Uutiset

Stora Enso sai opiskelijaprojektin tuloksena kehitysehdotuksia sisäisen valvonnan raportointiin

Laskentatoimen loppuvaiheen maisteriopintoihin sisältyy myös yritysprojekti.
Tiimiin kuuluivat opiskelijat Jani Rita (vas.), Ville Saranen, Jenni Suhonen ja Riina Takkunen (toinen oikealta). Kolmas oikealta Stora Enson sisäisen valvonnan johtaja Reetta Liikala ja oikeassa laidassa case-työn ohjannut apulaisprofessori Jari Huikku.

Kauppakorkeakoulun laskentatoimen aineen loppuvaiheen maisteriopintoihin kuuluu Capstone-kurssi, jolla opiskelijat tekevät pienryhmissä johdon konsultointityön sovitulle yritykselle tai yhteisölle. Loppuraportin, jonka opiskelijatiimit käyvät esittämässä organisaatioiden johdolle, tulee sisältää yhteenveto ja suositukset. Loppuesityksille yrityksissä varataan aikaa noin tunti.

”Pidämme kahden kuukauden pituisen kurssin kahdesti vuodessa. Useat projektityöt ovat saaneet erinomaista palautetta toimeksiantajayritysten edustajilta. Jokaisen kurssin paras ryhmä palkitaan. Viimeisimpien kolmen palkitun casen toimeksiantajina ovat olleet Orion, Lindström ja Stora Enso”, kertoo syksyn palkittua ryhmää ohjannut apulaisprofessori Jari Huikku. Kurssista vastaa syksyisin Jari Huikku ja Professor of Practice Jari Melgin ja keväisin Jari Melgin ja Professor of Practice Olli-Pekka Lumijärvi.

Opiskelijatyöt vastaavat täysin liike-elämän tarpeisiin

Syksyn Capstone-töistä palkittiin Stora Ensolle tehty työ. Viimeisten kahden vuoden aikana Stora Ensossa on ollut käynnissä konsernin laajuinen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää sisäisen valvonnan (internal control, IC) laatua yrityksen muutosstrategian mukaisesti. Syksyllä projekti oli siinä vaiheessa, että oli aika alkaa parantaa sisäisen valvonnan raportointia vastaamaan yrityksen johdon odotuksia huomioiden erityisesti loppukäyttäjäkokemus. Raportoinnin lähtökohtana on tuottaa läpinäkyvää, ajantasaista ja koko konsernin kattavaa tietoa Stora Enson sisäisestä valvontaympäristöstä ja kontrollien toimivuudesta. 

Tässä vaiheessa tutkimuksen tekemiseen tarttui Kauppakorkeakoulun opiskelijaryhmä. Opiskelijat saivat tehtäväkseen tutkia viimeisimmät raportointitrendit ja visualisoinnin ja haastatella Stora Enson johtoa eri organisaatiotasoilla. Tämän jälkeen he analysoivat ja koostivat tutkimustulokset ja tarjosivat kehitysehdotukset IC-raportoinnin parantamiseksi.

Opiskelijaryhmään kuuluneen Jani Ritan mukaan Capstone-kurssi oli ehdottomasti yksi koulun haastavimpia, mutta myös palkitsevimpia kursseja.

”Olen opiskellut paljon teoriaa luennoilla, mutta nyt pääsimme ryhmänä näyttämään osaamistamme, eikä mihin tahansa yritykseen, vaan maailmanlaajuiseen pörssiyhtiöön. Stora Enson yhteyshenkilömme, sisäisen valvonnan johtaja Reetta Liikala, perehdytti meidät tehtäväämme ja pääsimme aitiopaikalle seuraamaan Stora Enson johtajien työskentelyä yrityksen pääkonttorissa Katajanokalla.”

”Tiimimme hyvän ryhmähengen ja saumattoman yritysyhteistyön ansiosta sekä Capstone-kurssin ohjaajien tuella saimme aikaan merkittäviä tuloksia. Pääsimme myös esittämään ne Stora Enson talousjohtajan Core Controllers foorumin kokoukseen yrityksen pääkonttorin kattohuoneistoon. Vaikka opiskelijalla on pitkä matka kuljettavana kohti kattohuoneistoa, antoi kurssi ja projekti paljon lisäeväitä, kontakteja sekä luottamusta omaan tulevaisuuteen työelämässä”, Jani Rita kertoo.

”Olemme hyvin tyytyväisiä opiskelijoiden loppuraporttiin ja erityisesti siihen, että opiskelijat tuottivat nopeassa aikataulussa konkreettisia parannusehdotuksia, kuten yritysjohtomme toivoi. Suuri osa näistä ehdotuksista on jo toteutettu ja jatkamme toteutusta vielä vuoden 2018 aikana. Pidin opiskelijoiden itseohjautuvuudesta ja työhön sitoutumisesta erinomaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Oli myös ilahduttavaa havaita, miten aiemmin toisilleen tuntemattomat opiskelijat olivat valmiita tukemaan toisiaan saadakseen ryhmänä aikaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kaiken tämän lisäksi meillä oli myös hauskaa! Tällaisia taitoja tarvitaan työelämässä substanssiosaamisen lisäksi. Case-työn ohessa keskustelimme opiskelijoiden kanssa paljon myös siitä, miltä valmistuvan ekonomin tulevaisuus digitalisoituvassa maailmassa näyttää ja miten tähän muutokseen voi alkaa valmistautua jo nyt opiskeluvaiheessa”, Reetta Liikala kertoo.

Case-työ on toimeksi antavalle organisaatiolle maksuton. Toimeksiannon aihepiirin osalta laskentatoimen aineessa ollaan joustavia ja caset sovitaan yhdessä yritysten kanssa. Kyseessä on siis täysin käytännön liike-elämän haasteisiin vastaava työ, jolla tavoitellaan liikkeenjohdollista kontribuutiota. Professorit hankkivat toimeksiannot ja kommentoivat ja ohjaavat opiskelijoiden työskentelyä pitkin matkaa. Capstone-kurssit aloitettiin laskentatoimen aineessa vuonna 2015 ja kaiken kaikkiaan opiskelijaryhmät ovat tehneet noin 60 työtä.

Esimerkkejä tehdyistä Capstone-töistä ja toimeksiantajista:

 • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet lääkebisneksessä (toimeksiantajana pörssiyhtiö, lääketeollisuus)
 • Etabloituminen Keski-Euroopan markkinoille (pörssiyhtiö, lihateollisuus)
 • Strateginen ja taloudellinen kilpailija-analyysi pitkän tähtäimen suunnitteluprosessin kehittämistä varten (pörssiyhtiö, rakennusteollisuus)
 • Benchmark-tutkimus toimialan yhteiskuntavastuuraportoinnista yhtiön oman raportoinnin käynnistämistä varten (pörssiyhtiö, kulutustavarateollisuus)
 • Strategisen tulosmittariston arviointi ja parannusehdotukset (sairaanhoitopiiri)
 • Robotiikka taloushallinnossa (pörssiyhtiö, perusteollisuus)
 • Toimiala- ja kilpailija-analyysi strategisen suunnittelun perustaksi (pörssiyhtiö, rakennusmateriaaliteollisuus)
 • Emoyhtiön rooli monitoimialaisessa yhtiössä, sijoittajatarinan analyysi (pörssiyritys, monialayhtiö)
 • Kiinteistöt kaupunkitaloudessa (Raaseporin kaupunki, julkinen työ)
 • Esitys johdon tulosmittaristoksi (seurakuntayhtymä).
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Nainen ja mies huoltavat Konecranesin nosturia. Lähde: Konecranesin kuvapankki
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun opiskelijakaksikko tarttui Konecranesin rekrytointihaasteisiin

”Saatujen tulosten avulla kehitämme, tarkennamme ja kohdistamme käynnissä olevia ja tulevia rekrytointikampanjoita.”
Photo from Art & Tech Open Call Demo Day event.
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Aalto Digital Creatives Art & Tech Open Call -kehittämistukihakuun vastaanotettiin ennätysmäärä hakemuksia

Art & Tech Open Call ‘22 -haun voittajien valinnat tehdään Media Lab Demo Day -tapahtumassa 1.6.2022.
Slush
Yhteistyö Julkaistu:

25 vuotta täyttävä Aalto Startup Center on suomalaisen startup-kulttuurin uranuurtaja

Aalto Startup Centerillä on ollut tärkeä rooli suomalaisen startup-ekosysteemin rakentamisessa.
Maahanmuuttajayrittäjät ovat elävöittäneet ostoskeskus Puhosta Itäkeskuksessa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Maahanmuuttajayrittäjien potentiaali huomioitava lähiöiden kehittämisessä

Kaupunkiuudistusta tulee tehdä vuorovaikutteisemmin yhdessä yrittäjien ja kiinteistönomistajien kanssa.