, joiden ansioista sadat lukiolaiset kuulivat Kemian tekniikan korkeakoulun opinnoista.  

Vierailujen lisäksi Sipi on parantanut vierailulla näytettävää esitysmateriaalia sekä koordinoinut muiden opiskelijoiden vierailutoimintaa. Sipi Seisko on saanut vierailuistaan erinomaista palautetta sekä opiskelijoilta että lukioiden opettajilta. Hän on innostava ja helposti lähestyttävä esiintyjä ja tehnyt koulumme tulevaisuuden eteen arvokasta työtä. 

Lisäksi Sipi Seisko toimii aktiivisesti yritysrajapinnassa sekä BATCircle2.0 ekosysteemin että monien muiden yritysten kanssa käytävissä yhteistyökeskusteluissa. 

Vuoden palveluteko – Sirje Liukko

Vuoden palveluteko myönnetään koulun menestyksen edistämisestä esimerkiksi tehokkaalla toimintatavalla, ennakoivasta ja yhdenvertaisesta tiedon jakamisesta tai osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Palveluteko 2023 myönnettiin Sirje Liukolle hänen omistautuneesta ja asiantuntevasta tuesta väitöskirjatutkijoillemme koko opintopolun ajan. Viimeisen 15 vuoden aikana Sirje on osoittanut poikkeuksellista asiantuntemusta ja omistautumista tohtoritutkijoidemme menestykselle ja hyvinvoinnille. Viimeaikaiset maailmanlaajuiset haasteet ja rajoitukset ovat vaatineet meiltä kaikilta sitkeyttä ja sopeutumista. Sirje on tarjonnut arvokasta tukea ja vakaata ohjausta kaikille väitöskirjatutkijoillemme epävarmoina aikoina.

Sirje on erittäin avulias, ja hänen proaktiivinen työskentelytapansa tunnetaan niin väitöskirjatutkijoiden kuin tohtorikomitean ja hänen kollegoidensa keskuudessa. Hänen datavetoinen ja pitkäjänteinen lähestymistapansa auttaa niin tohtoritutkijoita kuin johtoa edistämään valmistumistavoitteita.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Cone Calorimeter Testing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

BIOSUOJA-hanke pelastaa ihmishenkiä kehittämällä biopohjaisia palonestopinnoitteita

Lahjakas ryhmä nuoria tutkijoita pyrkii tekemään puusta myrkyttömiä palonestoaineita.
Sirje Liukko
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Tasavallan presidentin kunniamerkki Sirje Liukolle

Tasavallan presidentin kunniamerkki on myönnetty suunnittelija Sirje Liukolle Kemian tekniikan korkeakouluun.
Kuvitus puun istuttamisesta haudalle ja puun kasvusta
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Lappset-stipendin sai maisema-arkkitehti Anu Hakola

Hakola käsittelee diplomityössään muistopuita ja niiden merkitystä osana vainajien muistelua.
Kolme opiskelijaa kuvattuna yläpuolelta, opiskelijat pukeutuneina punaiseen ja siniseen istumassa pöydän ääressä huoneessa, joss
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi tekoälyn tohtorikoulutusohjelma käynnistyy vuonna 2024

Kymmenen suomalaisen yliopiston verkosto kouluttaa 100 uutta tohtoria tekoälytutkimuksessa.