Uutiset

Uusi teknologia voi auttaa tekemään kestäviä ruokavalintoja

Lohkoketjusovellus antaa tietoa ruoan ympäristövaikutuksista ja paremman kokonaiskuvan eri valintojen merkityksestä.
Tuoleja ravintolatilassa, taustalla asiakaspalvelutilanne
Vaikka kuluttajat ovat yhä enemmän huolissaan kulutustottumustensa ympäristö- ja terveysvaikutuksista, monet ihmiset ovat epävarmoja siitä, mitä muutoksia heidän pitäisi tehdä.

Aallon tutkijat ovat kehittäneet ja testanneet sovellusta, joka auttaa kuluttajia arvioimaan ruokailuvalintojaan. Tutkimus on osa EU-ATARCA-hanketta, jonka tavoitteena on luoda ja edistää digitaalisten tuotteiden jakamiseen kannustavaa, niin sanottua vasta-kilpailullisiin (anti-rival) rahakkeisiin perustuvaa lohkoketjuteknologiaa. Ajatus vasta-kilpailullisista rahakkeista on uusi, Aallon tutkijoiden yhdessä muiden projektin kumppaneiden kanssa kehittämä.

Vaikka kuluttajat ovat yhä enemmän huolissaan kulutustottumustensa ympäristö- ja terveysvaikutuksista, monet ihmiset ovat epävarmoja siitä, mitä muutoksia heidän pitäisi tehdä. Ihmiset kokevat usein, ettei heillä ole riittävästi tietoa päätöstensä tueksi. Ihmisten on vaikea nähdä yksittäisten kulutustottumustensa vaikutuksia.

Food Futures -tutkimushanke vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla selkeää tietoa valintojen haitoista ja hyödyistä. Lisäksi hankkeessa toteutettu sovellus yhdistelee yksittäisiä valintoja tavalla, joka tuo niiden yhteisvaikutuksen selkeästi esille. Hanketta johtaa vieraileva tutkija S. M. Amadae Sähkötekniikan korkeakoulun tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksella.

Tuotetun sovelluksen käyttämänä tietopohjana toimii Aallon Creative Sustainability -ohjelman muotoilututkijoiden kehittämä ruokahyvinvointi-indeksi, jolla kartoitetaan elintarvikevalintojen sosiaalisia, ympäristö-, terveys- ja talousseurauksia. Indeksissä on koottu yhteen useita tekijöitä, joilla saadaan esiin kokonaiskuva ruokailuvalintojen kestävyysvaikutuksia. Lohkoketjujen avulla näiden tietojen eheys ja läpinäkyvyys voidaan varmistaa koko toimitusketjussa.

Helsingin yliopiston Unicafe-ravintoloissa tehty pilottitutkimuksessa osoitti, että sovellus antaa kuluttajille hyödyllistä ja helposti hyödynnettävää tietoa.  Shreya Sood, joka kehitti indeksin yhdessä Ruta Jumiten kanssa, kuvailee vaikutusta seuraavasti:

"Esimerkiksi vegaanisesta ruokavaliosta kiinnostuneet mutta sitä noudattamattomat saattoivat indeksin avulla nähdä eri muuttujien yhteisvaikutuksen, mikä antoi lisäpontta myönteisen muutoksen tekemiseen. Vegaanista ruokavaliota noudattavat puolestaan saivat tunteen siitä, että heidän valintojaan arvostetaan.”

Joillekin käyttäjille sovellus antoi uusia oivalluksia tiettyjen elintarvikkeiden vaikutuksista. Esimerkiksi juuston suuri ilmastovaikutus tuli monille yllätyksenä. Soodin mukaan sovellus auttoi tiedostamaan erityisesti tiettyjen proteiininlähteiden ympäristövaikutuksia aiempaa paremmin.

A circle with sectors labelled with different variables (protein, calories, packaging waste, animal welfare, land use, water footprint, material footprint, carbon footprint). Each sector is filled radially to a different extent, demonstrating the impact on that variable.
Indeksissä on koottu yhteen useita tekijöitä, joilla saadaan esiin kokonaiskuva ruokailuvalintojen kestävyysvaikutuksia. Lohkoketjujen avulla näiden tietojen eheys ja läpinäkyvyys voidaan varmistaa koko toimitusketjussa.

Sen lisäksi, että sovellus antaa käyttäjille yksilöllisiä valintoja ohjaavaa tietoa, se hyödyntää lohkoketjuteknologiaa ja hajautettua kirjanpitoa osoittamaan aiempaa aukottomammin ja varmemmin, millainen kollektiivinen vaikutus yksittäisillä toimilla on. Näin se auttaa tunnistamaan puutteita, joihin kollektiivisesti paneutumalla kestävyystavoitteet voidaan saavuttaa muita vaihtoehtoja helpommin.

Lohkoketjutyökaluja käytetään myös yksittäisten valintojen palkitsemiseen. Tutkijoiden mukaan nämä työkalut voisivat tarjota poliittisille päättäjille keinon kannustaa sellaisia yksilövalintoja, joilla on positiivinen vaikutus kokonaiskestävyyteen.

"Kaiken kaikkiaan pilottihankkeen käyttäjät kokivat, että toteutettu sovellus voisi auttaa kääntämään kestävyystavoitteita teoiksi. Se motivoi käyttäjiä tekemään johdonmukaisesti kestäviä valintoja, luoden kannustimia syödä ilmastoystävällisesti", Sood sanoo. Food Futures -tutkimusryhmä suunnittelee toista pilottikokeilua syksyllä.

Linkki raporttiin (atarca.eu)

Shreya Sood

Research Assistant

SM Amadae

Visiting Scholar
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Kampus, Mediatiedotteet, Yliopisto Julkaistu:

Uudisrakennus Marsio on näyteikkuna Aalto-yliopiston tutkimukseen, opetukseen ja vaikuttavuuteen

Kilpailun kautta valittu nimi on kunnianosoitus Aino Marsio-Aallolle.
FinnFusion is a collaboration aiming to make fusion energy a reality. Photo: VTT.
Yhteistyö, Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon tutkijat tuovat heliumplasmakokeilla fuusioenergiaa lähemmäksi todellisuutta

Aalto-yliopiston tutkijat osallistuvat kansainväliseen projektiin, jonka tavoitteena on tukea fuusioenergian kehittämistä.
Vehnänjyviä
Mediatiedotteet Julkaistu:

Miljardille ihmiselle vapautuisi ruokaa, jos maatalouden sivuvirtoja kierrätettäisiin tuotantoeläinten rehuksi

Aalto-yliopiston tutkijat osoittivat, että ruokaa riittäisi jopa 13 prosenttia suuremmalle väestölle, jos tuotantoeläinten rehuna käytettäisiin enemmän maatalouden sivuvirtoja.
A satellite image of Borneo and part of Malaysia covered by plumes of smoke from fires. The many fires are marked on the map as red dots.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkijat osoittivat tekoälyn avulla: Turvesuopalojen riski kutistuu jopa neljännekseen maankäytön muutoksilla

Pahimpina vuosina Kaakkois-Aasian turvesuopalot aiheuttavat 30 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Maankäyttö on tasapainottelua uhkien, hyötyjen ja kustannusten välillä, sanovat Aalto-yliopiston tutkijat.