Uutiset

Tekniikan alan promootiossa vihitään uusia kunniatohtoreita

Kunniatohtorin arvo myönnetään seitsemälle merkittävälle tieteen, tekniikan ja arkkitehtuurin vaikuttajalle.

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen yhteinen tohtoripromootio järjestetään nyt neljättä kertaa. Mukana ovat Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu sekä arkkitehtuurin laitos Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Kunniatohtorit vihitään virallisesti 15. kesäkuuta 2018 pidettävässä juhlallisessa tohtoripromootiossa Otaniemessä, Espoossa. Suomen ensimmäinen juhlallinen tekniikan alan tohtoripromootio järjestettiin vuonna 1934. Lisätietoa promootionsta  verkkosivuilla http://ceremonyweek.aalto.fi

Tulevat tekniikan kunniatohtorit ovat:

  • Professori Jon Crowcroft
  • Pääjohtaja Lea Kauppi
  • Arkkitehti Kaarina Löfström
  • Professori Hüseyin Şehitoğlu 
  • Professori John Shawe-Taylor
  • Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa
  • Professori Ichiro Terasaki

Professori Jon Crowcroft

Jon Crowcroft toimii professorina Cambridgen yliopistossa alanaan verkottuneet järjestelmät. Hänen tieteelliset pääsaavutuksensa ovat multimedian ja ryhmä-kommunikaation alueelta. Crowcroft on uranuurtaja internetin kehittäjänä ja hänen 1980-luvun työnsä satelliittiyhteystekniikoiden parissa loivat pohjaa alueellisille laajakaistaverkoille. Hän on kehittänyt IP-verkkojen ääni- ja videostandardeja. Opportunistiset verkot kuuluvat hänen uusimpiin tutkimuskohteisiinsa. Hänet tunnetaan internet-, multimedia- ja verkkojärjestelmien tutkijayhteisössä innostuneisuudestaan, luovuudestaan ja ennakkoluulottomuudestaan. Crowcroft on tehnyt paljon yhteistyötä Aalto-yliopiston professorien ja tutkijaryhmien kanssa, ja yhteistyöstä on syntynyt paljon tieteellisiä julkaisuja. Hän on toiminut täällä vastaväittäjänä, isännöinyt Aalto-yliopiston professoreiden sapattivierailuja kotiyliopistossaan ja ollut partnerina EU–projekteissa.

Pääjohtaja Lea Kauppi

Lea Kauppi on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori pääaineenaan limnologia. Kauppi on toiminut Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajana sen perustamisesta, vuodesta 1995 lähtien. Hänellä on pitkä kokemus ympäristöasioihin liittyvästä tiedepoliittisesta käyttöliittymästä. Kauppi on edistänyt kansainvälisten, monialaisten strategisten tutkimusryhmien syntymistä ympäristötutkimuksen alalle ratkomaan isoja ympäristöhaasteita kuten ilmastonmuutos. Hän on edesauttanut kehittämään menetelmiä, joilla edistetään kiertotaloutta ja arvioidaan ympäristön kestävyyttä. Hän on myös osallistunut EU:n puiteohjelmien arviointiin ja ollut mukana eri tutkimuslaitosten ja tutkimusohjelmien arviointipaneeleissa Euroopassa. Hänellä on ollut monia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä. Maininnan arvoinen on hänen yhteistyönsä monen Teknillisen korkeakoulun ja sittemmin Aalto-yliopiston koulujen tutkimusryhmien kanssa.

Arkkitehti Kaarina Löfström

Kaarina Löfströmillä on pitkä, menestyksekäs ja monipuolinen arkkitehdin ura omassa arkkitehtitoimistossaan ja Valion teknisen osaston rakennusjaoston arkkitehtinä. Hän on suunnitellut toimisto- ja teollisuusrakennuksia sekä tutkimuslaitoksia. Hänen tuotantonsa osoittaa laajojen rakennuskokonaisuuksiensa hallintaa pieniä yksityiskohtia myöten ja ennakkoluulotonta muotojen ja materiaalien käyttöä. Hänen tuotantoaan on esitelty näyttelyissä ja arkkitehtuurijulkaisuissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Löfström on arkkitehtuurissaan suhtautunut kunnianhimoisesti inhimillisten työympäristöjen kehittämiseen. Oman suunnittelutoimintansa esimerkkinä on Otaniemeen rakennetut Innopoli 1 ja 2, joista ensimmäinen palkittiin Teräsrakennepalkinnolla 2001. Hän on toiminut Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun peruskorjauksen pääarkkitehtinä. Kaarina Löfströmille on myönnetty Valtion kolmivuotinen taiteilija-apuraha 1996 sekä Rakennustaiteen valtionpalkinto 2001. Hän on toiminut työympäristön kehittämisen erikoisopettajana TKK:ssa pitkän ajan. Löfström on opetustyöllään vaikuttanut nuoremman arkkitehtipolven kautta suomalaisen työympäristön kehittymiseen.

Professori Hüseyin Şehitoğlu 

Hüseyin Şehitoğlu toimii Illinoisin yliopiston (Urbana-Champaign) kiinteän aineen mekaniikan professorina. Hänen tutkimuskohteenaan on materiaalien käytettävyys ja mallinnus vaativissa olosuhteissa. Hän on toiminut omassa yliopistossaan konetekniikan osaston johtajana. Hän on insinööritieteiden alalla arvostettu asiantuntija professoreiden urapolkukysymyksissä. Hänet tunnetaan koulutuksen ja erityisesti jatkokoulutuksen kehittäjänä. Hän on uusien ja haasteellisten tutkimusalojen puolestapuhuja. Hän painottaa yliopiston toiminnassa strategista ajattelutapaa ja pitkäjänteisen tutkimusstrategian merkitystä.  Professori Sehitoglu on toiminut alusta lähtien Aalto-yliopistossa tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän on tehnyt myös tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston materiaalitekniikan tutkijoiden kanssa.

Professori John Shawe-Taylor
John Shawe-Taylor toimii tietotekniikan professorina University College London (UCL) -yliopistossa. Hän toimii siellä myös tietotekniikan osaston johtajana. Shawe-Taylor on vaikuttanut erityisesti tilastolliseen oppimisteoriaan pohjautuvien koneoppimisalgoritmien analyysiin ja kehittämiseen. Hänen työnsä on edesauttanut ydinfunktiomenetelmien ja tukivektorikoneiden myötä tapahtunutta koneoppimisen uutta nousua sekä näiden lähestymistapojen soveltamista uusille sovellusalueille, esimerkiksi konenäköön, tekstianalyysiin sekä aivokuvantamiseen. Shawe-Taylorilla on ollut monipuolista yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Hän on toiminut aktiivisesti tieteellisessä neuvottelukunnassa. Hän on edesauttanut Aalto-yliopistoa vahvistamaan koneoppimisen verkostoa (Machine Learning). Hän on aktiivisesti kehittänyt tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa, ohjannut opiskelijoita ja aikaansaanut yhteisjulkaisuja.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa

Risto Siilasmaa on toiminut Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2008. Hän on myös F-Secure Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Siilasmaa on suomalaisen elinkeinoelämän ja tietotalouden merkittävimpiä vaikuttajia. Hän on digitaalisen murroksen tuoman yhteiskunnallistaloudellisen muutoksen johtavia visioijia Suomessa ja edelläkävijä esimerkiksi MOOCien, kaikille avointen verkkokurssien, puolestapuhujana ja käyttäjänä. Siilasmaan urassa ja henkilössä tiivistyvät korkeaan teknologiaan ja liiketoimintaosaamiseen perustuva taloudellinen ja yhteiskunnallinen uudistuskyky sekä yrittäjyyshenki. Risto Siilasmaa on aktiivinen teknologia-alan sijoittaja ja Aalto-yliopiston ympärille syntyneen startup- ja yrittäjyysyhteisön keskeinen tukija ja mentori. Siilasmaa toimi Aalto-yliopiston Tulevaisuus tehdään nyt -varainhankintakampanjan puheenjohtajana vuosina 2014–2017.

Professori Ichiro Terasaki

Ichiro Terasaki toimii materiaalifysiikan ja funktionaalisten materiaalien professorina Nagoyan yliopiston fysiikan osastolla. Terasaki toimii kokeellisen kondensoidun materiaalifysiikan alueella, erityisesti siirtymämetallioksidien sähkönjohtavuuden, orgaanisten sähkönjohtimien ja metalliseosten alueella. Terasakilla on pitkäaikaiset yhteistyösuhteet Teknilliseen korkeakouluun ja sittemmin Aalto-yliopistoon. Hänen avullaan yliopistoilla on toimivat, vuorovaikutteiset yhteistyösuhteet funktionaalisten materiaalien koulutuksen ja tutkimuksen aloilla. Hän on vieraillut Aalto-yliopistossa lukuisia kertoja ja antanut luentoja sekä pitänyt seminaareja. Vastavuoroisesti Aalto-yliopistosta on vierailtu hänen kotiyliopistossaan. Hän on antanut erittäin aktiivisen panoksen tutkimusyhteistyöhön, jonka keskeinen sisältö on ollut uudet räätälöidyt termosähköiset oksidimateriaalit suomalais-japanilaisessa funktionaalisten materiaalien tutkimuksessa. Terasaki on myötävaikuttanut suuresti alan menestykseen Aalto-yliopistossa.

Päätös Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen vuoden 2018 promootion kunniatohtoreista on tehty kunkin tekniikan korkeakoulun akateemisessa komiteassa. Hallinto-ohjesäännön mukaisesti korkeakoulu voi promootion yhteydessä tai muulloinkin antaa kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvonmerkit henkilölle, joka tieteellisellä tai taiteellisella toiminnallaan tai tieteiden tai taiteiden taikka muun kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi. 

Promootion järjestelyistä vastaa Insinööritieteiden korkeakoulu.

Lisätietoja:

Dekaani, professori Gary Marquis
Puh. 040 7201 093
[email protected]

Seremoniamestari
Tatu Pohjola
Puh. 050 5760 125
[email protected]
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Nesteen polttoainejalostamon tankit Porvoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yhteistyö Aallon kanssa tuo Nesteelle merkittävää taloudellista hyötyä

Yhteistyön tuloksena Nesteen polttoainetutkimukseen tuotiin digitaalisia työkaluja perinteisen testaamisen rinnalle.
Excellence-laatuleiman logo
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Aalto-yliopisto sai excellence-laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tunnustus myönnetään poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Virtuaalinen kirjastokortti koekäytössä

Virtuaalinen kirjastokortti koekäytössä
Pitkähiuksinen nainen hymyilee kameralle, taustalla punaista kangasta
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden nuori maisema-arkkitehti 2024 on Aada Taipale

Palkinnon näkökulmana on erityisesti ennakkoluulottoman, uuden näkökulman tuominen maisema-arkkitehtuuriin.