Uutiset

Unite! esittelee strategisen tiekarttansa kohti avointa tiedettä

Tiekartta sisältää tavoitteita, suosituksia ja toimia, joilla allianssin yliopistot voivat edistää avointa tiedettä ja avoimia innovaatioita Euroopassa. Tavoitteena on tehdä Unite-yliopistoista avoimen tieteen ja innovaatioiden veturi vuoteen 2023 mennessä.
Scientist at Aalto University.

Unite-yliopistoverkosto on esittänyt strategisen tiekarttansa kohti avointa tiedettä. Ehdotus sisältää joukon tavoitteita ja suosituksia, joilla yliopistot voivat edistää avoimen tieteen käytäntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden omaksumista kaikissa allianssin kumppaniyliopistoissa.

Tämä strateginen tiekartta on yliopiston johtajille sekä alueellisille ja valtakunnallisille tiede- ja innovaatiopolitiikan päättäjille suuntaviiva, joka varmistaa tieteen avoimuuden Unite-yliopistoissa. Tavoitteet ja suositukset kattavat 23.11.2021 hyväksytyn Unescon suosituksen avoimen tieteen edistämiseksi ja tukee tutkijoiden, opiskelijoiden, henkilökunnan, opettajien ja kansalaisten osallistamista tieteen tekemiseen kansainvälisen politiikan ja käytäntöjen puitteissa.

"Näiden avoimen tieteen käytäntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden omaksuminen digitaalisella aikakaudella Unite!-tutkijayhteisöjen keskuudessa parantaa akateemisten ja oppimisprosessien laatua, levittämistä ja uuden tiedon luomista. Se lisää myös yhteiskunnallista luottamusta tieteeseen. Ihmisiä rohkaistaan ​​innovoimaan ja sitoutumaan, ja tutkimus- ja innovaatioprosessia nopeutetaan ratkaisujen löytämiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseksi”, kertoo Aalto-yliopiston tutkija Rubén Vicente-Sáez, joka vetää "Creating a High Impact European Open Science and Innovation University" -työpakettia.

Miksi avoin tiede ja innovaatio?

Avoin tiede on läpinäkyvää ja saatavilla olevaa tietoa, jota jaetaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen kautta. Se kattaa ideoiden, tietojen, menetelmien ja tulosten jakamisen paikallisten, kansallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten yhteistyöverkostojen kanssa. Avoin tiede käsittää myös tieteellisen tiedon tuotannon ja käytön näiden yhteistyöverkostojen kesken.

Tiekartan tekijöiden mukaan avoin data, kansalaistiede, avoimet protokollat ​​ja tieteidenväliset tutkimuskäytännöt muuttavat tiedon luomisen ja siirron prosesseja ja siten tieteen ja innovaation käytäntöjä yliopistoissa.

Tiekartassa on yhteensä 10 suositusta, jotka perustuvat viiteen päätavoitteeseen, joiden saavuttaminen tekee Unitesta Euroopan avoimen tieteen ja innovaation veturiorganisaation:

Tavoite 1. Kehitetään avointa tiedepolitiikkaa ja strategioita
Ensimmäinen suositus kehottaa yliopistoja kehittämään tai mukauttamaan avoimen tieteen politiikkaansa Unescon avoimen tieteen suosituksen pohjalta, mikä tarkoittaa yhteisten periaatteiden, standardien, tavoitteiden, ura-arviointijärjestelmän, kannustimien ja rahoituksen määrittelemistä avoimen tieteen toteuttamiselle yliopistotasolla.

Tavoite 2. Digitaalisten ja fyysisten infrastruktuurien avoimuuden lisääminen
Yliopistojen tulisi investoida digitaalisiin infrastruktuureihin jakaakseen ja tuottaakseen tietoa tutkimusyhteisöjensä kesken ja varmistaakseen avoimen, eettisen, laillisen ja turvallisen tieteellisen tiedon saatavuuden. Lisäksi yliopistojen tulisi avata tutkimuksen, opetuksen ja innovoinnin fyysiset infrastruktuurinsa kaikille (kehittämällä tarvittavia infrastruktuurien käyttöoikeuksia ja koulutusvaatimuksia).

Tavoite 3. Avoimen tieteen tukipalvelujen edistäminen
Tiekartta kehottaa yliopistoja luomaan avoimen tieteen yksiköitä tukemaan tutkimusyhteisöjään avoimen tieteen prosessin eri vaiheissa sekä edistämään avoimen tieteen asiantuntijoiden läsnäoloa kouluissa, tarjoamaan teknistä apua ja edistämään sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Tavoite 4. Avoimen tieteen edistäminen tutkijanuralla
Yliopistojen ura-arviointijärjestelmiä tulisi kehittää niin, että ne tunnistavat tutkijoiden tiedon yhteisluonnin yhteistyöverkostoissa ja kannustavat avoimen tieteen tutkimusprosesseihin ja tuloksiin.

Tavoite 5. Lisätään avoimen tieteen osaamista
Lisäksi allianssiin kuuluvia yliopistoja rohkaistaan ​​edistämään avoimia ja monikielisiä avoimen tieteen koulutusresursseja (ohjelmia, kursseja, MOOCS, työpajoja ja tilattavia avoimen tieteen seminaareja), jotka on suunnattu sekä tutkimusyhteisöille että laajemmallekin yleisölle.

Metodologia

Tiekartta perustuu SWOT-analyysiin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) avoimen tieteen käytäntöjen omaksumiseksi Uniten seitsemässä yliopistossa, joka tehtiin Aalto-yliopiston vetämässä Bootcamp-tilaisuudessa ”What is open in open science” 8.-9.6.2021.

Participant of the Unite! event
"Creating a High Impact European Open Science and Innovation University" -työryhmä kokoontui kesäkuussa 2021 tekemään SWOT-analyysin avoimen tieteen käytäntöjen omaksumiseksi.

"Unitella on nyt strateginen tiekartta, joka sisältää yhdessä sovitut suositukset seitsemälle allianssin yliopistolle. Jokainen yliopisto voi vapaasti päättää, kuinka edistää niitä yhteisössään. UNITE.H2020-hankkeessa tutkimme uutta digitaalista tiedeinstituuttia ja pyrimme rakentamaan avointa tulevaisuuttamme eurooppalaisina yliopistoina", sanoo Rubén Vicente-Saez.  

Yliopistoverkosto Unite!

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset yliopistot -verkostoista, jonka jäsen Aalto-yliopisto on yhdessä kuuden muun korkeatasoisen eurooppalaisen yliopiston kanssa. Unite! pyrkii merkittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Tutustu Uniteen
Unite! student looking at a 3D printed object. Students - take part in the Unite!4Future competition.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Nainen ja mies huoltavat Konecranesin nosturia. Lähde: Konecranesin kuvapankki
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun opiskelijakaksikko tarttui Konecranesin rekrytointihaasteisiin

”Saatujen tulosten avulla kehitämme, tarkennamme ja kohdistamme käynnissä olevia ja tulevia rekrytointikampanjoita.”
Photo from Art & Tech Open Call Demo Day event.
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Aalto Digital Creatives Art & Tech Open Call -kehittämistukihakuun vastaanotettiin ennätysmäärä hakemuksia

Art & Tech Open Call ‘22 -haun voittajien valinnat tehdään Media Lab Demo Day -tapahtumassa 1.6.2022.
Slush
Yhteistyö Julkaistu:

25 vuotta täyttävä Aalto Startup Center on suomalaisen startup-kulttuurin uranuurtaja

Aalto Startup Centerillä on ollut tärkeä rooli suomalaisen startup-ekosysteemin rakentamisessa.
Maahanmuuttajayrittäjät ovat elävöittäneet ostoskeskus Puhosta Itäkeskuksessa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Maahanmuuttajayrittäjien potentiaali huomioitava lähiöiden kehittämisessä

Kaupunkiuudistusta tulee tehdä vuorovaikutteisemmin yhdessä yrittäjien ja kiinteistönomistajien kanssa.