Uutiset

Vuoden 2020 saavutukset ja dekaanin palkinnot esiteltiin Insinööritieteiden korkeakoulun dekaanin kahveilla

Opetustekopalkinnon saivat energiatekniikan tutkijat Annukka Santasalo-Aarnio ja Samuel Cross uraauurtavasta ongelmalähtöisen oppimisen kehittämisestä.
Annukka Santasalo-Aarnio and Samuel Cross received the 2020 Award for Achievements in Teaching.

Apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio ja tutkijatohtori Samuel Cross palkittiin opetustekopalkinnolla dekaanin kahveilla 19.2.2020.

Valintaryhmä kuvasi palkittua opetustekoa esityksessään: Annukka Santasalo-Aarnio ja Samuel Cross ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ongelmalähtöistä opetusta yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vuonna 2020 he kehittivät uuden työkalun ja metodin kurssien järjestämiseksi verkkoympäristössä. Heidän yhteistyönsä sidosryhmien kanssa on ollut jatkuvaa ja monimuotoista.

Toisiltaan oppimalla he ovat edesauttaneet oman opetusosaamisen ja opettajuuden kehittymistä sekä parantaneet hyvinvointiaan. He ovat menestyksekkäästi edistäneet siirtymistä etäopetukseen ja parantaneet opetuksen vuorovaikutteisuutta ja joustavuutta pandemiaolosuhteissa.

Palkinnon saajat kuvailivat tuntojaan LinkedIn-viestissä: 'Vuosi 2020 toi etäopetukseen siirtymisen myötä niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin ja on hienoa saada työstään tunnustusta. Jäämme kiitollisiksi kaikille työtämme tukeneille, mukaan lukien Advanced Energy Project -kurssissa mukana olleet yritykset sekä Helsingin kaupunki, jonka avulla saimme Helsinki Energy Challengen osaksi Thermal Energy Storage -kurssia. Haluamme myös kiittää opettajakollegoja, joilta olemme oppineet ja jotka auttoivat meitä kurssiemme kanssa. Kaikista suurimman kiitoksen esitämme opiskelijoille; olemme ylpeitä heidän suorituksistaan näinä vaikeina aikoina ja oli erittäin hauskaa opettaa joukkoa, joka heijastaa omaa innostustamme.'

Vuoden opetustekopalkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Väitöskirjapalkinnot

Kaikkiaan viisi tekniikan tohtoria palkittiin vuoden parhaista väitöskirjoista. Dekaani myönsi palkinnot seuraaville henkilöille:

TkT Esa Halmetoja palkittiin väitöskirjasta Improving perceived indoor conditions using building information models and field data

Työssä esitelty uusi keino datan keräämiseen, kokoamiseen ja havainnollistamiseen tulee ratkaisevasti muuttamaan kiinteistöjen omistajien ja kiinteistöpalvelujen tarjoajien prosesseja sekä kannustaa heitä kehittämään ja käyttämään dataan perustuvia liiketoimintamalleja.

Vastuuprofessori Heidi Salonen
Rakennustekniikan laitos

TkT Kaisa Kontu palkittiin väitöskirjasta Customer-centred development paths for district heating industry

Väitöskirja käsittelee kaukolämpöyritysten ja niiden asiakkaiden keskinäisiä suhteita. Työ on erittäin ajankohtainen kaukolämpöjärjestelmien kehitykselle nyt ja tulevaisuudessa. Väitöskirjan arvostelijat pitivät työtä yhtenä alan parhaista.

Vastuuprofessori Seppo Junnila
Rakennetun ympäristön laitos

TkT Tuija Laakso palkittiin väitöskirjasta Data-driven network asset management - Focus on sewer systems

Väitöskirjassa selvitetään data-analyysin keinoin  miten viemäriverkostojen saneerauksia voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksessa on havaittu, että yhdistämällä ja analysoimalla verkostoista ja niiden ympäristöistä saatavia tietoja, voidaan tukea riskiperusteista omaisuudenhallintaa. Maanalaiseen omaisuuteen liittyvän tiedon lisääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia omaisuuden elinkaaren optimointiin ja kunnostustoimenpiteiden ajoittamiseen.

Vastuuprofessori Riku Vahala
Rakennetun ympäristön laitos

TkT Tuulia Puustinen palkittiin väitöskirjasta Infill development in growing urban areas: experiences in Finnish housing companies and perspectives of owner-occupiers

Väitöskirjan vahvuus on siihen sisältyvä ymmärrys täydennysrakentamisen toteuttamisesta yhteisomistetulla yksityisellä maalla. Väitöskirjassa on tutkittu taloyhtiön tontilla tapahtuvan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, kun näkökulmana on päätöksentekoprosessia tukevat tekijät sekä yhteisen päätöksenteon vaatimukset. Tutkimus antaa avartaa käsitystä vaihtoehtoisesta lähestymistavasta peruskorjaamisessa ja tiiviimmän rakentamisen toteuttamisessa ilman purkamista.

Vastuuprofessori Kauko Viitanen
Rakennetun ympäristön laitos

TkT Miika Rämä palkittiin väitöskirjasta District heating with low-carbon heat sources and low distribution temperatures

Väitöskirja tarttuu ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta erittäin tärkeään aiheeseen: kuinka eurooppalaiset kaukolämpöjärjestelmät voidaan muuttaa hiilineutraaleiksi? Työssä analysoidaan erilaisia vähähiilisiä lämmöntuotantotekniikoita sekä matalan siirtolämpötilan kaukolämpöjärjestelmien tuomia mahdollisuuksia. Väitöstyö tuo konkreettisten esimerkkien avulla esille suuntaviivoja, näkökulmia ja työkaluja tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmien kehittämiseen. Rämän pitkäaikainen kokemus tutkimustyöstä näkyy väitöskirjassa selkeästi.

Vastuuprofessori Sanna Syri
Konetekniikan laitos

Palkinnot ovat suuruudeltaan 3 000 euroa.

Julkaisupalkinnot

Insinööritieteiden korkeakoulun dekaanin palkinnot vuoden 2020 parhaista julkaisuista myönnettiin Nea Kuusiselle, Marika Eikille, Anna Antonovalle, Tuomas Tiaiselle ja Raine Viitalalle.

Tutkijatohtori Nea Kuusinen rakennetun ympäristön laitokselta palkittiin artikkelista A spectral analysis of common boreal ground lichen species (Remote Sensing of Environment, 247:111955)
Kirjoittajat: Nea Kuusinen, Jussi Juola, Bijay Karki, Soili Stenroos, Miina Rautiainen

Tutkijatohtori Marika Eik ja tohtorikoulutettava Anna Antonova rakennustekniikan laitokselta palkittiin artikkelista 
Phase contrast tomography to study near-field effects of polypropylene fibres on hardened cement paste (Cement and Concrete Composites, 114:103800)
Kirjoittajat: Marika Eik, Anna Antonova, Jari Puttonen

Tutkijatohtori Tuomas Tiainen ja apulaisprofessori  Raine Viitala konetekniikan laitokselta palkittiin artikkelista Effect of positional errors on the accuracy of multi-probe roundness measurement methods (Mechanical Systems and Signal Processing, 144:106883)

Palkinnot ovat suuruudeltaan 2 000 euroa.

Dekaanin palvelutekopalkinto

Vuoden 2020 Dekaanin palvelutekopalkinto myönnettiin yli-insinööri Veli-Antti Hakalalle ja yliopistopedagogiikan asiantuntija Maire Syrjäkarille. 

Rakennustekniikan laitoksella työskentelevä yli-insinööri Veli-Antti Hakala on vaikuttanut keskeisesti laitoksen kokeellisen tutkimuksen ja laboratorioihin liittyvän opetuksen onnistumiseen. Hän on osoittanut työssään taisteluhenkeä, joustavuutta ja sitoutumista ja edistänyt laitoksen yhteisten tavoitteiden saavuttamista  kuluneiden vuosien aikana. Hakala on ollut aktiivisesti mukana rakennustekniikan laitoksen tilaratkaisujen valmistelussa ja mahdollistanut osaltaan sen, että laitoksen tutkimustilat ovat olleet katkeamatta käytettävissä huolimatta rakennuksen kunnostustöistäja pandemiasta.

Maire Syrjäkari, KT on toiminut yliopistopedagogiikan asiantuntijana ja Insinööritieteiden korkeakoulun opettajien ja ohjelmajohtajien tukitiimin vetäjänä vuodesta 2010 lähtien. Hänen työnään on ollut suunnitella ja toteuttaa Aallon akateemisen henkilöstön opetusosaamiseen liittyvää koulutusta, osallistua opetuksen arviointiin sekä tukea kurssien ja ohjelmien kehittämistä.

'Pedagoginen koulutus, joka tukee ongelmalähtöistä oppimista ja käytännön tekemistä, on koulumme ja koulutuksemme vahvuus. Se takaa, että tekemämme uudistukset ovat niin sisältöjen kuin pedagogisten asioiden kohdalta kunnossa. Haluan kiittää Maire Syrjäkaria ja hänen johtamaansa tiimiä hyvästä työstä', sanoi dekaani Marquis.

Dekaani osoitti myös kiitoksensa kaikille koulun opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle joustavuudesta, sitoutumisesta työhön ja erinomaisesta työstä pandemian aiheuttamien haasteiden keskellä. 

Vuosikatsaus 2020

Ohjelman alussa professorin puheenvuoron piti apulaisprofessori Milos Mladenovic rakennetun ympäristön laitokselta. Hänen aiheenaan oli EU Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility.

Tilaisuuden lopussa dekaani Gary Marquis esitteli korkeakoulun vuosikatsauksen 2020.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professor Riikka Puurunen, Professor Patrick Rinke and IT Application Owner Lara Ejtehadian holding sunflowers and diplomas
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon avoimen tieteen palkintojuhla toi aaltolaisia yhteen keskustelemaan avoimesta tieteestä

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Apulaisprofessori Viktar Asadchy. Kuva: Aalto-yliopisto / Jaakko Kahilaniemi
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Nuoren tutkijan palkinto Viktar Asadchylle

Tekniikan edistämissäätiö on myöntänyt vuoden 2024 Nuoren tutkijan palkinnon apulaisprofessori Viktar Asadchylle.
Camilla Hollanti, photo: Lasse Lecklin.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Camilla Hollanti Suomalaisen Tiedeakatemian uudeksi jäseneksi

Camilla Hollanti johtaa merkittävää algebran ja lukuteorian sovellusten tutkimusryhmää. Hänen tutkimustensa punaisena lankana on soveltaa viestintäsovelluksissa vastaan tulleiden ongelmien käsittelyssä algebran ja lukuteorian tarjoamia menetelmiä. Tutkimusten sovelluskohteena on esimerkiksi turvallinen langaton viestintä ja hajautettu laskenta.
Kuvassa Tuli ja Savu -runouslehden ilmettä
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden Huiput-palkintoja visuaalisen viestinnän muotoilijoille

Visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijat ja professori palkittiin Vuoden Huiput -gaalassa, jossa juhlittiin parasta suomalaista luovaa suunnittelua.