Uutiset

Työskentely Kauppakorkeakoulussa opintojen ohella on itsenäistä ja joustavaa

Oma-aloitteisuus on tärkeää, jotta työssä voi menestyä.
Susanna Purhonen ja Tiina Hahto olivat Kauppiksella työharjoittelussa

Tiina Hahto ja Susanna Purhonen työskentelevät opintojensa ohessa osa-aikaisesti Kauppakorkeakoulussa.

Yhä useampi opiskeleva nuori käy töissä opintojensa ohella. Tilastokeskuksen vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan valtakunnallisesti 55 % yliopisto-opiskelijoista käy töissä opintojen ohella. Työssäkäynti opintojen ohessa on lisääntynyt ja työssäkäynnin osuus lisääntyy opiskelijoilla myös iän myötä.

Osa opiskelijoista työskentelee startupeissa tai osa-aikaisena yksityisellä sektorilla. Kauppakorkeakoulu palkkaa vuosittain useita kandidaatti-, maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoita kesätöihin sekä muihin koko- ja osa-aikaisiin tehtäviin.

Monipuolisia työnkuvia Kauppakorkeakoulun eri yksiköissä

Opiskelijatyöntekijöiden työnkuvat ovat monipuolisia. Tiina Hahto ja Susanna Purhonen kuuluvat niihin opiskelijoihin, jotka työskentelevät Kauppakorkeakoulussa opintojensa ohella.

Tiina Hahto opiskelee toista vuotta Information and Service Management -maisteriohjelmassa ja toimii opiskelijapalveluissa tutorkoordinaattorina. Työssään hän vastaa muun muassa uusien kandidaatti-, maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden orientaation suunnittelusta ja heidän tutoreidensa rekrytoinnista ja kouluttamisesta. Tiina on ollut aiemmin Kauppakorkeakoulussa kesäharjoittelijana ja vastannut silloin mm. uusien tohtoriopiskelijoiden oppaan laatimisesta.

”Hain työhön, koska työnkuva vaikutti kohtalaisen vapaalta ja työssä pääsee tekemään töitä monien eri tahojen kanssa. Teen töitä viikoittain esimerkiksi ylioppilaskunta KY:n tutorvaliokunnan ja Kauppakorkeakoulun opiskelijapalveluiden kanssa sekä olen yhteydessä AYY:n toimihenkilöihin”, Tiina kertoo.

Susanna Purhonen opiskelee strategian maisteriohjelmassa ja on suorittanut kandidaattivaiheen opinnot Mikkelin kampuksella International Business -ohjelmassa (BScBA-ohjelma). Susanna työskentelee kansainvälisissä asioissa ja hänen vastuullaan on monet tulevia ja lähteviä vaihto-opiskelijoita koskevat käytännön asiat.

”Kandidaattivaiheen opintojen aikana olin kesätöissä BScBA-ohjelmassa, jolloin vastasin melko itsenäisesti muun muassa uusien opiskelijoiden orientaation suunnittelusta ja hoidin opiskelijavalintoihin liittyviä tehtäviä. Kokemus kesätyöstä Mikkelin kampuksella oli positiivinen. Suoritin kandidaattivaiheen opintoni Mikkelissä englanniksi ja olin vaihdossa Hong Kongissa, joten minusta tuntui luonnolliselta hakeutua maisterivaiheessa kansainvälisyyttä sivuaviin työtehtäviin Kauppakorkeakouluun”, kertoo Susanna.

Mikkelin kampuksella kolme osa-aikaista opiskelijatyöntekijää

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmassa työskentelee kolme osa-aikaista opiskelijaa. Janina Paasila vastaa opintosihteerinä ohjelman haku- ja opiskelijavalintatehtävistä sekä ohjelman sosiaalisen median kanavien päivittämisestä. Nelli Auriola vastaa yritys- ja yhteistyövastaavana vierailevien puhujien hankkimisesta ja yritysvierailujen ja projektien järjestämisestä kursseille. Valtteri Väisänen toimii markkinointiharjoittelijana ja vastaa muun muassa opiskelijoiden markkinointitiimin johtamisesta ja lukiovierailujen järjestämisestä.

Monipuoliset työnkuvat ja työn vaihtelevuus saivat Nellin, Valtterin ja Janinan hakemaan kyseisiin töihin. Valtteri kertoo olleensa myös hyvin vaikuttunut ohjelman korkeasta tasosta, opintojen sisällöstä ja laajemmin koko opiskeluyhteisöstä. ”Haluan tehdä jotain sellaista ohjelmamme eteen, jolla koen olevan konkreettista merkitystä laajemmin. Markkinointiharjoittelijan tehtävä vaikutti erinomaiselta juuri siihen. Myös ajatus arvostetussa yliopistossa työskentelemisestä tuntui houkuttelevalta”.

Nelliä kiinnosti monipuolinen työnkuva ja mahdollisuus verkostoitumiseen opintojen aikana. ”Kiinnostuin työpaikasta, koska se antoi mahdollisuuden päästä oppimaan uutta. Työnkuvani on hyvin monipuolinen ja vaihteleva. Olen paljon yhteydessä eri organisaatioihin, yrityksiin, ohjelman alumneihin ja professoreihin, kun järjestän kursseille vierailevia puhujia ja yritysvierailuja. Parasta on ollut verkostoituminen ja oman varmuuden kasvaminen bisnesmaailmassa toimimiseen. Arvostan myös sitä, että minulle on annettu mahdollisuus nähdä jo opintojeni varhaisessa vaiheessa, millaista on yliopistossa työskentely. Siitä on varmasti hyötyä, kun pohdin, minne suuntaan tulevaisuuden urallani”.  

Rentoutumisellekin kannattaa varata aikaa 

Moni opiskelija varmasti puntaroi, tuleeko arjesta liian kiireistä ja haasteellista, jos työskentelee opintojen ohella. Työnteosta opintojen ohella löytyy paljon hyviä puolia ja Janina kokee, että työskentelystä on ollut pikemminkin hyötyä kuin haittaa.

”Työtehtävässä minua kiinnosti itsenäisyys sekä tietenkin se, että opintosihteerin työnkuva vastaa ainakin osittain omaa alaani. Vaikka työtunteja on 15 tuntia viikossa, en ole kokenut sen olevan liikaa. On erittäin kätevää, kun oma toimisto on samassa rakennuksessa kuin luokkahuoneet ja luentosalit. Toki aikataulutus on oman jaksamisen kannalta kaiken a ja o ja työnteko opintojen ohella onnistuu, kunhan varaa tarpeeksi aikaa myös rentoutumiselle. Työn kautta kuitenkin ajanhallinta- ja organisointitaitoni ovat kehittyneet paljon. Lisäksi työ on hyvää vastapainoa opiskelulle ja nautin siitä todella.”

Oma motivaatio on tärkeässä roolissa työn ja opiskelujen yhdistämisessä, mutta opiskelijatyöntekijät kertovat saaneensa tukea työntekoonsa esimiehiltään ja eri tahoilta yliopistossa ja Kauppakorkeakoulussa.

”Työ on helppo sovittaa opintoihin etenkin, koska luennot ovat usein samassa rakennuksessa. Täällä ymmärretään hyvin, että tutkinnon suorittaminen on tärkeää ja sitä myötä työajat ovat välillä hyvinkin joustavia. Koska olen töissä osa-aikaisesti, pystyn osallistumaan luennoille ja aikaa jää riittävästi myös opintoihin liittyvien tehtävien tekemiseen”, Susanna kertoo.

Työskentelyilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät tukevat taitojen kehittymistä

Työ Kauppakorkeakoulussa on hyvin oma-aloitteista, mikä tarjoaa sekä mahdollisuuksia että vastuuta. Vastuun saaminen koetaan positiivisena, koska näin ollen oppii erilaisia taitoja tulevaisuuden uraa varten.

”Tällaista vastuuta ei välttämättä saisi muissa työpaikoissa tässä vaiheessa opintoja. Työ on itsenäistä ja olen oppinut mm. projektinhallintaa ja organisointi- ja kommunikointitaitoni ovat kehittyneet. Vaikka työni liittyy enemmän HR-puoleen, niin uskon työkokemuksesta olevan hyötyä myös muissa työtehtävissä tulevaisuudessa toimialasta riippumatta”, Tiina kertoo.

Mikäli olet kiinnostunut opintojen ja työn yhdistämisestä ja haluat työskennellä Aalto-yliopistossa tai nimenomaan Kauppakorkeakoulussa, kannattaa seurata avoimia harjoittelu- ja työpaikkoja: https://www.aalto.fi/careers.

Janina Paasila, Nelli Auriola ja Valtteri Väisänen ovat BScBA-ohjelman opiskelijatyöntekijöitä
Janina Paasila, Nelli Auriola ja Valtteri Väisänen ovat BScBA-ohjelman opiskelijatyöntekijöitä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Saban Ramadani, Photo by Hayley Le
Opinnot Julkaistu:

Saban Ramadani: Onko radikaalia keksiä raketti viikossa?

“Jos sinulta odotetaan nopeita ratkaisuja vaikkapa kuvataiteessa, häviääkö itse tarkoitus luomisen prosessissa? Onko se radikaalia, että keksii raketin viikossa?”
Kuva Maija Keskisestä
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Maija Keskinen: Pidän uusien asioiden oppimisesta ja kokeilemisesta

Alumnimme Maija Keskinen tiesi alusta saakka haluavansa opiskella taloustiedettä. ”Mielekäs työ on minulle merkinnyt sitä, että tunnen voivani palvella yhteiskuntaa ja tehdä oman osani, jotta julkisessa toiminnassa tehdyt päätökset perustuisivat mahdollisimman laadukkaaseen tietopohjaan”, Keskinen kertoo.
Bar Otapas
Kampus Julkaistu:

Ostoskeskus A Blanciin avautuu uusi viihtyisä baari Otapas

Bar Otapas avautuu perjantaina 1.3. ostoskeskus A Blanciin. Rento uusi kohtaamispaikka on avoinna Iltapäivästä myöhään yöhön.
People at the campus
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

CESAER Task Force Openness of Science and Technology vierailee Aallossa

Aalto-yliopisto järjestää CESAER Task Force Openness of Science and Technologyn tapaamisen 16.–17.4.2024.