Uutiset

Suomi luo EU-jäsenmaille yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin

Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin.
Suomi kehittää kyberturvallisuuden kansalaistaitoja koko Euroopan unionin alueelle

Aalto-yliopisto ja liikenne- ja viestintäministeriö toteuttavat laajan Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan EU-jäsenmaihin yhteinen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismalli. Aalto-yliopisto julkaisi 16.2.2023 osana hanketta kattavan raportin kyberkansalaistaitojen opettamisen nykytilasta koko Euroopan unionin alueella. Suomen saama hankeraha EU:n elpymisvälineestä on kolmivuotinen ja arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin. Portaaliin tulee kansalaisille suunnattua ja eri kohderyhmät huomioivaa sisältöä, kuten kyberkansalaistaitoja opettava peli. Oppimisportaalin opetuksellisten ja viestinnällisten elementtien avulla parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa.
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tutkimuksen keinoin kyberkansalaistaitojen opettamisen tapojen, näkemyksien ja materiaalien nykytilaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lisäksi tutkittiin EU-maiden kansallisia erityispiirteitä ja vaatimuksia sekä Euroopan unionin virallisia linjauksia. Tutkimukseen kuului myös pelianalyysi, kyberturvallisuuden indeksien arviointi ja kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tietoa kerättiin laajasti eri lähteistä. Osana tutkimusraporttia määriteltiin tiedot ja taidot, joita EU:n kyberkansalainen tarvitsee digitalisoituvassa arjessaan.

Kansalaisten kyberturvallisuus nähdään eri tavoin eri EU-maissa

Vaikka digitaalinen arki mahdollisuuksineen ja uhkineen on yhä suurempi osa jokapäiväistä elämää, hahmotetaan sen turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot varsin eri tavoin eri EU-maissa. Tämä on yksi Cyber Citizen -hankkeessa tehdyn tutkimuksen keskeisistä havainnoista.

"Kyberturvallisuuden kansalaistaidot ovat yhä tärkeämmässä roolissa digitalisoituvissa yhteiskunnissa. On hienoa, että voimme jälleen kerran olla Euroopan unionin kärkimaana näyttämässä mallia kyberturvallisuuden osaamisessa", liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

"Kyberturvallisuus ei ole vain teknologiaa ja asiantuntijoita, vaan kaikkien yhteinen asia. Kansalaisten kyberturvallisuustaidot tekevät, paitsi heidän arjestaan sujuvampaa ja turvallisempaa, myös koko unionista vahvemman sekä turvallisuuden että talouden näkökulmista", Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja hankkeen johtaja Jarno Limnéll sanoo.
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että EU-jäsenmaissa on selkeä halu kyberturvallisuuden kansalaistaitojen kehittämiseen ja elinikäisen oppimisen tukemiseen. Muita tutkimuksen perusteella keskeisiä havaintoja ovat, että eri kohderyhmien eroavaisuuksia ei ole vielä huomioitu riittävästi, kyberturvallisuuden osaajia ja kouluttajia tarvitaan lisää ja EU-maiden strategiset kyberturvallisuuteen liittyvät koulutuslinjaukset ovat melko tuoreita.
 
Tutkimuksessa nousi esiin hankkeen jatkotyöskentelyn kannalta myös merkittävä havainto siitä, että pelit ovat vakiinnuttaneet asemansa sosiaalisen käyttäytymisen muotona ja ovat yhä keskeisempi oppimisen tapa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa suunniteltavaan ja toteutettavaan oppimisportaaliin kuuluu kiinteänä osana oppimisen pelillistäminen.

Mitä seuraavaksi?

Cyber Citizen -hankkeen seuraavassa vaiheessa kehitetään kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismalli ja kolmannessa vaiheessa keskitytään oppimisportaalin ja pelin kehitykseen sekä muuhun sisällöntuotantoon.
 
Hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen aikana luodaan myös Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, johon ovat tervetulleita kaikki kyberkansalaistaitojen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Cyber Citizen -hankkeen raportit ja tiivistelmät löytyvät hankkeen verkkosivuilta cyber-citizen.eu/materiaalit/
 
Lisätietoja:

työelämäprofessori ja hankkeen johtaja
Jarno Limnéll
Aalto-yliopisto
p. 040 5276173
[email protected]

valtion kyberturvallisuusjohtaja
Rauli Paananen
p. 0295 342 212
[email protected]

Suomi kehittää kyberturvallisuuden kansalaistaitoja koko Euroopan unionin alueelle

Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät kyberkoulutuspaketin kaikkiin EU-maihin. Suomen saama hankeraha EU:n elpymisvälineestä on kolmivuotinen ja arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Lue lisää
Nainen yhdistää television älytoimintoihin.jpg
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Mies katsoo kuvaruutua, josta hän katsoo takaisin virtuaalinen Kekkonen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aikamatkalla 70-luvulle voi tavata virtuaali-Kekkosen – 3D-virtualisoinnin pioneerit tuovat kulttuuriaarteet esiin uudella tapaa

Tamminiemen retrojoulunavauksessa voi myös luoda joulutunnelmaa legendaarisen presidentin työhuoneeseen.
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
Henry Tirri. Kuva: Terhi Ollikainen
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Henry Tirri: Teknologialiiketoiminnan skaalaaminen vaatii vahvaa strategista ja psykologista osaamista

Hyvä professori tai liiketoimintajohtaja jakaa viisautta, joka karttuu vain vuosien myötä.
image of Aaltodoc main page
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aaltodoc-julkaisuarkisto päivitetty uuteen versioon

Aaltodoc on päivitetty uuteen versioon