Uutiset

Unite! kehittää joustavia opintopolkuja

Unite-yliopistoverkosto esittelee ensimmäisen raporttinsa määritelmistä ja suosituksista joustaville opintopoluille (FSPways). Näiden avulla voidaan rakentaa yhteinen joustavien opintopolkujen viitekehys, joka on helposti viestittävissä opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle.
Discussion

Joustavat opintopolut ovat avaintekijä eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadun ja kilpailukyvyn mullistamisessa. Siksi Unite! katsoo, että FSPways olisi oltava koulutuksen kehittämisen keskiössä ja välttämätön yhteisten ohjelmien täytäntöönpanossa. Tämä mahdollistaisi opiskelijoille merkityksellisiä kokemuksia valmistaen heitä tulevaisuuteen.

COVID-19-pandemian vauhdittamat nopeat yhteiskunnalliset muutokset yhdistettynä digitaaliseen siirtymään ja teknologiseen muutokseen asettavat uusia haasteita koulutukselle Euroopan tasolla. Innovaatioiden, teknologian ja tekniikan yliopistoverkostona Unite! kehittää ratkaisuja oppimisen ja korkeakoulutuksen uusiin vaatimuksiin ja viime kädessä tutkinnon suorittaneiden integroimiseksi muuttuville globaaleille työmarkkinoille.

Miksi joustavat opintopolut ovat tärkeitä?

Unite! keskittyy erityisesti innovatiivisten lähestymistapojen kehittämiseen opetuksessa ja oppimisessa, erityisesti yhteisohjelmissa ja yhteisessä tutkintotarjonnassa. Yliopistoverkosto kehittää yhteisohjelmia, joihin on integroitu liikkuvuus ja joustavuus. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää yksilöllisiä ammatillisia profiileja, joissa he voivat olla itse oman oppimisensa luojia.

Nämä yhteisohjelmat edellyttävät myös opettajilta mentorointitaitoja innovatiivisten pedagogioiden kehittämiseksi ja omaksumiseksi. Onnistuneiden ohjelmien synnyttämiseksi yliopistoverkostomme tarvitsee joustaviin opintopolkuihin yhteisen kielen, terminologian ja opastusta. Tähän tarpeeseen on nyt tarjolla ensimmäinen raportti.  

Raportin metodologia

Raportissa esitetään yhteenveto kyselystä, johon vastasivat kaikki verkoston yliopistot. Kyselyssä käsiteltiin toivottuja joustavuuden muotoja tulevaisuudessa ja mahdollisia haasteita joustavien opintopolkujen toteuttamisessa. Kyselyyn vastasivat asianomaiset johtajat, koordinaattorit, opiskelijat, opettajat ja satunnaisesti valittu hallintohenkilöstö. Kysely sisälsi suljettuja ja avoimia kysymyksiä edistäen sekä määrällistä että laadullista dataa. Kyselyssä tarkasteltiin kolmea erilaista toisiaan täydentävää joustavuutta: valintaa (mitä, miten, missä, milloin oppia); opetussuunnitelman mukaista liikkuvuutta (liikkuvuus syklien sisällä, opintosuoritusten siirto, yhteisohjelmat, Erasmus) ja sitoutumista (epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen taitojen ja pätevyyksien akkreditointi, kulttuurienväliset ja ammatilliset kokemukset).

Suositukset

Ottaen huomioon kyselyn tulokset ja Uniten tavoitteet, työryhmä on esittänyt raportissa seuaavat suositukset:

  • Pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys ja selvennetään, mitä nämä uudet joustavuuden muodot tarkoittavat, ja luodaan yhteinen terminologia kaikille järjestelmän toimijoille.
  • Luodaan vahva luottamussuhde kaikkien sidosryhmien välille, mikä varmistaa opiskelijoiden suuremman sitoutumisen ja tyytyväisyyden sekä luodaan tarvittavat edellytykset FSPways-ohjelman onnistuneelle toteuttamiselle.
  • Luodaan yhteiset puitteet, jotka perustuvat olemassa oleviin joustavuuden käytäntöihin, mikä mahdollistaisi eurooppalaisen tutkinnon täytäntöönpanon.
  • Varmistetaan mahdollisimman suuri joustavuus Uniten ohjelmissa tukemalla yhteisohjelmien kehittämistä.
  • Kehitetään opiskelijoille yhteinen tiedotus-, ohjaus- ja neuvontajärjestelmä, joka tukee heidän valintojaan ja auttaa heitä menestymään valitsemallaan polulla.
  • Tutkitaan uusia joustavuuden muotoja, jotka täydentävät perinteistä liikkuvuustarjontaa ja edustavat uusia tiloja opetukselle ja oppimiselle.
  • Tunnistetaan olemassa olevat ja ennakoidaan mahdolliset oikeudelliset rajoitukset paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.
  • Parannetaan opiskelijoiden kokemusta ja menestystä sekä lisätään vastuullisuutta keinona työllistymiseen.

Lisätietoa

Lue FSPwaysin yhteenveto

Lue Joustavat opintopolut -raportti 2022

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Summer School students chatting during a networking event in Helsinki
Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston kesäkoulu sai ennätykselliset 803 hakemusta vuoden 2024 kesäkursseille

Aalto-yliopiston kesäkoulun hakuaika kesän 2024 kursseille päättyi toukokuun lopussa.
Tiny plant with text aside Unite! Seed Fund 2024
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Unite! Seed Fund 2024: Aalto mukana 13 rahoitusta saaneessa hakemuksessa

Unite! Seed Fund -rahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöhankkeita.
Anniina Isomäki ja Ira van der Pals
Yhteistyö Julkaistu:

Kauppatieteiden osaamisella voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Sijoitusjohtaja Ira van der Pals ja salkunhoitaja Anniina Isomäki arvostavat myös hyvää tasapainoa merkityksellisten työtehtävien ja muun elämän välillä.
A group of students and mentors visiting Murata office.
Yhteistyö Julkaistu:

Murata mentoroi kansainvälisiä opiskelijoita International Talent -ohjelmassa

Aalto-yliopiston International Talent -ohjelma tuo yhteen kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiä. Murata on ollut mukana vuodesta 2021 ja mentoroinut jo yli 60 opiskelijaa.