Uutiset

Tuore politiikkasuositus alustatalouden kiihdyttämiseksi opetusalalla

Alustapohjaisten ratkaisujen suotuisa kehittyminen opetusalalla vaatii merkittäviä muutoksia yksityisten ja julkisten toimijoiden rooleihin ja toimintamalleihin opetussisältöjen ja oppimistyökalujen tuottamisessa.
Opiskelua. Kuvituskuva uutiseen.

Alustatatalous haastaa opetusalan nykyisiä toimintamalleja ja rooleja. Digitalisaatio ja alustat monipuolistavat ja muokkaavat opetusmenetelmiä luoden uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen opettajan ja oppilaiden tai opiskelijoiden välillä. Opiskelija voi edetä omassa tahdissa, oppimisen etenemistä voidaan tukea, räätälöidä ja seurata reaaliajassa ja vaikuttaa oppimishaasteisiin niiden ilmetessä. Parhaiden mahdollisten ratkaisujen innovointiin ja tuottamiseen voidaan digitaalisten alustojen avulla myös osallistaa laaja joukko toimijoita. 

”Alustojen avulla voidaan luoda yhä yksilökeskeisempiä oppimisratkaisuja ja tehokkaammin jaettavia oppimateriaaleja samalla vähentäen tuotannon ja julkaisemisen kustannuksia. Kehityksen tiellä on kuitenkin kolme isoa haastetta – jotka kaikki ovat ratkaistavissa”, sanoo Aalto-yliopiston professori Robin Gustafsson. Hän vetää Business Finlandin rahoittamaa Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushanketta, jonka pohjalta Aalto-yliopiston tutkijat antoivat politiikkasuosituksen alustatalouden vauhdittamisesta opetusalalla.

Suositukset perustuvat laajaan, yli 100 tutkimusartikkelin analyysiin sekä työpajaan, johon osallistui Suomen kärkiasiantuntijoita alustatalouden, digitaalisten oppimisratkaisujen ja oppimisen alueilta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. 

Opetusalan haasteet

Opetusalalla julkisia ja kaupallisia skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja syntyy vain vähän. Kouluilta, opettajilta ja pieniltä toimijoilta puuttuvat kannusteet ja resurssit osallistua ja kehittää avoimia oppimisen alustapohjaisia ratkaisuja. Nykyinen lainsäädäntö, rahoitusmalli ja tietosuoja rajoittavat innovointia, ja siiloutuneet markkinat eivät edesauta alustojen kasvua.  

Opetusalalle ei ole muodostunut toimivia datamarkkinoita, jotka olisivat erityisen tärkeät tiedon kumuloitumisen synnyttämiseksi. Standardien ja sääntöjen puute sekä niiden epäselvyys johtavat datan siiloutumiseen eri osapuolten välille. 

”Datan avulla voitaisiin kehittää esimerkiksi parempia oppimisteknologiaan liittyviä algoritmeja ja opetussuunnitelmia sekä tunnistaa varhaisia indikaattoreita oppimisvaikeuksille. Googlella on suomalaisista nuorista jo kokonaisvaltaisempi kuva kuin suomalaisilla oppimisratkaisujen tuottajilla”, korostaa Gustafsson.

Jaettavia digitaalisia opettamisen ja oppimisen hyödykkeitä ei synny eikä parhaita pedagogisia ratkaisuja jaeta tai hyödynnetä riittävästi. Oppimisratkaisuille ei ole käytössä yhteisesti määriteltyjä standardeja tai sääntöjä, jotka ohjaisivat jaettavien digitaalisten hyödykkeiden kehittämistä. 

Googlella on suomalaisista nuorista jo kokonaisvaltaisempi kuva kuin suomalaisilla oppimisratkaisujen tuottajilla.

Robin Gustafsson

Suositukset

Haasteiden ratkaisemiseksi tutkijat suosittelevat, että opetusalalla tehdään merkittäviä muutoksia (1) nykyisten oppimateriaalien, (2) pedagogisten ratkaisujen, (3) oppimisen ja (4) opettamisen tuottamisen malleissa. Suomen valtion tulisi uudelleenarvioida yksityisten ja julkisten toimijoiden roolia näillä neljällä alueella ja pyrkiä kehittämään niiden sääntelyä. Sääntelyn tulisi edistää yhteiskehitettyjä avoimia alustamaisia ratkaisuja, jaettavien digitaalisten hyödykkeiden kehittämistä opetusalalla sekä kilpailuehtoja, jotka tukisivat data ja alustapohjaisia innovaatioita. Tutkijoiden suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.
 

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää opetusalalla. Suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.

Politiikkasuositus
Opiskelua. Kuvituskuva uutiseen.

Lisätietoja

Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Professori (Associate professor)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Karttagrafiikka, jossa näkyy Mekong-jokea ja korkeuseroja.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Tutkija Marko Kallio palkittiin Britanniassa Mekong-joen kartastaan

Voittoon yltänyt työ on tarinallinen seikkailu läpi Mekong-joen.
Jose Lado, photo by Evelin Kask.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Espanjalainen fyysikkoseura palkitsee professori Jose Ladon kvanttimateriaaleihin liittyvän teorian kehittämisestä

Professori Jose Lado sai Espanjan fyysikkoseuran (RSEF) ja BBVA-säätiön myöntämän Early Career Award 2023 -palkinnon. Varhaisen tutkijauran palkinto myönnetään espanjalaiselle tai tällä hetkellä Espanjassa työskentelevälle fyysikolle, joka on korkeintaan 35-vuotias ja jolla on merkittävä rooli teoreettisen fysiikan alalla.
Enriqueta Noriega Benitez and Thuy-Linh Phi
Nimitykset Julkaistu:

Enriqueta Noriega Benitez ja Thuy-Linh Phi aloittivat data-agentteina kemian tekniikan korkeakoulussa

Kaksi uutta data-agenttia liittyi Aallon datanhallintaverkostoon keväällä 2023.
Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin