Uutiset

Suomen Kulttuurirahastolta yli miljoonaa euroa apurahoja

Suomen kulttuurirahaston apurahan tieteeseen tai taiteeseen sai 41 henkilöä tai ryhmää Aalto-yliopistosta. Aalto-yliopistosta suuret yksittäiset apurahat saivat Ari Seppälä lämmön pitkäaikaisvarastoinnin ja Antti Karttunen hukkalämmön sähköksi muuntavien materiaalien tutkimukseen.
pale grain basket and thin fibers on a purple background

Suomen kulttuurirahaston apurahan tieteeseen tai taiteeseen sai 41 henkilöä tai ryhmää Aalto-yliopistosta. Myönnettyjen apurahojen kokonaissumma on 1 150 000 euroa.

Suurten yksittäisten apurahojen saajien joukossa ovat Aalto-yliopiston apulaisprofessori Antti Karttunen ja tutkija Ari Seppälä, jotka molemmat saivat työryhmineen 200.000 euron apurahan. Antti Karttusen ryhmä tutkii miten hukkalämpöä voi muuttaa sähköenergiaksi atomikerroskasvatuksella tuotettujen ohuiden kalvojen avulla. Tutkija Ari Seppälä ryhmineen tutkii lämmön pitkäaikaisvarastointimateriaalia, joka säilyttäisi lämmön varastoinnin tehokkaasti kylmissäkin olosuhteissa.

Suomen kulttuurirahaston lokakuun hausta myöntämä rahoitus oli kokonaisuudessaan 31,5 miljoonaa euroa. Haussa painottuivat tieteen erityiskohteet eli muinais-DNA:n tutkimus sekä vihreää siirtymää vauhdittavien uusien materiaalien ja teknologioiden kehittäminen. Myönnetyistä apurahaeuroista tieteen osuus oli 61 prosenttia ja taiteen 38 prosenttia.

Onnittelut kaikille apurahan saajille!

Apurahat Aalto-yliopistoon

Insinööritieteet

M.Sc. Jie Li käyttäjien tarpeiden analysointia ja NLP-pohjaisen tarveontologian luomista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution rahastosta 32.000e

Dipl.ins. Aleksi Rinta-Paavola mänty-, ja kuusipuutavaran palamisen ja hiiltymisen laskennallista mallintamista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 14.000e

Tekn. tohtori Ari Seppälä ja työryhmä tutkimukseen lämmön pitkäaikaisvarastointimateriaalista, joka mahdollistaa lämmön häviämättömän varastoinnin kylmissäkin olosuhteissa, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta ja Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 200.000e

Kauppatieteet

M.B.A. Anoop Adhur Kutty ulkomaalaisten, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sopeutumista ja uramenestystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 28.000e

Valtiot. maisteri Anna Kevätsalo työntekijöiden kokemuksia työn laajemmasta merkityksestä ja arvojen toteuttamisesta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 28.000e

Kauppat. maisteri Joakim Wikström Suomen Akatemian rahoitusohjelman vaikutuksia perustutkimuksen vaikuttavuuteen ja luovuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 28.000e

Kemian tekniikka

M.A. Manuel Arias Barrantes spekulatiivisia materiaalifutuureja käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 28.000e

M.Sc. Liam Gillan tulostettavaa elektroniikkaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maili Aution rahastosta 3.500e

Fil. tohtori Antti Karttunen ja työryhmä "hukkalämmöstä sähköenergiaa taipuisilla metalliorgaanisilla termosähkömateriaaleilla" käsittelevään tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 200.0002

Perustieteet

Psykol. maisteri Heidi Ala-Salomäki kielelliseen prosessointiin liittyviä aivojen luotettavia toi-minnallisia ominaisuuksia sekä niiden taustalla olevaa yksilöllistä vaihtelua käsittelevän väitös-kirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta 23.500e

M.Sc. Gayane Ghazaryan kielen ymmärtämistä ihmisaivoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 28.000e

M.Sc. Mikael Grön OPM MEG -menetelmän kehittämistä ja soveltamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 28.000e

Professori Eero Hyvönen reflektiivisen teoksen kirjoittamiseen semanttisen webin tietoinfrastruktuurista ja kulttuurialan sovellusten kehittämistä 2001–2023, Eminentia-apurahana 25.000e

Fil. maisteri Lauri Kurki uusien menetelmien kehittämistä tunnelointimikroskooppikuvien tulkitsemisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta 28.000e

Psykol. maisteri Liya Merzon virtuaalitodelli-suuteen ja koneoppimiseen pohjautuvaa menetelmää ADHD:n diagnosointiin lapsilla käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 9.500e

Fil. tohtori Pekka Orponen DNA-nanoteknologian algoritmisia suunnittelumenetelmiä ja ohjelmistotyökaluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution rahastosta 16.000e

M.Sc. Siddharth Ramchandran yhteistyö- ja tutkimusvierailuun Oxfordin yliopistossa, Maili Aution rahastosta 5.000e

Dipl.ins. Ilkka Rissanen uusien aivostimulaattorilaitteistojen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 28.000e

Dipl.ins. Timo Takala funktioavaruuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 28.000e

Sähkötekniikka

Dipl.ins. Väinö Mäntylä sädehoidon ja fibroblastien yhteisvaikutusta rintasyöpäkasvaimeen käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Anna-Liisa ja Esko Pennasen rahastosta 28.000e

Taiteet ja suunnittelu

M.F.A. Aurora Del Rio ja M.F.A. Katri Naukkarinen Atomic Kinship -mediataideteoksen tekemiseen 6.000e

Fil. maisteri Paul Flanders visakoivun kulttuurista uudelleentulkintaa nykymuotoilussa käsittelevän taidekalustehankkeen toteuttamiseen opinnäytetyönä, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 4.000e

Tait. maisteri Heini Granberg lapsilähtöista skenografiasuunnittelua ja lapsia osallistavaa, immersiivistä esittävää taidetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 14.000e

Tait. maisteri Marja Helander taiteelliseen työskentelyyn, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Juhani Kirpilän rahastosta 28.000e

Kuvataiteilija Sara Ilveskorpi ja kuvataiteilija Liisa Ilveskorpi Harjun ja virran välissä -näyttelyn kuluihin Heinolan taidemuseossa ja Heinolan Lintuhoitolassa, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 7.000e

Tait. maisteri Laura Isoniemi taiteelliseen työskentelyyn, Paavo Koskisen rahastosta 21.000e

M.Sc. Ju Wan Jeong (Rebecca) keskustelullisen tekoälyn eettistä suunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, E. J. Sariolan rahastosta 28.000e

Tait. maisteri Petri Juntunen valokuvan muodonmuutosta virtuaalitodellisuudessa käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon, Juhani Kämpin rahastosta 28.000e

M.Sc. Humphrey Kalanje kaupunkisuunnittelun sekä rodullisen ja etnisen inklusiivisuuden yhteyttä Helsingissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Otto-Iivari Meurmanin rahastosta 28.000e

B.A. Daein Kang tuolien suunnitteluun julkisiin sisätiloihin suomalaisella puuviilutaivutustekniikalla opinnäytetyönä, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 3.500e

Fil. maisteri Pipsa Keski-Hakuni eläimyyden näyttämöllistämistä esittävissä taiteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eino Tikkasen rahastosta 14.000e

Arkkitehti Elina Koivisto, viherrakentaja, saviartesaani Mari Hermaja ja arkkitehti Maiju Suomi ympäristötietoisen arkkitehtuurin tapahtumasarjan järjestämiseen, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 5.500e

M.A. Talvikki Kollmann etätyön kestävyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Selma ja Eino Mantereen rahastosta 14.000e

Tait. maisteri Aino Korhonen uudistavan maatalouden tuottamaa ympäristötietoa ja sen vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Terttu ja Ossi Palvan rahastosta 28.000e

Tait. kand. Iris Kärkkäinen anamorfista Super 8 -filmiä käsittelevän maisterintutkielman materiaalikuluihin ja laitehankintoihin; Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 4.000e

Kuvataiteilija AMK Tiina Majabacka myllynkivikauluksen historiallisia, unohdettuja ääniä käsittelevään pro gradu -työhön Saksassa ja Ruotsissa, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 1.500e

Tanssija Emmi Pennanen ja työryhmä Seliseli-teoksen valmistamiseen, Eino Tikkasen rahastosta 8.500e

Tait. kand. Sini Saavala taiteelliseen työskentelyyn, Maija ja Lauri Niiniojan rahastosta 28.000e

Arkkitehti Helena Sandman, arkkitehti Saija Hollmén ja arkkitehti Jenni Reuter Concentrico-arkkitehtuurifestivaaliin osallistumiseen Espanjassa, Reino Kontolan rahastosta 17.500e

Kuvatait. maisteri Teppo Vesikukka kognitiivisia vinoumia visuaalisen tiedon tuotannossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Rautakirja Oyj:n rahastosta 28.000e

M.A. Sheung-Kan Yiu (Sheung Yiu) videoteoksen käsikirjoittamiseen ja valmistamiseen, Paavo Koskisen rahastosta 25.000e

Lisätietoa:

Kulttuurirahasto jakoi 31,5 miljoonaa euroa – suurapurahoja muinaisen DNA:n ja tulevaisuuden teknologioiden tutkimiseen (> Suomen Kulttuurirahasto)

Lue juttu Antti Karttusen ja Maarit Karppisen tutkimusryhmien työstä (> Suomen Kulttuurirahasto)
 

Kuva: Valeria Azovskaya, Julie-Anne Gandierin tutkimuksesta Regenerating nature smart fabric

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.
Professor Riikka Puurunen, Professor Patrick Rinke and IT Application Owner Lara Ejtehadian holding sunflowers and diplomas
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon avoimen tieteen palkintojuhla toi aaltolaisia yhteen keskustelemaan avoimesta tieteestä

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
White A! logo standing on the ground with A-bloc and Väre in the background.
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu: