Uutiset

Unite-yliopistojen virtuaalikampusta kehitettiin suunnittelusprinteissä

Tavoitteena oli koota ideoita virtuaalisesta oppimisesta ja virtuaalitodellisuudesta ja näin fasilitoida virtuaalikampuksen rakentamista Unite-verkostossa.
A man wearing virtual reality glasses. Virtual reality, VR, was discussed at the Unite! Boot Camp.

Kesäkuussa järjestetty Unite! Boot Camp -tilaisuus keräsi yhteen 140 opettajaa ja henkilökunnan jäsentä seitsemästä kumppaniyliopistosta keskustelemaan opetuksen ja oppimisen kehittämisestä. Boot Camp -tapahtuman aikana Aalto-yliopisto fasilitoi virtuaalikampuksen kehittämistä kolmeosaisessa suunnittelusprintissä. Tavoitteena oli koota iso joukko kysymyksiä ja ideoita virtuaalisesta oppimisesta ja virtuaalitodellisuudesta ja näin fasilitoida virtuaalikampuksen rakentamista Unite-verkostossa.

“Suunnittelusprintti sujui loistavasti. Noudatimme T:n muotoista rakennetta luoden ensin laajasti ideoita ja ymmärrystä virtuaalisen oppimisen pullonkauloista. Toisessa osassa sukelsimme syvälle virtuaalitodellisuuteen ja suunnittelimme, kuinka sitä voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Viimeisessä kolmannessa osassa opimme ensin Sara Heikosen esittelemistä verkkokoulutuksen parhaista käytänteistä. Fatma Souissi, Uniten opiskelijayhdistyksen SUREn edustaja kertoi opiskelijoiden toiveista ja vaatimuksista liittyen virtuaalikampukseen, ja opimme virtuaalitodellisuuden käytöstä kolmen käytännön esimerkin kautta. Suunnittelusprintin lopuksi jakauduimme ryhmiin pyrkien tunnistamaan mitä lähestymistapoja, käytäntöjä ja kehitysprojekteja päätämme käyttää. Seuraavaksi ryhdymme toteuttamaan näitä Unitessa ja laajemminkin", kertoo Aalto Online Learning:n johtaja Tomi Kauppinen, joka vetää Unitessa virtuaalikampusta suunnittelevaa työryhmää.

Virtuaalioppiminen on uusi normaali.

Laura Sivula

Suunnittelusprintin ensimmäinen osa pyrki jakamaan ja luomaan ymmärrystä virtuaalisen oppimisen pullonkauloista ja mahdollisuuksista. Ryhmätöissä tuotettiin mahdollisimman monia ideoita ja keksittiin ratkaisuja, jotka sopivat toteutettaviksi kussakin kumppaniyliopistossa.

”Virtuaalinen oppiminen on uusi normaali. Kuluneen vuoden aikana meidän on pitänyt sopeutua uudenlaiseen opetukseen ja uusiin tekniikoihin, mutta nyt on aika miettiä, mitä tapahtuu pandemian jälkeen, mikä on uusi normaali Covidin jälkeisessä maailmassa”, Aallon kesäkoulujen päällikkö Laura Sivula totesi.  Laura fasilitoi ensimmäistä sprinttiä kollegoidensa Laura Kitinojan ja Regina Castelejn-Osornon kanssa.

Laura Sivula kävi läpi asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon opetuskäytäntöjä suunniteltaessa:

  • Mobiiliopiskelu: Virtuaalisia oppimisalustoja suunnitellessa meidän tulee miettiä, miten saavutamme opiskelijat niillä laitteilla ja alustoilla, joita he jo käyttävät?  Z-sukupolvelle älypuhelin on ensisijainen laite, he pitävät yhteyttä muihin, verkostoituvat ja käyttävät mediaa aivan erilaisella tavalla kuin aiemmat sukupolvet. Mobiilioppiminen tapahtuu useissa eri yhteyksissä, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja eri sisältöjen kanssa, omia elektronisia laitteita käyttäen.
  • Mikrokoulutus: Kuinka voimme saada opiskelijat mukaan jatkuvaan oppimiseen? Mikrokoulutus on kokonaisvaltainen lähestymistapa taitopohjaiseen oppimiseen ja pieniä oppimissisältöjä käsittelevään koulutukseen.
  • Henkilökohtaiset oppimiskokemukset: Kuinka voimme parhaiten räätälöidä oppimiskokemuksia opiskelijoille? Voimme käyttää eri tekniikoiden ja pedagogioiden yhdistelmiä. On tapahtumassa muutos opettajakeskeisestä opiskelijakeskeisen ja parhaassa tapauksessa opiskelijalähtöisen luokkahuoneen luomiseen, jossa opiskelijoilla on valinnanvaraa tahdissa, työkaluissa, oppimistavoitteissa ja kiinnostuksen kohteissa.
  • Vertaisoppiminen: Kuinka voimme rakentaa verkko-opiskelijoiden opiskelijayhteisöjä? Sivulan mielestä tämä on todellinen tilaisuus Unitelle. Vertaisoppiminen on tehokas tapa tehdä oppimisesta mielenkiintoista ja opettaa opiskelijoita kehittämään hyödyllisiä taitoja, kuten viestintää, ryhmätyötä, johtajuutta, delegointia ja kykyä antaa ja saada palautetta.

Virtuaalitodellisuuden käyttö opetuksessa

Aalto-yliopiston taiteiden korkeakoulun maisteriopiskelija Julia Sand veti sprintin toisen osan virtuaalitodellisuuden käytöstä opetuksessa. Sandin mukaan ihmiset oppivat paremmin, kun oppiminen tapahtuu ympäristössä, jossa tietoa aidosti käytetään ja kun oppijalla on aktiivinen rooli. On havaittu, että oppiminen autenttisessa ympäristössä parantavaa motivaatiota ja ymmärrystä. Kontekstin tarjoaminen auttaa oppijaa luomaan käsitteellisiä yhteyksiä yksittäisten opittujen tosiseikkojen välille. Autenttinen ympäristö auttaa muistamaan. Autenttista oppimisympäristöä voidaan simuloida virtuaalitodellisuudessa.  Opiskelijoiden mielestä aktiivinen osallistuminen simulaatioihin on mielenkiintoisempaa ja sisäisesti motivoivampaa. Simulaatiot mahdollistavat myös oppimisympäristöt, jotka normaalisti olisivat mahdottomia, kalliita tai vaarallisia.

Mitä virtuaalitodellisuus sitten voi tarjota, mitä muut mediat eivät? Virtuaalitodellisuus on erittäin immersiivinen media, jossa oppija on osa digitaalista kokemusta. Opiskelijaa se auttaa keskittymisessä ja sitoutumisessa - se sulkee pois muun ympäristön ja näyttää vain sen, mikä on merkityksellistä. Virtuaalitodellisuus sallii myös ruumiillisen vuorovaikutuksen. Kun liikut, lisää hermoratoja aktivoituu, mikä saa aikaan vahvemman muistijäljen. Luonnollinen vuorovaikutus kolmiulotteisten digitaalisten kohteiden kanssa näyttää olevan yhteydessä parempaan muistamiseen, sitoutumiseen ja keskittymiseen virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöissä. Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää paikkaan sidotuissa oppimismenetelmissä ja antaa kontekstia opittavalle aineelle tai viedä oppija ympäristöön, jota on mahdotonta kokea tosielämässä. Vapaus tutkia digitaalista ympäristöä voi lisätä hallinnan tunnetta, joka taas liittyy sisäiseen motivaatioon.

Davide Calandra, Gabriele Prattico ja Federico De Lorenzis Politecnico di Torinosta esittivät kolme käytännön esimerkkiä siitä, kuinka virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää fysiikan opetuksessa, palomiesten koulutuksessa ja energiatarkastuksissa.

Sara Heikonen presenting best practises for online learning at the Unite! Boot Camp
Sara Heikonen esittelee verkko-opetuksen parhaita käytänteitä Unite! Boot Camp -tilaisuudessa.

Mitä opiskelijat toivovat Uniten virtuaalikampukselta?

Fatma Souissi, Uniten opiskelijayhdistyksen SUREn edustaja, esitteli opiskelijoiden toiveita virtuaalikampukselle. Alustan tulisi olla käyttäjäystävällinen ja saatavilla verkossa sekä mobiililaitteilla. Sen tulisi edesauttaa vuorovaikutusta myös kurssien ulkopuolella, esim. virtuaalinen kahvitauko tai lounas aivan kuten fyysisellä kampuksella. Viestintäkanavien tulisi mahdollistaa jatkuva viestintä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Avatar-pohjaisia ​​työkaluja tulisi harkita puuttuvan fyysisen vuorovaikutuksen korvaamiseksi. Luentojen tulisi olla saatavilla jälkikäteen nauhoituksina, ja jos muita resursseja tarvitaan, niiden tulisi olla avoimen lähdekoodin resursseja tai opiskelijoille on annettava ilmainen kampuslisenssi. "On myös tärkeää edistää mielenterveyden ja terveellisen työ- ja yksityiselämän tasapainon merkitystä, rohkaista luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä tunnistaa vaikeuksissa olevat opiskelijat ja tarjota heille apua", Soussi toteaa.

Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriopiskelija ja kurssiassistentti Sara Heikonen jakoi parhaita käytäntöjä verkkokoulutukseen Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman kokemusten perusteella. Huolellinen aikataulutus, sujuvan teknisen toteutuksen varmistaminen, ylimääräisen tuen tarjoaminen opiskelijoille ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet sekä opiskelijoiden osallistaminen, esimerkiksi kyselyiden ja ryhmäkeskustelujen kautta, ovat tärkeimpiä tekijöitä houkuttelevien verkko-oppimiskokemusten rakentamisessa.

Mikä on Unite!?

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -hankkeen verkostoista, jotka käynnistyivät loppuvuodesta 2019. Aalto-yliopiston lisäksi Unite!-verkostoon kuuluu 6 muuta kovatasoista eurooppalaista teknillistä yliopistoa.

Unite! vastaa tieteellä ja teknologialla yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden, opetus- ja muun yliopistohenkilöstön kanssa, ja tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille. Unite! muovaa eurooppalaista korkea-asteen koulutusta monitieteisen, -kulttuurisen ja -kielisen koulutuksen, tutkimuksen ja yrittäjyyden avulla.

Tutustu Unite!:een (aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuvassa näkyvät Kauppakorkeakoulun opiskelijat Liina Röyskö ja Kerttu Lammi koulun pääovien edustalla.
Opinnot Julkaistu:

Tekoälyn fiksua käyttöä opettava verkkokurssi lisäisi opiskelun tasa-arvoa

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja sen osaava ja tehokas hyödyntäminen auttaisi sekä opinnoissa että työnhaussa, sanovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.
Två studentar på Aalto-universitetets campus
Opinnot Julkaistu:

2 027 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Aalto-yliopistoon

Kaiken kaikkiaan 13 500 haki opiskelupaikkaa Aallosta kevään 2024 toisessa yhteishaussa
Syksyinen kampusalue
Opinnot Julkaistu:

Syksyn 2024 avoimen yliopiston kurssit on nyt julkaistu

Syksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan elokuussa.
Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.