Uutiset

Unite! esittelee strategisen tiekarttansa kohti avointa tiedettä

Tiekartta sisältää tavoitteita, suosituksia ja toimia, joilla allianssin yliopistot voivat edistää avointa tiedettä ja avoimia innovaatioita Euroopassa. Tavoitteena on tehdä Unite-yliopistoista avoimen tieteen ja innovaatioiden veturi vuoteen 2023 mennessä.
Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Unite-yliopistoverkosto on esittänyt strategisen tiekarttansa kohti avointa tiedettä. Ehdotus sisältää joukon tavoitteita ja suosituksia, joilla yliopistot voivat edistää avoimen tieteen käytäntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden omaksumista kaikissa allianssin kumppaniyliopistoissa.

Tämä strateginen tiekartta on yliopiston johtajille sekä alueellisille ja valtakunnallisille tiede- ja innovaatiopolitiikan päättäjille suuntaviiva, joka varmistaa tieteen avoimuuden Unite-yliopistoissa. Tavoitteet ja suositukset kattavat 23.11.2021 hyväksytyn Unescon suosituksen avoimen tieteen edistämiseksi ja tukee tutkijoiden, opiskelijoiden, henkilökunnan, opettajien ja kansalaisten osallistamista tieteen tekemiseen kansainvälisen politiikan ja käytäntöjen puitteissa.

"Näiden avoimen tieteen käytäntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden omaksuminen digitaalisella aikakaudella Unite!-tutkijayhteisöjen keskuudessa parantaa akateemisten ja oppimisprosessien laatua, levittämistä ja uuden tiedon luomista. Se lisää myös yhteiskunnallista luottamusta tieteeseen. Ihmisiä rohkaistaan ​​innovoimaan ja sitoutumaan, ja tutkimus- ja innovaatioprosessia nopeutetaan ratkaisujen löytämiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseksi”, kertoo Aalto-yliopiston tutkija Rubén Vicente-Sáez, joka vetää "Creating a High Impact European Open Science and Innovation University" -työpakettia.

Miksi avoin tiede ja innovaatio?

Avoin tiede on läpinäkyvää ja saatavilla olevaa tietoa, jota jaetaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen kautta. Se kattaa ideoiden, tietojen, menetelmien ja tulosten jakamisen paikallisten, kansallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten yhteistyöverkostojen kanssa. Avoin tiede käsittää myös tieteellisen tiedon tuotannon ja käytön näiden yhteistyöverkostojen kesken.

Tiekartan tekijöiden mukaan avoin data, kansalaistiede, avoimet protokollat ​​ja tieteidenväliset tutkimuskäytännöt muuttavat tiedon luomisen ja siirron prosesseja ja siten tieteen ja innovaation käytäntöjä yliopistoissa.

Tiekartassa on yhteensä 10 suositusta, jotka perustuvat viiteen päätavoitteeseen, joiden saavuttaminen tekee Unitesta Euroopan avoimen tieteen ja innovaation veturiorganisaation:

Tavoite 1. Kehitetään avointa tiedepolitiikkaa ja strategioita
Ensimmäinen suositus kehottaa yliopistoja kehittämään tai mukauttamaan avoimen tieteen politiikkaansa Unescon avoimen tieteen suosituksen pohjalta, mikä tarkoittaa yhteisten periaatteiden, standardien, tavoitteiden, ura-arviointijärjestelmän, kannustimien ja rahoituksen määrittelemistä avoimen tieteen toteuttamiselle yliopistotasolla.

Tavoite 2. Digitaalisten ja fyysisten infrastruktuurien avoimuuden lisääminen
Yliopistojen tulisi investoida digitaalisiin infrastruktuureihin jakaakseen ja tuottaakseen tietoa tutkimusyhteisöjensä kesken ja varmistaakseen avoimen, eettisen, laillisen ja turvallisen tieteellisen tiedon saatavuuden. Lisäksi yliopistojen tulisi avata tutkimuksen, opetuksen ja innovoinnin fyysiset infrastruktuurinsa kaikille (kehittämällä tarvittavia infrastruktuurien käyttöoikeuksia ja koulutusvaatimuksia).

Tavoite 3. Avoimen tieteen tukipalvelujen edistäminen
Tiekartta kehottaa yliopistoja luomaan avoimen tieteen yksiköitä tukemaan tutkimusyhteisöjään avoimen tieteen prosessin eri vaiheissa sekä edistämään avoimen tieteen asiantuntijoiden läsnäoloa kouluissa, tarjoamaan teknistä apua ja edistämään sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Tavoite 4. Avoimen tieteen edistäminen tutkijanuralla
Yliopistojen ura-arviointijärjestelmiä tulisi kehittää niin, että ne tunnistavat tutkijoiden tiedon yhteisluonnin yhteistyöverkostoissa ja kannustavat avoimen tieteen tutkimusprosesseihin ja tuloksiin.

Tavoite 5. Lisätään avoimen tieteen osaamista
Lisäksi allianssiin kuuluvia yliopistoja rohkaistaan ​​edistämään avoimia ja monikielisiä avoimen tieteen koulutusresursseja (ohjelmia, kursseja, MOOCS, työpajoja ja tilattavia avoimen tieteen seminaareja), jotka on suunnattu sekä tutkimusyhteisöille että laajemmallekin yleisölle.

Metodologia

Tiekartta perustuu SWOT-analyysiin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) avoimen tieteen käytäntöjen omaksumiseksi Uniten seitsemässä yliopistossa, joka tehtiin Aalto-yliopiston vetämässä Bootcamp-tilaisuudessa ”What is open in open science” 8.-9.6.2021.

Participant of the Unite! event
"Creating a High Impact European Open Science and Innovation University" -työryhmä kokoontui kesäkuussa 2021 tekemään SWOT-analyysin avoimen tieteen käytäntöjen omaksumiseksi.

"Unitella on nyt strateginen tiekartta, joka sisältää yhdessä sovitut suositukset seitsemälle allianssin yliopistolle. Jokainen yliopisto voi vapaasti päättää, kuinka edistää niitä yhteisössään. UNITE.H2020-hankkeessa tutkimme uutta digitaalista tiedeinstituuttia ja pyrimme rakentamaan avointa tulevaisuuttamme eurooppalaisina yliopistoina", sanoo Rubén Vicente-Saez.  

Yliopistoverkosto Unite!

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset yliopistot -verkostoista, jonka jäsen Aalto-yliopisto on yhdessä kahdeksan muun korkeatasoisen eurooppalaisen yliopiston kanssa. Unite! pyrkii merkittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Tutustu Uniteen
Unite! logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin
mika_sillanpaa_11_en.jpg
Nimitykset Julkaistu:

Mika A. Sillanpää: Olisi hyödyllistä, jos meillä olisi laboratoriossa pari mustaa aukkoa

Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen kiertämisestä kvanttigravitaation osoittamiseen – professori venyttää kvanttifysiikan rajoja.
Crowd of people networking at a career fair.
Yhteistyö Julkaistu:

Kansainvälisten opiskelijoiden opinnäytetöistä uusia ideoita yritysten liiketoimintaan

Thesis Fair -tapahtuma auttaa kansainvälisiä opiskelijoita luomaan työelämäkontakteja suomalaisten yritysten kanssa.
Pärttyli Rinne, photo by Nora Rinne
Yliopisto Julkaistu:

Pärttyli Rinne: Vaakakupissa painaa työn sisäinen merkityksellisyys ja taloudellinen hauraus

"Ilman vakituista virkaa olevat akateemiset ihmiset kokevat epävarmuutta ja stressiä, joka liittyy etupäässä taloudelliseen haurauteen. Se ei ole vain minun kokemukseni."